Tilgjengelighetserklæring

«Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.» 

Status for Skolekassa per 10.02.2021:
Det er utført tester av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på https://skolekassa.no/. Testene er utført ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing, i henhold til kravene i WCAG 2.0. 

Følgende avvik er avdekket under test av https://skolekassa.no/: 

Navigering i kartløsning  

Undersidene Voksenopplæring og kombinasjonsklasser har begrenset mulighet for navigering med tastatur (A) WCAG 2.0:2.1.1.a. og noe manglende fokusindikator ved tastaturnavigering (A) WCAG 2.0:2.4.7.a 
https://skolekassa.no/kombinasjonsklasser-og-innforingstilbud/ 
https://skolekassa.no/voksenopplaering/  

Vi jobber med å løse problemet.

Bilder 

Noen bilder mangler alternativ tekst (A) – WCAG 2.0: 1.1.1 

Noen bilder har dårlig oppløsning og vil kunne oppleves som uskarpe ved forstørring. 

Vi jobber med å løse problemet.

Vi bryr oss om tilgjengelighet! 

Skolekassa tar universell utforming på alvor. Gjennom jevnlig testing avdekker vi og retter opp i avvik, slik at brukeropplevelsen blir best mulig. 

Hvordan kan du si ifra om manglende tilgjengelighet? 

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du som bruker av Skolekassa noe som hindrer deg i få tak i informasjonen du er ute etter?  

Ta kontakt med oss på:  kontakt@skolekassa.no