ናይኮምፒተር ፕሮግራም

ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፕሮግራም ኣብ ኮምፕዩተር ወይ ድማ ኣብ

ስማርት ተሌፎን ክትጽዕኖ ትኽእል

learn norwegian
Learn Norwegian – ቋንቋ ኖርወጅያን ተመሃር ቃላት ኖርወጅያን ቋንቋ ብድምጽን፣ብስእሊን ነደማምጻኻ ቀዲሕካ ብምስማዕ ተመሃር። ቋንቃ እንግሊሽ ኸም መሐገዚ ተጠቀመሉ።
Duolingo
Duolingo– ዱሊንጎ ቋንቃ ኖርወጅያን መንገዲ ኢንግሊሽ ተማሃር። ስእሊታት ድምጺታትን ማህደረ ቃላትን የጠቃልል

Mondly-app med ordlister, lyd og spill. Du kan velge hvilket språk du snakker.
Mondly– ሙንድሊይ ቋንቋ ኖርወጅያን ብዲምጺን ብስእልን ዕማም ብምስራሕን ተመሃር። ትዛረበሉ ቋንቋ ኣደ ምረጽ