اپلیکیشنونه

لاندې یو څه اپلیکیشنونه دي، چې ته یي په خپل ایپاد، او مبایل کې اچولې شې

Det flerspråklige bibliotek

Det flerspråklige bibliotek

Som privatperson har du tilgang til alle DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek. Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i
Duolingo

Duolingo

نارویجي د انګلیسي له لارې زده کړۍ. دلته انځورونه، اواز، او د لغاتونو لیست موجوده دي.

Klar ferdig norsk!

Klar ferdig norsk!

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Learn Norwegian!

Learn Norwegian!

نارويجي زده کړه د اواز، انځورونو، او خپل ثبت شوي اواز له لارې.انګلیسي د مرستندویه ژبې په شان لرۍ

Mondly

Mondly

نارويجي د اواز، انځورونو، او وظيفه له لارې زده کړۍ. خپله مورنۍ ژبه وټاکۍ.

New Amigos Android

New Amigos Android

یو اپلیکیشن چې ستاسو خبرې کله چې غږیږی، ژباړه کوي . د لوبو له لارې د ژبې زده کړه. 

New Amigos iOS

New Amigos iOS

یو اپلیکیشن چې ستاسو خبرې کله چې غږیږی، ژباړه کوي . د لوبو له لارې د ژبې زده کړه. 

Nye ord (Android)

Nye ord (Android)

نوې کلمی ( Nye ord)  یو اپلیکیشن لري. دلته تاسو د ورته نوم د کتاب لړیو کی اضافي تمرینونه موندلی شئ. د هغه ماشومانو او لویانو لپاره چې ناروژې ژبه زده کوي مناسب دی .

Nye ord (iOS)

Nye ord (iOS)

نوې کلمی ( Nye ord)  یو اپلیکیشن لري. دلته تاسو د ورته نوم د کتاب لړیو کی اضافي تمرینونه موندلی شئ. د هغه ماشومانو او لویانو لپاره چې ناروژې ژبه زده کوي مناسب دی .