Naturfag

1 – 4. trinn

3D-Learning

3D-Learning

Lær om menneskekroppen, planeter og mer. Lag video, løs quiz, gåter og utforsk. Noe er åpent uten innlogging.

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

Lær deg førstehjelp og hvordan du kan redde liv.

Naturfag 1-2

Naturfag 1-2

På Elevkanalen finner du filmer, tekster og oppgaver til naturfag.

Naturfag 3-4

Naturfag 3-4

På Elevkanalen finner du filmer, tekster og oppgaver til naturfag. 

5. – 7. trinn

3D-Learning

3D-Learning

Lær om menneskekroppen, planeter og mer. Lag video, løs quiz, gåter og utforsk. Noe er åpent uten innlogging.

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet

Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattigdom, rikdom og klima.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

Lær deg førstehjelp og hvordan du kan redde liv.

Lumbrikus

Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Naturfag 5-7

Naturfag 5-7

På Elevkanalen finner du filmer, tekster og oppgaver til naturfag.

Naturområder

Naturområder

En innføringstekst om forskjellige naturområder på landjorda. Teksten er oversatt til forskjellige språk.  

NRK skole for flere

NRK skole for flere

Her finner noen filmer som er oversatt med lyd. Filmene er om ulike temaer i naturfag.

8. – 10. trinn

3D-Learning

3D-Learning

Lær om menneskekroppen, planeter og mer. Lag video, løs quiz, gåter og utforsk. Noe er åpent uten innlogging.

Illustrasjon av atom

Atomer og molekyler

En innføringstekst om atomer og molekyler. Teksten er oversatt til forskjellige språk. 

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet

Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattigdom, rikdom og klima.

Filmer om klima

Filmer om klima

Se korte filmer om klima på norsk og på morsmålet ditt. Gjør oppgaver.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

Lær deg førstehjelp og hvordan du kan redde liv.

Grip

Grip

Oppgaver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukes uten boka Grip. Kun på nynorsk og bokmål.

GRIP 1

GRIP 1

Les tekster og gjør oppgaver. Bruk ordbokfunksjonen på flere språk. Del 1.

GRIP 2

GRIP 2

Les tekster og gjør oppgaver. Bruk ordbokfunksjonen på flere språk. Del 2.

Naturfag

Naturfag

Lær om ulike temaer i naturfag, gjennom tekster og enkle animasjoner, som forklarer. Tekst kun på bokmål og nynorsk.

Naturfag 8-10

Naturfag 8-10

På Elevkanalen finner du filmer, tekster og oppgaver til naturfag.

Naturområder

Naturområder

En innføringstekst om forskjellige naturområder på landjorda. Teksten er oversatt til forskjellige språk.  

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

En innføringstekst om prismeeffekter og brytning av lys. Teksten er oversatt til forskjellige språk. 

Syrer og baser

Syrer og baser

En innføringstekst om syrer og baser. Teksten er oversatt til forskjellige språk. 

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

En innføringstekst om vei fart og tid. Teksten er oversatt til forskjellige språk. 

Zanzu

Zanzu

Lær om kroppen, bli kjent med nye ord og bruk bilder.