Norsk

1 – 4. trinn

Barnebøker

Barnebøker

Barnebøker for Norge tilbyr 40 forteljingar med tekst, bilde og lyd på 15 språk.
Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd på 34 språk.

Bokbussen - NY

Bokbussen – NY

Lytt og les ulike bøker på bokmål, nynorsk og morsmålet ditt.

KLAR, FERDIG, NORSK! - Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Norsk 1-2

Norsk 1-2

På norsksida på Elevkanalen kan du bli kjend med alfabetet, lydar, dyr og eventyr.

Norsk 3-4

Norsk 3-4

På norsksida på Elevkanalen kan du sjå på videoar, få tips til skriving og øve på lydar.

Norsk pluss

Norsk pluss

Lær norsk ved å sjå, lytte, lese og gjere oppgåver. Grunnleggjande norsk nivå 1 og 2 med bildeordbank.
Nye ord

Nye ord

Nye ord har ei netside. Her kan ein øvepå å lese aleine eller saman med ei stemme i appen. Ein kan ta opptak av eiga stemme for lytte til eiga opplesing. I appen er det óg oppgåver til tekstar. Passar til barn og vaksne som skal lære norsk.

Salto

Salto

Øv på små bokstaver. Lytt, les og skriv. Velg mellom skriftspråka bokmål og nynorsk oppe til høgre.

5. – 7. trinn

Barnebøker

Barnebøker

Barnebøker for Norge tilbyr 40 forteljingar med tekst, bilde og lyd på 15 språk.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd på 34 språk.

KLAR, FERDIG, NORSK! - Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Norsk 5-7

Norsk 5-7

På norsksida på Elevkanalen kan du sjå videoar, få tips til å halde tale og skrive tekstar, og lære om dialekt, språk og grammatikk.

Norsk pluss

Norsk pluss

Lær norsk ved å sjå, lytte, lese og gjere oppgåver. Grunnleggjande norsk nivå 1 og 2 med bildeordbank.
Nye ord

Nye ord

Nye ord har ei netside. Her kan ein øvepå å lese aleine eller saman med ei stemme i appen. Ein kan ta opptak av eiga stemme for lytte til eiga opplesing. I appen er det óg oppgåver til tekstar. Passar til barn og vaksne som skal lære norsk.

8. – 10. trinn

Barnebøker

Barnebøker

Barnebøker for Norge tilbyr 40 forteljingar med tekst, bilde og lyd på 15 språk.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd på 34 språk.

Bøkenes verden

Bøkenes verden

Lettlesne bøker.

KLAR, FERDIG, NORSK! - Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Kort forklart

Kort forklart

31 digitale bøker der du kan lære naturfag og samfunnsfag. Ordliste med støtte for 25 språk.

Kunnskap.no

Kunnskap.no

Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag frå bildeordbanken. Ulike tema.

Norsk 8-10

Norsk 8-10

På norsksida på Elevkanalen kan du sjå mange videoar og lære om skriving, lesing, snakking og andre viktige tema i norskfaget på skulen.

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start 8-10: Kom i gang

Begynnaropplæring i norsk for 8.-10. trinn.

Norsk start 8-10: Tekstbok

Norsk start 8-10: Tekstbok

Oppgåver på tre nivå. Bruk saman med læreverket Norsk start 8-10.

Øve på uttale

Øve på uttale

Øv på å uttale ord på ulike språk og test deg sjølv på moava.org. 

Uttrykk

Uttrykk

Lær om uttrykk, få uttrykka forklart og gjer oppgåver. Forklaring på norsk.