ናይ ዲጂታል ፕሮግራም

ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፕሮግራም ኣብ ኮምፕዩተር ወይ ድማ ኣብ

ስማርት ተሌፎን ክትጽዕኖ ትኽእል

Duolingo

Duolingo

Duolingo– ዱሊንጎ ቋንቃ ኖርወጅያን መንገዲ ኢንግሊሽ ተማሃር። ስእሊታት ድምጺታትን ማህደረ ቃላትን የጠቃልል
First Contact

First Contact

መሰርታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ኣፕ (app) ን ኣፕል ላፕቶፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይላትን ዕዮታትን።

First Contact

First Contact

መሰረታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ንሞባይልን ኮምፒተራትን ድኸውን ኣፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይልን ዕዮታትን።

Learn Norwegian!

Learn Norwegian!

Learn Norwegian – ቋንቋ ኖርወጅያን ተመሃር ቃላት ኖርወጅያን ቋንቋ ብድምጽን፣ብስእሊን ነደማምጻኻ ቀዲሕካ ብምስማዕ ተመሃር። ቋንቃ እንግሊሽ ኸም መሐገዚ ተጠቀመሉ።

Mondly

Mondly

Mondly– ሙንድሊይ ቋንቋ ኖርወጅያን ብዲምጺን ብስእልን ዕማም ብምስራሕን ተመሃር። ትዛረበሉ ቋንቋ ኣደ ምረጽ

Nye ord (Android)

Nye ord (Android)

ኒየ ኡርድ ናቱ ኣፕሊኬሽን ኣለዎ። ኣብዚ ተወሰኽቲ ዕዮታት ናይ ክፋላት ናይ’ታ መጽሓፍ ብሓደ ዓይነት ስም ክትረክብ ይከኣል። ንቋንቋ ኖርወይ ንድመሃሩ ዓበይትን ቆልዑን ድሰማማዕ ኢዩ።

Nye ord (iOS)

Nye ord (iOS)

ኒየ ኡርድ ናቱ ኣፕሊኬሽን ኣለዎ። ኣብዚ ተወሰኽቲ ዕዮታት ናይ ክፋላት ናይ’ታ መጽሓፍ ብሓደ ዓይነት ስም ክትረክብ ይከኣል። ንቋንቋ ኖርወይ ንድመሃሩ ዓበይትን ቆልዑን ድሰማማዕ ኢዩ።