تبيعت پيژندنه

ټولګې ۱. ۴

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

بېړنۍ مرستی او د ژوند ژغورلو طريقه زده کړی.
Naturfag 1-2

Naturfag 1-2

د زده کوونکو په چېنل کې تاسو د ساینس د مضمون لپاره فلمونه ، متنونه او تمرینونه موندلی شی.

Naturfag 3-4

Naturfag 3-4

د زده کوونکو په چېنل کې تاسو د ساینس د مضمون لپاره فلمونه ، متنونه او تمرینونه موندلی شی.

ټولګې ۵. ۷

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

بېړنۍ مرستی او د ژوند ژغورلو طريقه زده کړی.

Kroppens organer

Kroppens organer

دلته تاسو کولی شی چه د بدن اعضاء وپیژنیي او د هغوی فعالیت په برخه ګی پوهه تر لاسه کري

Lumbrikus

Lumbrikus

د ساينس د مضمون د زده کړ ې لپاره ډيجيټل سرچينې. په سوماليا يی، تي ګرينيا
يی، عربي او ناروژې ژبو کې کيسې واورئ او ولولئ ..

Naturfag 5-7

Naturfag 5-7

د زده کوونکو په چېنل کې تاسو د ساینس د مضمون لپاره فلمونه ، متنونه او تمرینونه موندلی شی.

Naturområder

Naturområder

په ځمکه کې د بیلابیلو طبیعی ساحو په اړه یو مقدماتی متن.متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.   

NRK

NRK

تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

NRK skole for flere

NRK skole for flere

دلته تاسی ځينې فلمونه مومئ چې دغږ سره غبرګه ژباړل شوي دي. فلمونه د
ساينس د مضمون د مختلف موضوعاتو په اړه دي .

Steinatlas

Steinatlas

تشریح کړئ چې ځینې منرالونه او ډبرې څنګه رامینځ ته شوي،هڅه وکړئ د ځیني نمونې چه د ستاسو په نژدی سیمه کې پیدا ګیږی پلټنه وکړی

ټولګې ۸. ۱۰

Filmer om klima

Filmer om klima

په ناروېژی ژبه اوپه خپله مورنۍ ژبه د اقلیم په اړه لنډ فلمونه وګورئ. دندې ترسره کړئ.

Fotosyntesen

Fotosyntesen

په پشتواونارویژي ژبوکي د وړانګي په وسیله یو شی ته حساسیت ورکول زده کړی

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

بېړنۍ مرستی او د ژوند ژغورلو طريقه زده کړی.

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)

Grip

Grip

داجتماعی علومو ، ساینس ، ریاضي او انګلیسي مضامینو تمرینونه. چی  پرته  له Grip د کتاب نه کارولی شی .  

Naturfag

Naturfag

د متنونو او ساده انیمیشنونو له لارې ، کوم چې موضوع ښه واضح تشریح کوي ،ساینس ته اړه بیلا بیل موضوعات ولولئ .متن یوازې په بوک مول او نوي نارویژي کې لیکل شوی.

Naturfag 8-10

Naturfag 8-10

د زده کوونکو په چېنل کې تاسو د ساینس د مضمون لپاره فلمونه ، متنونه او تمرینونه موندلی شی.

Naturområder

Naturområder

په ځمکه کې د بیلابیلو طبیعی ساحو په اړه یو مقدماتی متن.متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.   

NRK

NRK

تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

د عناصرو او د عناصرو دوراني جدول يا د مندليف د جدول په هکله يوه سريزه.
متن ژباړل شوی دی.

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

د منشور اغيزه او د نور د انعکاس په هکله يوه سريزه. متن ژباړل شوی دی .

Syrer og baser

Syrer og baser

En innføringstekst om syrer og baser. Teksten er oversatt til forskjellige språk. 

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

د لاری سرعت او زما ن په اړه يوه سريزه. متن ژباړل شوی دی.

Zanzu

Zanzu

د بدن په اړه زده کړه وکړئ ، د نويو کليمو سره آشنا شي او عکسونه وکاروئ