Barnaamijyo(Kombuyuutar)

Bokbussen

Bokbussen

Barnaamijkan waxaad ka akhrisan kartaa buugaag ku qoran afaf badan oo kala duwan.