Samfunnsfag

1 – 4. trinn

3D-Learning

3D-Learning

Lær om menneskekroppen, planeter og mer. Lag video, løs quiz, gåter og utforsk. Noe er åpent uten innlogging.

Aftenposten Junior

Aftenposten Junior

Les nyheter og aktuelle saker om blant annet: sport, dyr, vitenskap, kjendiser og gaming.

Salaby

Salaby

Her kan du lære om samene og Samefolkets dag 6. februar. Kun på nynorsk og bokmål.

Samfunnsfag 1-2

Samfunnsfag 1-2

Elevkanalens samfunnsfagside innholder samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du se videoer og lære om deg selv og andre, tid og sted.

Samfunnsfag 3-4

Samfunnsfag 3-4

Elevkanalens samfunnsfagside innholder samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du se videoer og lære om tid og sted, deg selv og andre, og tenke kritisk.

Trygg trafikk

Trygg trafikk

Her finner du filmer, tekster og bilder om trafikkopplæring på 7 språk.

5. – 7. trinn

3D-Learning

3D-Learning

Lær om menneskekroppen, planeter og mer. Lag video, løs quiz, gåter og utforsk. Noe er åpent uten innlogging.

Aftenposten Junior

Aftenposten Junior

Les nyheter og aktuelle saker om blant annet: sport, dyr, vitenskap, kjendiser og gaming.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

En innføringstekst med oppgaver om De forente nasjoner. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

En innføringstekst om demokrati og diktatur. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet

Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattigdom, rikdom og klima.

Kart i skolen

Kart i skolen

Kart over Norge. Se på stedsnavn. Mål avstander og mer. Støttespråk bokmål, nynorsk og engelsk.

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

Kan du navn på fylkene i Norge eller alle landene i Afrika? Er du glad i konkurranse kan du gjøre det på tid.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

En innføringstekst om Norges landsdeler og fylker. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Salaby

Salaby

Lær om grunnloven, øv på 17. mai-sanger og mye mer. Kun på nynorsk og bokmål.

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7

Elevkanalens samfunnsfagside inneholder samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du se videoer og lære om deg selv, andre, tid, sted, demokrati, samfunn og om å tenke kritisk.

8. – 10. trinn

3D-Learning

3D-Learning

Lær om menneskekroppen, planeter og mer. Lag video, løs quiz, gåter og utforsk. Noe er åpent uten innlogging.

Creaza samfunn

Creaza samfunn

Jobb med samfunnsfag gjennom temakart, oppgaver og begrepskart. Begrepene er oversatt til dari, pashto, tigrinja, kurmanji, arabisk og somali.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

En innføringstekst med oppgaver om De forente nasjoner. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

En innføringstekst om demokrati og diktatur. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet

Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattigdom, rikdom og klima.

Grip

Grip

Oppgaver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukes uten boka Grip. Kun på nynorsk og bokmål.

GRIP 1

GRIP 1

Les tekster og gjør oppgaver. Bruk ordbokfunksjonen på flere språk. Del 1.

GRIP 2

GRIP 2

Les tekster og gjør oppgaver. Bruk ordbokfunksjonen på flere språk. Del 2.

Kart i skolen

Kart i skolen

Kart over Norge. Se på stedsnavn. Mål avstander og mer. Støttespråk bokmål, nynorsk og engelsk.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

En innføringstekst om Norges landsdeler og fylker. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Norges historie - En innføring

Norges historie – En innføring

Oppgaver til boka Norges historie. Åpen for alle. Kan også brukes uten bok.

Samfunnsfag 8-10

Samfunnsfag 8-10

Elevkanalens samfunnsfagside består av samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du se videoer og lære om fellesskap, bærekraftig samfunn, krig og fred, og internasjonale forhold.

Snasen

Snasen

Spill det digitale læringsspillet om lokaldemokrati på PC.

Verdens historie - En innføring

Verdens historie – En innføring

En innføring i historien fra til tidligste tider og fram til i dag. Hører til boka Verdens historie, men nettstedet har åpen tilgang for alle. Kun på norsk.

Zmekk

Zmekk

Lær om politikk og demokrati, lov og rett, Norge og verden og familie og samliv gjennom oppgaver, filmer, ordlister og kvisser.