Nyhetssendinger

Klikk på bildene under for å se nyhetssendinger på norsk og ulike språk:

Åpne nyhetssendinger:

Norge på flere språk. Nyheter og reportasjer fra hele landet på arabisk, dari og kurdisk.
Her kan du se nyhetssendinger for barn.
Her kan du se nyhetssendinger for barn.
Her kan du se nyheter på ARABISK og norsk
Her kan du se nyhetssendinger på PASHTO og NORSK
Her kan du se nyhetssendinger på DARI og NORSK
Her kan du se nyhetssendinger på KURDISK og NORSK
Her kan du se nyhetssendinger på TIGRINJA og NORSK

Nyhetssendinger med feidepålogging:

Her kan du se nyheter på ARABISK og norsk.
Her kan du se nyheter på PASHTO og norsk.
Her kan du se nyheter på DARI og norsk.
Her kan du se nyheter og KURDISK og norsk.
Her kan du se nyheter på TIGRINJA og norsk.
Nyheter 1-7 (Bokmål)
Nyheter 1-7 Nynorsk
Nyheter 8-10 Bokmål
Nyheter 8-10 Nynorsk
Nyheter Norskopplæring
Her får du nyheter på norsk med tegnspråk for ungdomstrinn
Her får du nyheter på norsk med tegnspråk for barnetrinn
Her får du nyheter på norsk med tegn for tale for barnetrinn