Bîrkarî

Tall
Hejmar
Geometri
Giyometrî
Måling
Pîvan
Statistikk
Jimêryarî – statîstîk
Algebra
Cebir