Norsk

1. – 4. trinn

Barnebøker
Barnebøker

Barnebøker for Norge tilbyr 40 forteljingar med tekst, bilde og lyd på 15 språk.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd på 34 språk.

Bokbussen
Bokbussen

Lytt og les ulike bøker på bokmål, nynorsk og morsmålet ditt. Vel språk i menyen i boka. Gir lese- og taleopplæring.

Bokbussen -NY
Bokbussen -NY

Lytt og les ulike bøker på bokmål, nynorsk og morsmålet ditt.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Salto
Salto

Øv på små bokstaver. Lytt, les og skriv.

5. – 7. trinn

Barnebøker
Barnebøker

Barnebøker for Norge tilbyr 40 forteljingar med tekst, bilde og lyd på 15 språk.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd på 34 språk.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

8. – 10. trinn

Barnebøker
Barnebøker

Barnebøker for Norge tilbyr 40 forteljingar med tekst, bilde og lyd på 15 språk.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd på 34 språk.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag frå bildeordbanken. Ulike tema.