Matematîk

Tall

Hejmar

Geometri

Giyometrî

Måling

Pîvan

Statistikk

Jimêryarî – statîstîk

Algebra

Cebir