Naturfag

1 – 4. trinn

Førstehjelp

Førstehjelp

Lær deg førstehjelp og korleis du kan redde liv.

Naturfag 1-2

Naturfag 1-2

På Elevkanalen finn du filmar, tekstar og oppgåver til naturfag.

Naturfag 3-4

Naturfag 3-4

På Elevkanalen finn du filmar, tekstar og oppgåver til naturfag.

5. – 7. trinn

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

Lær deg førstehjelp og korleis du kan redde liv.

Lumbrikus

Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les forteljingar på somali, tigrinja, arabisk og norsk. Norsk tekst er berre på bokmål.

Naturfag 5-7

Naturfag 5-7

På Elevkanalen finn du filmar, tekstar og oppgåver til naturfag.

Naturområder

Naturområder

Ein innføringstekst om forskjellige naturområde på landjorda. Teksten er oversette til forskjellige språk.

NRK skole for flere

NRK skole for flere

Her finn du nokre filmar som er omsett med ljud. Filmane er om ulike temaer i naturfag.

8. – 10. trinn

Illustrasjon av atom

Atomer og molekyler

Ein innføringstekst om atom og molekyl. Teksten er omsett til fleire språk, ikkje på nynorsk.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

Lær deg førstehjelp og korleis du kan redde liv.

Grip

Grip

Oppgåver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukast utan boka Grip. 

GRIP 1

GRIP 1

Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som lover og reglar, likestilling, forskjellige familiar og kulturar.

GRIP 2

GRIP 2

Tekst og oppgåver om samfunnet, menneskerettane, demokrati og diktatur.

Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm

Filmar og oppgåver om klima på ulike språk. Vel språk under filmen til høgre. 

Naturfag

Naturfag

Lær om ulike tema i naturfag, gjennom tekstar og enkle animasjonar som forklarer. Tekst kun på bokmål og nynorsk.

Naturfag 8-10

Naturfag 8-10

På Elevkanalen finn du filmar, tekstar og oppgåver til naturfag.

Naturområder

Naturområder

Ein innføringstekst om forskjellige naturområde på landjorda. Teksten er oversette til forskjellige språk.

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

Ein innføringstekst om grunnstoff og periodesystemet. Teksten er omsett til fleire språk, ikkje nynorsk, kun bokmål. 

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

Ein innføringstekst om prismeeffektar og bryting av ljos. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

Ein innføringstekst om veg, fart og tid. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Zanzu

Zanzu

Lær om kroppen, bli kjend med nye ord og bruk bilete.