Norwêçî

Lytte og tale
Guhdan u gotin
Lese og skrive
Xwendin û nivîsîn
Språk og kultur
Ziman u Çand