Matematikk

1 – 4. trinn

EnTo matematikk

EnTo matematikk

Se videoer som forklarer ulike matematiske ord og begreper.
Velg ukrainsk eller russisk over filmen.

Jeg kan regne

Jeg kan regne

Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.

kunnskap.no

Jeg kan regne 1-4

Matteoppgaver for 1.-4.klasse.

Matematikk 1-4

Matematikk 1-4

På Elevkanalens matematikkside kan du se videoer og lære om forskjellige ting i matematikk som å telle, regne med pluss og minus, og bli kjent med andre ting i matematikk.

Matematikk.org spill 1.-4.

Matematikk.org spill 1.-4.

Bli en mester til å regne. Regnespill.

NRK

NRK

Se på filmer for å lære matte.

NRK Super

NRK Super

Mattekode-x er et matteprogram for deg som nylig har begynt på skolen.

Tall og mengde - memoryspill

Tall og mengde – memoryspill

Lær å telle på forskjellige språk.

Tellekorpset

Tellekorpset

Lær å telle med filmene på Nrk super. Kun på norsk.

5. – 7. trinn

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoer og klokkeslett. Velg mellom flere språk.

Gangetesteren

Gangetesteren

Bli en mester på den lille og den store gangetabellen.

Matematikk 5

Matematikk 5

Digital mattebok. Noe har åpen tilgang. Lydstøtte på norsk, ukrainsk og russisk.

Matematikk 5-7

Matematikk 5-7

På Elevkanalens matematikkside kan du se videoer og lære om tall, likninger, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet.

Matematikk 6

Matematikk 6

Digital mattebok. Noe har åpen tilgang. Lydstøtte på norsk, russisk og ukrainsk.

Matematikk.org

Matematikk.org

Regnemesteren trinn 5 og 6.

Matematikk.org spill 5.-7.

Matematikk.org spill 5.-7.

Bli en regnemester. Regnespill

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Se på filmer for å lære matematikk. Ulike temaer.

Regneregn

Regneregn

Regneregn 5-7. Her kan du øve på addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Titallssystemet

Titallssystemet

Øv på titallssystemet ved å velge 1, 10, 100, 1000.

8. – 10. trinn

Algebra

Algebra

Se filmer om algebra. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Brøk

Brøk

Se filmer om brøk. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoer og klokkeslett. Velg mellom flere språk.

Desimaltall

Desimaltall

Se filmer om desimaltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

FBU

FBU

Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger

Flerspråklig matematikk 8-10

Flerspråklig matematikk 8-10

Lær matte gjennom ulike filmer. Velg språk i menyen: norsk (bokmål), arabisk, dari, pashto, kurmandji og tigrinja.

Funksjoner

Funksjoner

Se filmer om funksjoner. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Geometri

Geometri

Se filmer om geometri. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Grip

Grip

Oppgaver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukes uten boka Grip. Kun på nynorsk og bokmål.

Heltall

Heltall

Se filmer om heltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

Matematikk for 8.-10. trinn. Oversikter og forklaringer med morsmålsstøtte. 

Likninger

Likninger

Se filmer om likninger. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Matematikk 10 - tospråklig

Matematikk 10 – tospråklig

Tospråklig matematikk. Lær med støtte i flere språk (norsk, ukrainsk, russisk, polsk, somali og arabisk)

Matematikk 8 - tospråklig

Matematikk 8 – tospråklig

Tospråklig matematikk. Lær med støtte i flere språk (norsk, ukrainsk, russisk, polsk, somali og arabisk)

Matematikk 9 - tospråklig

Matematikk 9 – tospråklig

Tospråklig matematikk. Lær med støtte i flere språk (norsk, ukrainsk, russisk, polsk, somali og arabisk)

Matematikk.org spill 8.-10.

Matematikk.org spill 8.-10.

Bli en regnemester. Regnespill

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Filmer som forklarer matte. Velg et tema.

Prosent

Prosent

Se filmer om prosent. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Statistikk

Statistikk

Se filmer om statistikk. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Titallssystemet

Titallssystemet

Øv på titallssystemet ved å velge 1, 10, 100, 1000.