Nyhetssendinger

Klikk på bildene under for å se nyhetssendinger på norsk og ulike språk:

Ny i Norge - nyheter på flere språk

Ny i Norge – nyheter på flere språk

Nyheter og reportasjer fra hele Norge på arabisk, dari, somali, tigrinja og ukrainsk.

Nyheter

Nyheter

Velg den nyhetssendingen og det språket som passer for deg.

Nyheter norskopplæring

Nyheter norskopplæring

Nyheter norskopplæring