Naturfag

1. – 4. trinn

Førstehjelp
Førstehjelp

Lær deg førstehjelp og korleis du reddar liv. 

Regnskog
Regnskog

Enkle tekstar, mange bilde, filmar, oppgåver og meir for deg på 1.-2. trinn

5. – 7. trinn

Kromo Zoom
Kromo Zoom

Lær om celler, kromosom, DNA og meir med opplesne tekstar, skrivne tekstar og enkle animasjonar. Programmet krev Flash.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les forteljingar på somali, tigrinja, arabisk og norsk. Norsk tekst er berre på bokmål.

Menneskekroppen
Menneskekroppen

Lær namna på dei ulike delane av kroppen, til dømes skjelett, organ, fordøyingssystemet og musklar. Klikk og sjå. Programmet krev Flash. Bokmål og nynorsk.

NRK skole for flere
NRK skole for flere

Her finn du nokre filmar som er omsett med ljud. Filmane er om ulike temaer i naturfag.

Regnskog
Regnskog

Enkle tekstar, mange bilde, filmar, oppgåver og meir for deg på 5.- 7. trinn

8. – 10. trinn

Illustrasjon av atom
Atomer og molekyler

Ein innføringstekst om atom og molekyl. Teksten er omsett til fleire språk, ikkje på nynorsk.

GRIP 1
GRIP 1

Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som lover og reglar, likestilling, forskjellige familiar og kulturar.

GRIP 2
GRIP 2

Tekst og oppgåver om samfunnet, menneskerettane, demokrati og diktatur.

Kromo Zoom
Kromo Zoom

Lær om celler, kromosom, DNA og meir med opplesne tekstar, skrivne tekstar og enkle animasjonar. Programmet krev Flash.

Menneskekroppen
Menneskekroppen

Lær namna på dei ulike delane av kroppen, til dømes skjelett, organ, fordøyingssystemet og musklar. Klikk og sjå. Programmet krev Flash. Bokmål og nynorsk.

Naturfag
Naturfag

Lær om ulike tema i naturfag, gjennom tekstar og enkle animasjonar som forklarer. Tekst kun på bokmål og nynorsk.

Periodesystemet og grunnstoffer
Periodesystemet og grunnstoffer

Ein innføringstekst om grunnstoff og periodesystemet. Teksten er omsett til fleire språk, ikkje nynorsk, kun bokmål. 

Illustrasjon av regnbue.
Prismeeffekter og brytning av lys

Ein innføringstekst om prismeeffektar og bryting av ljos. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Regnskog
Regnskog

Enkle tekstar, mange bilde, filmar, oppgåver og meir for deg på 8.- 10. trinn

Syrer og baser
Syrer og baser

Ein innføringstekst om syrer og basar. Teksten er omsett. 

Vei, fart og tid
Vei, fart og tid

Ein innføringstekst om veg, fart og tid. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Zanzu
Zanzu

Lær om kroppen, bli kjend med nye ord og bruk bilete.