Science

1st – 4th grade

Førstehjelp 1-4
Førstehjelp 1-4

Learn about first aid and how you can save people’s lives.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Naturfag
Naturfag

Sicience studies. From 1th- 4th grade

Regnskog
Regnskog

Rainforest Foundation Norway – TV-aksjonen. Simple texts, many images, videos, quizzes and more.

5th – 7th grade

Fenomener og stoffer
Fenomener og stoffer

Learn about natural phenomena and substances through video, text, audio and quizzes.

Førstehjelp 5-10
Førstehjelp 5-10

Learn about first aid and how you can save people’s lives.

Kropp og helse
Kropp og helse

Watch videos, read, listen and do exercises about the human body and health.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Mangfold i naturen
Mangfold i naturen

Watch videos, read, listen and take quizzes about biodiversity.

NRK - skole for flere
NRK – skole for flere

Her finner du ulike naturfagfilmer.

Regnskog
Regnskog

Rainforest Foundation Norway – TV-aksjonen. Simple texts, many images, videos, quizzes and more.

Små dyr
Små dyr

Online resource for information on common small animals.

Steinatlas
Steinatlas

Beskriv hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøk noen typer som finnes i nærområdet.

8th – 10th grade

Filmer om klimaet
Filmer om klimaet

Videos and exercises about climate in various languages. Choose your language at bottom right on each video.

Førstehjelp 5-10
Førstehjelp 5-10

Learn about first aid and how you can save people’s lives.

GRIP
GRIP

Digital book with texts and exercises: forests, food chains, humans and nature. Multilingual dictionary function.

GRIP
GRIP

Digital book with texts and exercises. Multilingual dictionary function. Chapter 1 deals with geography.

GRIP
GRIP

Digital book with texts and exercises: forests, food chains, humans and nature. Multilingual dictionary function.

GRIP
GRIP

Digital book with texts and exercises. Multilingual dictionary function. Chapter 1 deals with geography.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

NRK - skole for flere
NRK – skole for flere

Her finner du ulike naturfagfilmer.

Regnskog
Regnskog

Rainforest Foundation Norway – TV-aksjonen. Simple texts, many images, videos, quizzes and more.

Zanzu
Zanzu

Learn about the body, memorize new words and use the illustrations.