Norsk

1 – 4. trinn

Barnebøker

Barnebøker

Les barnebøker. 40 forteljingar med tekst, bilde og lyd på 15 språk, bokmål og nynorsk.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd.

Bokbussen - NY

Bokbussen – NY

Lytt og les ulike bøker på bokmål, nynorsk og morsmålet ditt.

Klar, ferdig, norsk

Klar, ferdig, norsk

Dette er nettressursen til Klar, ferdig, norsk, med ei ordliste på 26 språk.

KLAR, FERDIG, NORSK! - Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Norsk 1-2

Norsk 1-2

På norsksida på Elevkanalen kan du bli kjend med alfabetet, lydar, dyr og eventyr.

Norsk 3-4

Norsk 3-4

På norsksida på Elevkanalen kan du sjå på videoar, få tips til skriving og øve på lydar.

Norsk pluss

Norsk pluss

Lær norsk ved å sjå, lytte, lese og gjere oppgåver. Grunnleggjande norsk nivå 1 og 2 med bildeordbank.
Norsk start ordbank

Norsk start ordbank

Ordbank
Sjå bilde og lytt til ord på norsk.

Nye ord

Nye ord

Nye ord har ei netside. Her kan ein øvepå å lese aleine eller saman med ei stemme i appen. Ein kan ta opptak av eiga stemme for lytte til eiga opplesing. I appen er det óg oppgåver til tekstar. Passar til barn og vaksne som skal lære norsk.

Illustrasjon av dyr som løper i en skog.

Skinnvotten

Les eventyret frå Ukraina om skinnvotten. Tospråkleg.

5. – 7. trinn

Barnebøker

Barnebøker

Les barnebøker. 40 forteljingar med tekst, bilde og lyd på 15 språk, bokmål og nynorsk.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd.

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoar og klokkeslett. Vel mellom fleire språk.

Klar, ferdig, norsk

Klar, ferdig, norsk

Dette er nettressursen til Klar, ferdig, norsk, med ei ordliste på 26 språk.

KLAR, FERDIG, NORSK! - Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Norsk 5-7

Norsk 5-7

På norsksida på Elevkanalen kan du sjå videoar, få tips til å halde tale og skrive tekstar, og lære om dialekt, språk og grammatikk.

Norsk pluss

Norsk pluss

Lær norsk ved å sjå, lytte, lese og gjere oppgåver. Grunnleggjande norsk nivå 1 og 2 med bildeordbank.
Norsk start 5-7

Norsk start 5-7

Begynnaropplæring i norsk. 3 nivå. Nettsida høyrer til boka Norsk start, men kan også brukast utan boka.

Nye ord

Nye ord

Nye ord har ei netside. Her kan ein øvepå å lese aleine eller saman med ei stemme i appen. Ein kan ta opptak av eiga stemme for lytte til eiga opplesing. I appen er det óg oppgåver til tekstar. Passar til barn og vaksne som skal lære norsk.

8. – 10. trinn

Barnebøker

Barnebøker

Les barnebøker. 40 forteljingar med tekst, bilde og lyd på 15 språk, bokmål og nynorsk.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd.

Bøkenes verden

Bøkenes verden

Lettlesne bøker.

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoar og klokkeslett. Vel mellom fleire språk.

Klar, ferdig, norsk

Klar, ferdig, norsk

Dette er nettressursen til Klar, ferdig, norsk, med ei ordliste på 26 språk.

KLAR, FERDIG, NORSK! - Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Kort forklart

Kort forklart

31 digitale bøker der du kan lære naturfag og samfunnsfag. Ordliste med støtte for 25 språk.

Kunnskap.no

Kunnskap.no

Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag frå bildeordbanken. Ulike tema.

Norsk 8-10

Norsk 8-10

På norsksida på Elevkanalen kan du sjå mange videoar og lære om skriving, lesing, snakking og andre viktige tema i norskfaget på skulen.

Norsk start 8-10

Norsk start 8-10

Begynnaropplæring i norsk. 3 nivå. Nettsida høyrer til boka Norsk start, men kan også brukast utan boka.

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start 8-10: Kom i gang

Begynnaropplæring i norsk for 8.-10. trinn.

Uttrykk

Uttrykk

Lær om uttrykk, få uttrykka forklart og gjer oppgåver. Forklaring på norsk.