እንግሊዘኛ

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

Bildetema
Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን ብ 34 ቋንቋታት።

First choice
First choice

ኣብዚ መደብ እዚ፣ ቃላት ምስ ስእልታት ግጠሞም። ከምኡ ድማ ብምንቅስቋስ እቲ ልክዕ ናይ ስዓት ግዜ ኣብት ስእሊ ኣርኢ።

kunnskap.no
Friends 1-6

Lær å snakke engelsk gjennom sang, samtaler og spill.

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

ኣብዚ መደብ እዚ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ንቆለውዕ ይርከብ። ብምስማዕ፣ ብምንባብ፡ ከምኡ ድማ መሰጥቲ ዛንታታት(ጽውጽዋያት)ብምዕዛብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ተምሃር ።

LiteracyCenter
LiteracyCenter

ሕብርታት ፡ ምልላይ (ምፍላጥ)

LiteracyCenter
LiteracyCenter

ቁጽርታት ፡ ምልላይ (ምፍላጥ)። ኣቆጻጽራ ስዓትውን ተምሃር።

Lokus
Lokus

ኣብዚ መደብ እዚ፦ ቃላት ብምንባብን ብምስማዕን፡ ከምኡ ድማ ቃላት ብምግጣም ምሉእ ሓሳባት ኣዳሉ። ን 1-2 ክፍሊ

Lokus
Lokus

ኣብዚ መደብ እዚ ፦ ቃላት ኣጋጥም ፡ ሙሉእ ሓሳባት ኣዳሉ ፡ ከምኡ ድማ ንቃላት በብፊደላቶም ስርዓዮም። ን 3 ክፍሊ

Lokus
Lokus

ኣብዚ መደብ እዚ ፦ ቃላት ኣጋጥም ፡ ሙሉእ ሓሳባት ስራሕ ፡ ከምኡ ድማ ንቃላት በብፊደላቶም ስርዓዮም። ን 4 ክፍሊ

Starfall
Starfall

ኣብዚ መደብ እዚ ፥ ናይ ክፍሊ ኣካላትካ (ኢድ፡እግሪ) ፣ ኣብ መሕጸቢ ኣካላት(ባኞ) ዝርከቡ ፣ ኣብ ክሽነ ዝርከቡ ፣ ናይ እትፈትዎም እንስሳታት፣ ናይ እትጻወተሎም ነገራት ፣ቃላት ክትምሃር ትኽእል።

Starfall
Starfall

ስዓት ክንደይ ኣሎ?

Starfall
Starfall

ናይ እንግሊዝ ፊደላትን ከምኡ ድማ ገለ ገለ ቃላትን ንምንባብ ድሉው ኩን።

Starfall
Starfall

ንኸተንብብ ተምሃር ። ከምኡ ድማ ቃላት ብምድላው ምስ ስእልታት ግጠሞም፡ፊልማት ተዓዘብ ፡መዛሙርውን ስማዕ።

Youtube
Youtube

እንታይ ትገብር ኣሎኻ? ግብራዊ ግስ መደብ 1

Youtube
Youtube

እንታይ ትገብር ኣሎኻ? ግብራዊ ግስ መደብ 2

Youtube
Youtube

እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ትራክቶርን እንስሳታትን።

Youtube
Youtube

እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? ናይ በረኻ እንስሳታት።

Youtube
Youtube

እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? ዳይኖሶርስን ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት።

Youtube
Youtube

ናይ ሕብርታት መዝሙር ፣ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ተመሃር።

Youtube
Youtube

ኣብ Fairy tales ድብል መስመር ዩትዩብ ንሓደ ዛንታ ብድተፈላለየ ቋንቋታት ክትሰምዕን ክትሪኦን ትኽእል፣ ከም ተወሳኺ ኩሎም እቶም ተንቀሳቓሲ ስእልታት ብእንግሊዝ ጽሑፍ ኣለዎም።

Youtube
Youtube

እንታይ ትፈቱ ክትበልዕ? መዝሙር ብዛዕባ ፍሩታታት ዝገልጽ።

Youtube
Youtube

ናይ ስድራቤት መዝሙር።

Youtube
Youtube

መዝሙር ብዛዕባ እንስሳታት ፡ ብዛዕባ መጎዓዝያ ፡ ከምኡውን ብዛዕባ ቅርጽታት።

Youtube
Youtube

እንታይ ትሪኢ ኣሎኻ ? መካይን ከምኡ ድማ ከጎዓዕዛ።

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

Bildetema
Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን ብ 34 ቋንቋታት።

book2
book2

ኣብዚ መደብ እዚ ብመጀመርያ ናትካ ቋንቋ (ቋንቋ ኣዴኻ) ምረጽ ፣ ብድሕርዚ ድማ እቲ ክትመሃሮ እትደሊ ቋንቋ ምረጽ። ሓረግ (ሰዋሱው) መጽሓፍ ፣ ቃላት ይርከቡ።

kunnskap.no
Friends 1-6

Lær å snakke engelsk gjennom sang, samtaler og spill.

History for kids
History for kids

ታሪኽ ንቆልዑ፣ ነጻ መስመር ኢንተርኔት ናይ ታሪኽ መርበብ ሓበሬታ። ዓንቀጻት፣ መላማመዲ ጽሑፋት፣ ከምኡ ድማ ሓፈሻዊ ፈተና ይርከቡ።

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

ኣብዚ መደብ እዚ፦ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንቆልዑ ይርከብ። ጸወታታት(ግጥማት)፣ መዛሙር፣ ዛንታታት፣ ከምኡ ድማ ንጥፈታት ። ን 5 -7 ክፍሊ።

Project Britain
Project Britain

ኣብዚ መደብ እዚ፣ ብቀሊሉ ከተንብቦን ክትርድኦን እትኽእል፡ሓቅታት ከምኡ ድማ ሓበሬታታት ብዛዕባ ዓባይ ብሪጣንያ (ዓዲ እንግሊዝ )ትረክብ።

Salaby
Salaby

መደብ ሳላቢ፣ ዛንታታት ፣ ጸወታ ፣ ልምማድ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መዝገበ ቃላት ይርከብዎ። ከምኡ ድማ ሰሙናዊ ዕዮ። ን 5 7 ክፍሊ።

Worldstories
Worldstories

ኣብዚ መደብ እዚ ፦ ብ ቋንቋ እንግሊዝን ፡ ብዝተፈላለየ ልዕሊ 20 ካልእ ቋንቋታት፣ ዛንታታት ኣንብብን ስማዕን ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

BBC
BBC

ኣብዚ መደብ እዚ፣ 30 መደባት ብቪድዮ ዝተሰላሰሉ፣ ቃላትን ከምኡ ድማ ሰዋሱን ንታሕተዋይ ማእከላይ ደረጃ ዝተዳለዉ ይርከብ።

Bildetema
Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን ብ 34 ቋንቋታት።

First Contact
First Contact

መሰርታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ኣፕ (app) ን ኣፕል ላፕቶፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይላትን ዕዮታትን።

First Contact
First Contact

መሰረታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ንሞባይልን ኮምፒተራትን ድኸውን ኣፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይልን ዕዮታትን።

Grip 1 engelsk- gratis tilgang
Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk er midlertidig åpent for alle.

IXL
IXL

ምግጥጣም ፣ ጥበባዊ ቋንቋ ፣ ሳይንስን ከምኡ ድማ ማሕበራዊ ትምህርቲ ካብ መዋእለ ህጻናት ስጋብ ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ።

LearnEnglish Teens
LearnEnglish Teens

ኣብዚ መደብ እዚ፣ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንመናእሰይ ካብ 13- 19 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ። ብዛዕባ ዓባይ ብሪጣንያ ሕጂ፣ ሰዋሱው ፣ ናይ ምንባብ ክእለት ፣ መነባብሮ ኣብ ክባቢ ዓለም ይርከብ።