Naturfag

1 – 4. trinn

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

Lær deg førstehjelp og hvordan du kan redde liv.
Naturfag 1-2

Naturfag 1-2

På Elevkanalen finner du filmer, tekster og oppgaver til naturfag.

Naturfag 3-4

Naturfag 3-4

På Elevkanalen finner du filmer, tekster og oppgaver til naturfag. 

Nye Gaia

Nye Gaia

Øvelser i naturfag og samfunnsfag. Her finnes ulike oppgaver fra boka Nye Gaia 1. Kun på nynorsk og bokmål.

Nye Gaia

Nye Gaia

Øvelser i naturfag og samfunnsfag. Her finner du ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 2

Nye Gaia

Nye Gaia

Øvelser i naturfag og samfunnsfag. Her finner du ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 3

Nye Gaia

Nye Gaia

Øvelser i naturfag og samfunnsfag. Her finner du ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 4

5. – 7. trinn

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet

Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattigdom, rikdom og klima.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

Lær deg førstehjelp og hvordan du kan redde liv.

Lumbrikus

Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Naturfag 5-7

Naturfag 5-7

På Elevkanalen finner du filmer, tekster og oppgaver til naturfag.

Naturområder

Naturområder

En innføringstekst om forskjellige naturområder på landjorda. Teksten er oversatt til forskjellige språk.  

NRK skole for flere

NRK skole for flere

Her finner noen filmer som er oversatt med lyd. Filmene er om ulike temaer i naturfag.

Skyatlas

Skyatlas

Skyatlas. Kan brukes på alle trinn.

Steinatlas

Steinatlas

Finn ut hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøk noen typer som finnes i nærområdet.

8. – 10. trinn

Illustrasjon av atom

Atomer og molekyler

En innføringstekst om atomer og molekyler. Teksten er oversatt. 

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet

Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattigdom, rikdom og klima.

Filmer om energi

Filmer om energi

Se korte filmer om energi. Du kan også gjøre oppgaver og løse quiz.

Filmer om klima

Filmer om klima

Se korte filmer om klima på norsk og på morsmålet ditt. Gjør oppgaver.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

Lær deg førstehjelp og hvordan du kan redde liv.

GRIP 1

GRIP 1

Kap. 4. Tekst og oppgaver om temaene Skogen, næringskjeder, menneske og naturen. Ordbokfunksjon på mange språk

GRIP 1

GRIP 1

Les tekster og gjør oppgaver. Bruk ordbokfunksjonen på flere språk. Del 1.

GRIP 2

GRIP 2

Kapittel 5. Tekst og oppgaver om temaene organismer, krypdyr, fugler og pattedyr. Ordbokfunksjon på mange språk

GRIP 2

GRIP 2

Les tekster og gjør oppgaver. Bruk ordbokfunksjonen på flere språk. Del 2.

Naturfag

Naturfag

Lær om ulike temaer i naturfag, gjennom tekster og enkle animasjoner, som forklarer. Tekst kun på bokmål og nynorsk.

Naturfag 8-10

Naturfag 8-10

På Elevkanalen finner du filmer, tekster og oppgaver til naturfag.

Naturområder

Naturområder

En innføringstekst om forskjellige naturområder på landjorda. Teksten er oversatt til forskjellige språk.  

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

En innføringstekst om prismeeffekter og brytning av lys. Teksten er oversatt.

Skyatlas

Skyatlas

Skyatlas. Kan brukes på alle trinn.

Syrer og baser

Syrer og baser

En innføringstekst om syrer og baser. Teksten er oversatt. 

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

En innføringstekst om vei fart og tid. Teksten er oversatt.  

Zanzu

Zanzu

Lær om kroppen, bli kjent med nye ord og bruk bilder.