Ingilîzî

Lytte og tale
Guhdan û gotin
Lese og skrive
Nivîsîn u xwendin
Språk og kultur
Kultur û çand – civak û wêje