ፈነወ ዜና

ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስእሊ ከፊትካ ብተፈላለየ ቋንቋ ፈነወ ዜና ትከታተል:

Dagens nyheter

Dagens nyheter

ኣብዚ መስመር ተለቪጂን እዚ ፣ ንመንእሰያት ኣብ ክሊ ዕድመ 14-19 ዓመት ንዘለዉ ዝዝርጋሕ ዜና ክትርኢ ትኽእል።
Elevkanalen

Elevkanalen

ኣብዚ መሓበሪ፣ ዜና ብቋንቋ ትግርኛ ክትሰምዕን ክትርን ትኽእል።

Elevkanalen

Elevkanalen

ቡክሞል ( ነርወጂያን ቋንቋ ) ኣብዚ መስመር ተለቪጂን እዚ፣ ንማእከላይ ዕድመ ካብ 6-13 ዓመት ንዘለዉ ዝዝርጋሕ ዜና ክትርኢ ትኽእል።

Elevkanalen

Elevkanalen

ኣብዚ መስመር ተለቪጂን እዚ ፣ ንመንእሰያት ኣብ ክሊ ዕድመ 14-19 ዓመት ንዘለዉ ዝዝርጋሕ ዜና ክትርኢ ትኽእል።

Elevkanalen

Elevkanalen

ቡክሞል ( ነርወጂያን ቋንቋ )

Junioraktuelt 1-7

Junioraktuelt 1-7

ቡክሞል ( ነርወጂያን ቋንቋ ) ኣብዚ መስመር ተለቪጂን እዚ፣ ንማእከላይ ዕድመ ካብ 6-13 ዓመት ንዘለዉ ዝዝርጋሕ ዜና ክትርኢ ትኽእል።

Junioraktuelt 1-7 tegnespråk

Junioraktuelt 1-7 tegnespråk

ዜና ብሕንጻጻት ዝቆመ ስእሊ።

Ny i Norge - nyheter på flere språk

Ny i Norge – nyheter på flere språk

ዜናታትን ጸብጻባትን ብዓረብ ፣ ዳሪ ፣ ኩርማንድጂ ፣ ሶማልን ትግርኛን ካብ ሙሉእ ኖርወይ