ናይኮምፒተር ፕሮግራም

ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፕሮግራም ኣብ ኮምፕዩተር ወይ ድማ ኣብ

ስማርት ተሌፎን ክትጽዕኖ ትኽእል

Duolingo
Duolingo

Duolingo– ዱሊንጎ ቋንቃ ኖርወጅያን መንገዲ ኢንግሊሽ ተማሃር። ስእሊታት ድምጺታትን ማህደረ ቃላትን የጠቃልል

Learn Norwegian!
Learn Norwegian!

Learn Norwegian – ቋንቋ ኖርወጅያን ተመሃር ቃላት ኖርወጅያን ቋንቋ ብድምጽን፣ብስእሊን ነደማምጻኻ ቀዲሕካ ብምስማዕ ተመሃር። ቋንቃ እንግሊሽ ኸም መሐገዚ ተጠቀመሉ።

Mondly
Mondly

Mondly– ሙንድሊይ ቋንቋ ኖርወጅያን ብዲምጺን ብስእልን ዕማም ብምስራሕን ተመሃር። ትዛረበሉ ቋንቋ ኣደ ምረጽ