Personvernerklæring

 Webanalyse – Matomo Cloud 

Skolekassa bruker Matomo Cloud for å analysere bruken av våre nettsider. Dette er en viktig del av arbeidet for å lage innhold av god kvalitet for brukerne våre.  

Matomos analyser er anonymiserte og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner. Dataene som Matomo lagrer, er ikke knyttet til andre informasjonskilder, og overføres heller ikke til tredjeparter. 

Matomo Cloud henter informasjon om: 

  • hvilke sider som er mest besøkt 
  • hva som klikkes på (f.eks. søk, språk, funksjoner)    
  • hvor lenge besøkene varer  
  • hvilke nettlesere brukerne har   
  • hvilket land/region brukeren kommer fra 

Informasjonen Matomo Cloud samler inn, lagres på en server i Europa. Mottatte opplysninger er underlagt Matomo Cloud sine retningslinjer for personvern. 

Vi vil aldri selge våre innsamlede data til noen. 

Andre nettsider

Skolekassa er en lenkeportal med lenker til skoleressurser og nettsider hos ulike leverandører. All bruk av de eksterne ressursene du finner på Skolekassa, er ikke underlagt denne personvernerklæringen. For informasjon om de ulike leverandørenes informasjonslagring må du lese personvernerklæringene til de enkelte sidene.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kontakt oss: kontakt@skolekassa.no