انگلیسی

صنف 1. ـ 4.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

First choice
First choice

کلمات و تصاویر را با هم مطابقت بدهید. کشیدن و رها کردن تصویر در زمان مناسب

kunnskap.no
Friends 1-6

Lær å snakke engelsk gjennom sang, samtaler og spill.

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

یادگرفتن زبان انگلیسی برای کودکان . گوش دادن، خواندن و تماشای قصه هاو داستان ها .

LiteracyCenter
LiteracyCenter

شناخت رنگ ها

LiteracyCenter
LiteracyCenter

شناخت اعداد. ساعت را یاد بگیرید

Lokus
Lokus

خواندن و گوش دادن به کلمات، دو کلمه مشابه را با هم یکجا و جوره نمایید وجمله بسازید. برای صنف ۱-۲

Lokus
Lokus

کلمات را با هم مطابقت بدهید، جمله بسازید ، با تلفظ کردن کار کنید. برای صنف ۳

Lokus
Lokus

کلمات را با هم مطابقت بدهید، جمله بسازید، با تلفظ کردن کار کنید. برای صنف ۴

Starfall
Starfall

کلمات در مورد بدن خود ، حمام خود ، آشپزخانه خود ، حیوان خانگی خود، اسباب و سامان بازی خود یادبگیرید

Starfall
Starfall

ساعت چند است ؟

Starfall
Starfall

خود را به خواندن آماده کنید. الفبای انگلیسی و برخی از کلمات

Starfall
Starfall

خواندن را یاد بگیرید . کلمات مطابق با عکس بسازید، فیلم را تماشا کنید ، آهنگ بشنوید و غیره

Youtube
Youtube

På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk

Youtube
Youtube

چه می کنید ؟ عمل ویدیو 1

Youtube
Youtube

چه می کنید؟ عمل ویدیو ۲

Youtube
Youtube

چی میبینید؟ در مزرعه، تراکتور و حیوانات

Youtube
Youtube

چی میبینید؟ حیوانات وحشی

Youtube
Youtube

چی میبینید؟ دیناسورها وچیز های دیگر

Youtube
Youtube

آهنگ در مورد رنگ ها. رنگ های مختلف را یاد بگیرید

Youtube
Youtube

چه نوع غذا را خوش دارید که بخورید؟ آهنگ در مورد میوه ها

Youtube
Youtube

آهنگ در مورد فامیل

Youtube
Youtube

حیوانات،حمل و نقل، آهنگ، اشکال هندسی

Youtube
Youtube

چی میبینید؟ وسایط نقلیه و ترانسپورت

صنف 5. ـ 7.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

book2
book2

اول زبان مادری خود را انتخاب کنید، سپس هر زبان را که می خواهید یادبگیرید انتخاب نمایید. کتاب اصطلاحات ، لغات یا واژه ها وغیره

kunnskap.no
Friends 1-6

Lær å snakke engelsk gjennom sang, samtaler og spill.

History for kids
History for kids

قصه و داستان برای اطفال- شبکه رایگان آنلاین در مورد داستان ها. مقالات، اوراق با تمرین ها ، مسابقه ذهنی

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان . بازی، آهنگ، داستان و فعالیت برای اطفال. برای صنف ۵ ـ ۷

Project Britain
Project Britain

جزیات و معلومات در مورد بریتانیا کبیر. خواندن و فهمیدن آسان

Salaby
Salaby

داستان ها، بازی ها و تمرینات، کتابخانه زبان انگلیسی. تمرین هفته . برای صنف ۵ ـ ۷

Worldstories
Worldstories

بخوانید و یا گوش بدهید به یک داستان به زبان انگلیسی و به بیش از 20 زبان دیگر

صنف 8. ـ 10.

BBC
BBC

فیلم های کوتاه را نگاه کنید، تلفظ ها و دستور زبان را به کمک چندین زبان تمرین کنید.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.

Grip 1 engelsk- gratis tilgang
Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk er midlertidig åpent for alle.

IXL
IXL

ریاضی، هنر زبان، ساینس و علوم اجتماعی. از کودکستان تا صنف دوازدهم

LearnEnglish Teens
LearnEnglish Teens

یادگرفتن زبان انگلیسی برای نوجوانان. بریتانیا در حال حاضر، دستور زبان یا گرامر، مهارت های خواندن، زندگی در سراسر جهان