Nyhetssendinger

Klikk på bildene under for å se nyhetssendinger på norsk og ulike språk:

Dagens nyheter

Dagens nyheter

Nyheter for ungdomstrinn, fra 8. til 10..
Junioraktuelt

Junioraktuelt

Nyheter for barnetrinn, fra 1. til 7.

Junioraktuelt 1-7 tegnespråk

Junioraktuelt 1-7 tegnespråk

Her får du nyheter på norsk med tegn og tale for barnetrinn.

Ny i Norge - nyheter på flere språk

Ny i Norge – nyheter på flere språk

Nyheter og reportasjer fra hele Norge på arabisk, dari, kurmanji, somali og tigrinja.

Nyheter arabisk

Nyheter arabisk

Her kan du se nyheter på ARABISK og norsk.

Nyheter norskopplæring

Nyheter norskopplæring

Nyheter norskopplæring

Nyheter tigrinja

Nyheter tigrinja

Her kan du se nyheter på TIGRINJA og norsk.