اخبار

Elevkanalen

Elevkanalen

هنا يمكنك مشاهدة نشرات الاخبار للاظفال دری

Elevkanalen

Elevkanalen

هنا يمكنك مشاهدة نشرات الاخبار للاظفال دری

Elevkanalen

Elevkanalen

اخبار به بوکمول اینجا اخبار برای کودکان را دیده میتوانی

Elevkanalen

Elevkanalen

اینجا اخبار برای کودکان را دیده میتوانی نینوشک

Elevkanalen

Elevkanalen

اینجا اخبار برای نوجوانان را می توانی ببینی بوکمول

Elevkanalen

Elevkanalen

اینجا اخبار برای نوجوانان را می توانی ببینی نینوشک

Elevkanalen

Elevkanalen

اخبار به بوکمول Norskopplæring

Elevkanalen

Elevkanalen

اخبار با علامات گرافیکی

Elevkanalen - åpen tilgang

Elevkanalen – åpen tilgang

Elevkanalen har nå åpen tilgang. Se nyhetssendinger, jobb med fag og mer.

Norge på flere språk

Norge på flere språk

اخبار و راپورتاژ ناروی به دری/ فارسی، عربی و کورمانجی.

NRK

NRK

ناروی به چندین زبان. اخبار و گزارش از تمام کشور به دری.