تبيعت پيژندنه

ټولګې ۱. ۴

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

بېړنۍ مرستی او د ژوند ژغورلو طريقه زده کړی.
Naturfag 1-2

Naturfag 1-2

د زده کوونکو په چېنل کې تاسو د ساینس د مضمون لپاره فلمونه ، متنونه او تمرینونه موندلی شی.

Naturfag 3-4

Naturfag 3-4

د زده کوونکو په چېنل کې تاسو د ساینس د مضمون لپاره فلمونه ، متنونه او تمرینونه موندلی شی.

Regnskog

Regnskog

د تروپیکو زیات اورښتونو سیمو کې د ګڼو ونو ځنګل بنسټ – تلویزیوني کمپاین. ساده عبارتونه، زیات شمېر انځورونه، فلمونه، عبارتونه، دندې (سوالونه) او داسې نور.

Skyatlas

Skyatlas

وریځې

ټولګې ۵. ۷

Fenomener og stoffer

Fenomener og stoffer

د فلم لیدلو، لوستلو، اورېدلو او دندې تر سره کولو (پوښتنو ځوابولو) له لارې د پدیو او مادو په هکله زده کړه وکړئ.

Fenomener og stoffer

Fenomener og stoffer

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

بېړنۍ مرستی او د ژوند ژغورلو طريقه زده کړی.

Hørsel

Hørsel

په پشتواونارویژي ژبوکي د اوریدلو حس په باره زده کړه وکړي له تمرینونو په واسطه اوپه لغات نامی په وسیله

Kropp og helse

Kropp og helse

فلمونه وګورئ، ولولئ، غوږ شئ او د بدن او روغتیا په هکله دندې تر سره کړئ (پوښتنې ځواب کړئ).

Kropp og helse

Kropp og helse

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Kroppens organer

Kroppens organer

دلته تاسو کولی شی چه د بدن اعضاء وپیژنیي او د هغوی فعالیت په برخه ګی پوهه تر لاسه کري

Lumbrikus

Lumbrikus

د ساينس د مضمون د زده کړ ې لپاره ډيجيټل سرچينې. په سوماليا يی، تي ګرينيا
يی، عربي او ناروژې ژبو کې کيسې واورئ او ولولئ ..

Mangfold i naturen

Mangfold i naturen

فلمونه وګورئ، ولولئ، غوږ شئ او د بدن او روغتیا په هکله دندې تر سره کړئ (پوښتنې ځواب کړئ).

Mangfold i naturen

Mangfold i naturen

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Naturfag 5-7

Naturfag 5-7

د زده کوونکو په چېنل کې تاسو د ساینس د مضمون لپاره فلمونه ، متنونه او تمرینونه موندلی شی.

Naturfagsbegreper

Naturfagsbegreper

د ساینس د مضمون اصطلاحات . غږ او متن په پښتو او نارویژي ژبه. 

Naturområder

Naturområder

په ځمکه کې د بیلابیلو طبیعی ساحو په اړه یو مقدماتی متن.متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.   

NRK

NRK

تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

NRK skole for flere

NRK skole for flere

دلته تاسی ځينې فلمونه مومئ چې دغږ سره غبرګه ژباړل شوي دي. فلمونه د
ساينس د مضمون د مختلف موضوعاتو په اړه دي .

Skyatlas

Skyatlas

د وريځو اطلس ، په _ ( ژبې ورداخلی کړی)

Steinatlas

Steinatlas

تشریح کړئ چې ځینې منرالونه او ډبرې څنګه رامینځ ته شوي،هڅه وکړئ د ځیني نمونې چه د ستاسو په نژدی سیمه کې پیدا ګیږی پلټنه وکړی

Vær og uvær

Vær og uvær

دلته تاسو د اقلیم یا د هوا د حالتو په اړه زده کړه کولی شئ. د خپل ځان لپاره د هوا په اړه په پښتو او نارویژي ژبه د اصطلاحاتو لست جوړ کړی. 

ټولګې ۸. ۱۰

Illustrasjon av atom

Atomer og molekyler

د اټوم او ماليکولونو په هکله يوه سريزه . متن ژباړل شوی د ی.

Filmer om energi

Filmer om energi

د انرژي په اړه لنډ فلمونه وګورئ. تاسو تمرین او پوښتنې هم کولی شئ.

Filmer om klima

Filmer om klima

په ناروېژی ژبه اوپه خپله مورنۍ ژبه د اقلیم په اړه لنډ فلمونه وګورئ. دندې ترسره کړئ.

Fotosyntesen

Fotosyntesen

په پشتواونارویژي ژبوکي د وړانګي په وسیله یو شی ته حساسیت ورکول زده کړی

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

بېړنۍ مرستی او د ژوند ژغورلو طريقه زده کړی.

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)

Hørsel

Hørsel

په پشتواونارویژي ژبوکي د اوریدلو حس په باره زده کړه وکړي له تمرینونو په واسطه اوپه لغات نامی په وسیله

Naturfag

Naturfag

د متنونو او ساده انیمیشنونو له لارې ، کوم چې موضوع ښه واضح تشریح کوي ،ساینس ته اړه بیلا بیل موضوعات ولولئ .متن یوازې په بوک مول او نوي نارویژي کې لیکل شوی.

Naturfag 8-10

Naturfag 8-10

د زده کوونکو په چېنل کې تاسو د ساینس د مضمون لپاره فلمونه ، متنونه او تمرینونه موندلی شی.

Naturområder

Naturområder

په ځمکه کې د بیلابیلو طبیعی ساحو په اړه یو مقدماتی متن.متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.   

NRK

NRK

تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

د عناصرو او د عناصرو دوراني جدول يا د مندليف د جدول په هکله يوه سريزه.
متن ژباړل شوی دی.

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

د منشور اغيزه او د نور د انعکاس په هکله يوه سريزه. متن ژباړل شوی دی .

Skyatlas

Skyatlas

د وريځو اطلس ، په _ ( ژبې ورداخلی کړی)

Syrer og baser

Syrer og baser

د اسيدونو او القليو په هکله يوه سريزه. متن ژباړل شوی دی.

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

د لاری سرعت او زما ن په اړه يوه سريزه. متن ژباړل شوی دی.

Zanzu

Zanzu

د بدن په اړه زده کړه وکړئ ، د نويو کليمو سره آشنا شي او عکسونه وکاروئ