تبيعت پيژندنه

ټولګې ۱. ۴

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Regnskog
Regnskog

د تروپیکو زیات اورښتونو سیمو کې د ګڼو ونو ځنګل بنسټ – تلویزیوني کمپاین. ساده عبارتونه، زیات شمېر انځورونه، فلمونه، عبارتونه، دندې (سوالونه) او داسې نور.

Skyatlas
Skyatlas

وریځې

ټولګې ۵. ۷

Fenomener og stoffer
Fenomener og stoffer

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Fenomener og stoffer
Fenomener og stoffer

د فلم لیدلو، لوستلو، اورېدلو او دندې تر سره کولو (پوښتنو ځوابولو) له لارې د پدیو او مادو په هکله زده کړه وکړئ.

Hørsel
Hørsel

په پشتواونارویژي ژبوکي د اوریدلو حس په باره زده کړه وکړي له تمرینونو په واسطه اوپه لغات نامی په وسیله

Kromo Zoom
Kromo Zoom

د سلولونو ، کروموزومونو ، DNA په هکله ډیر د لوستل شوي اولیکل شوی متن او یا ساده انیمیشنونه په ترڅ کی ولولی. فلش ته اړتیا ده.

Kropp og helse
Kropp og helse

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Kropp og helse
Kropp og helse

فلمونه وګورئ، ولولئ، غوږ شئ او د بدن او روغتیا په هکله دندې تر سره کړئ (پوښتنې ځواب کړئ).

Kroppens organer
Kroppens organer

دلته تاسو کولی شی چه د بدن اعضاء وپیژنیي او د هغوی فعالیت په برخه ګی پوهه تر لاسه کري

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Mangfold i naturen
Mangfold i naturen

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Mangfold i naturen
Mangfold i naturen

فلمونه وګورئ، ولولئ، غوږ شئ او د بدن او روغتیا په هکله دندې تر سره کړئ (پوښتنې ځواب کړئ).

Menneskekroppen
Menneskekroppen

د بدن د مختلفو برخو نومونه زده کړئ. د مثال په توګه ، سكليټ، اورګانونه، د هاضمي سیستم او غړي . کلیک کړ ئ او وګورئ. فلش ته اړتیا ده . په دواړو ژبو Bokmål og nynorsk بوک مول او نوی نارویژي.

Naturfagsbegreper
Naturfagsbegreper

Begreper i naturfag. Med lyd og tekst på pashto og norsk.

NRK
NRK

تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Steinatlas
Steinatlas

تشریح کړئ چې ځینې منرالونه او ډبرې څنګه رامینځ ته شوي،هڅه وکړئ د ځیني نمونې چه د ستاسو په نژدی سیمه کې پیدا ګیږی پلټنه وکړی

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

د تروپیکو زیات اورښتونو سیمو کې د ګڼو ونو ځنګل بنسټ – تلویزیوني کمپاین. ساده عبارتونه، زیات شمېر انځورونه، فلمونه، عبارتونه، دندې (سوالونه) او داسې نور.

Vær og uvær
Vær og uvær

Her kan du lære om været. Egen ordliste med begreper om været på pashto og norsk.

Viten.no
Viten.no

د عامو کوچنیو حیواناتو په هکله. انترنتي سرچینه.

ټولګې ۸. ۱۰

Filmer om klimaet
Filmer om klimaet

په بېلابېلو ژبو د اقیلم په هکله فلمونه او دندې (پوښتنې). ښي خوا ته د فلم لاندې ژبه غوره کړئ.

Fotosyntesen
Fotosyntesen

په پشتواونارویژي ژبوکي د وړانګي په وسیله یو شی ته حساسیت ورکول زده کړی

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)

GRIP
GRIP

څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)

Hørsel
Hørsel

په پشتواونارویژي ژبوکي د اوریدلو حس په باره زده کړه وکړي له تمرینونو په واسطه اوپه لغات نامی په وسیله

Kromo Zoom
Kromo Zoom

د سلولونو ، کروموزومونو ، DNA په هکله ډیر د لوستل شوي اولیکل شوی متن او یا ساده انیمیشنونه په ترڅ کی ولولی. فلش ته اړتیا ده.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Menneskekroppen
Menneskekroppen

د بدن د مختلفو برخو نومونه زده کړئ. د مثال په توګه ، سكليټ، اورګانونه، د هاضمي سیستم او غړي . کلیک کړ ئ او وګورئ. فلش ته اړتیا ده . په دواړو ژبو Bokmål og nynorsk بوک مول او نوی نارویژي.

Naturfag
Naturfag

د متنونو او ساده انیمیشنونو له لارې ، کوم چې موضوع ښه واضح تشریح کوي ،ساینس ته اړه بیلا بیل موضوعات ولولئ .متن یوازې په بوک مول او نوي نارویژي کې لیکل شوی.

NRK
NRK

تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Regnskog
Regnskog

د تروپیکو زیات اورښتونو سیمو کې د ګڼو ونو ځنګل بنسټ – تلویزیوني کمپاین. ساده عبارتونه، زیات شمېر انځورونه، فلمونه، عبارتونه، دندې (سوالونه) او داسې نور.