Apper

Under finner du noen apper som du kan installere på et nettbrett eller en smarttelefon

Antura
Antura

Antura and the Letters – Lær å lese på arabisk! For barn 5-10 år. Spillet er vinner av EduApp4Syria-konkurransen

Bokbussen
Bokbussen

Bokbussen app– her kan du lese bøker på mange ulike språk.

Duolingo
Duolingo

Duolingo– app med ordlister, lyd og spill tilpasset nivå. Må kunne lese og skrive på engelsk

Feed the Monster
Feed the Monster

Feed the Monster – Lær å lese på arabisk! For barn 5-10 år. Spillet er vinner av EduApp4Syria-konkurransen

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.

Learn Norwegian!
Learn Norwegian!

Learn Norwegian – app med ordlistefunksjon, bildeordbok, illustrasjoner og lyd.  Har engelsk som støttespråk

Mondly
Mondly

Mondly-app med ordlister, lyd og spill. Du kan velge hvilket språk du snakker.

Skriv og Lær HD
Skriv og Lær HD

SKRIV OG LÆR- SKOLE Norskfaget 1-4 : Bokstavinnlæring, ordavkoding, staving, skriving – og – lesing.

Små Ord
Små Ord

SMÅ ORD-APP
Se, lytte, lese, koble, forstå.
Det blir trent på ulike kombinasjoner av ord,tekst, lyd og bilde.

Smash HD
Smash HD

Skriv HD er en STL+ skriveapp. iOS Talesyntese. Vil uttale ordene slik de blir skrevet