Saynis

Fasalada 1aad ilaa 4aad

Naturfag 1-2

Naturfag 1-2

Mareegta Elevkanalen waxaad ka heli kartaa filimaan, qoraallo iyo laylisyo saynis ah.

Naturfag 3-4

Naturfag 3-4

Mareegta Elevkanalen waxaad ka heli kartaa filimaan, qoraallo iyo laylisyo saynis ah.

Fasalada 5aad ilaa 7aad

Naturfag 5-7

Naturfag 5-7

Mareegta Elevkanalen waxaad ka heli kartaa filimaan, qoraallo iyo laylisyo saynis ah.

Salaby

Salaby

Baro sayniska adiga oo daawanaya filimaan, akhri, dhegayso oo ka shaqee su’aalaha.

Fasalada 8aad ilaa 10aad

Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm

Filimaan iyo waajibaadyo ku saabsan cimilada oo ku qoran afaf kala duwan. Af ka dooro hoosta filinka dhinaca midig.

Naturfag 8-10

Naturfag 8-10

Mareegta Elevkanalen waxaad ka heli kartaa filimaan, qoraallo iyo laylisyo saysis ah.