Про вищу середню освіту

I Norge har elever rett til videregående opplæring etter at de er ferdige med grunnskolen. Hvis du har bodd kort tid i Norge, er det fornuftig å velge et innføringstilbud først. Det finnes i nesten alle fylker. I et innføringstilbud lærer du både fag og norsk språk slik at du kan klare deg bedre i den videregående skolen etterpå.

Når du skal søke videregående skole, må du velge utdanningsprogram. Det er 13 forskjellige, 5 studieforberedende og 8 yrkesfaglige. På Vilbli.no kan du kan lese mer om de forskjellige utdanningsprogrammene:

og mange andre språk. Du kan også gjøre en test for å finne ut hva som passer for deg både innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.