نارویجي

ټولګې ۱. ۴

Ansa og Bansa

Ansa og Bansa

په څوژبو کیسې:  انسا او بنسا – د پاکستان څخه یوه کیسه. ولولئ ، واورئ او فلم یی  وګورئ. دا کیسه په څو ژبو ژباړل شوې ده
Barnebøker norsk

Barnebøker norsk

د ماشومانو لپاره کتابونه ولولئ. څلویښت دانی کیسې د متن، انځورونه او غږ سره په ۱۵ ژبو 

 بوک مول bokmål ، او نی نورشک nynorsk

Bildetema

Bildetema

په 34 ژبو د عکسونو ، متن او آډیو سره متقابل قاموس

Bokbussen -NY

Bokbussen -NY

په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.

En person sitter ved siden av en katt og en hund.

De ubudne gjestene

په څوژبو کیسې: نابلل شوی میلمانه – د ایران څخه یوه کیسه. ولولئ ، واورئ او فلم یی  وګورئ. دا کیسه په څو ژبو ژباړل شوې ده.

En person går på en vei og bærer hatter med hodet og hendene sine.

Hatteselgeren

په څوژبو کیسې: خولۍ پلورونکی – د سریلانکا څخه یوه کیسه. ولولئ ، واورئ او فلم یی  وګورئ. دا کیسه په څو ژبو ژباړل شوې ده.

En person med ører.

Heksen Dhegdheer

په څوژبو کیسې: جادوگره دیګ دیر – د سومالیا نه یوه کیسه. ولولئ ، واورئ او فلم یی  وګورئ. دا کیسه په څو ژبو ژباړل شوې ده.

Klar ferdig norsk!

Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar, ferdig, norsk

Klar, ferdig, norsk

دا پاڼه  د Klar, ferdig norsk,کتاب لپاره  آنلاین پاڼه ده، چی  په ۲۶ ژبو د لغتونو لست لری. 

Norsk 1-2

Norsk 1-2

د زده کوونکو د چېنل په ناروژی پاڼه کی  به تاسی د الفبا ، تلفظونه، څارویو او کیسو سره آشنا شئ.

Norsk 3-4

Norsk 3-4

د زده کوونکو دچېنل په ناروژی پاڼه کی  تاسی کولی شئ ویډیوګانې وګورئ او د لیکلو دتمرین کولو او دتلفظونو دتمرین کولو لپاره لارښوونې ترلاسه کړئ.

Norsk start ordbank

Norsk start ordbank

د لغاتونو زیرمه 

انځورونه وګورئ او لغاتونه په ناروېژي واورئ.

NRK Super

NRK Super

د لوستلوډله ماشومان د الفبا لټولو ته هڅوي. د لوستلو ډلی سره ، ماشومان د تورو غږ ونه مومي .

Nye ord

Nye ord

نوې ټکي (Nye ord)  یو ویب پاڼه لري. دلته تاسو کولی شئ د لوستلو تمرین  یواځی اویا ګډ  په اپلیکیشن کې د غږ سره وکړئ . تاسو کولی شئ خپل غږ ثبت کړئ اوخپل لوستل واورئ. په اپلیکیشن کې د متنونو لپاره تمرینونه هم شتون لري. د ماشومانو او لویانو لپاره چې غواړی ناروژې زده کړي مناسب دی.

Illustrasjon av dyr som løper i en skog.

Skinnvotten

د اوکراین څخه د څرمنی لاس ماغو کیسه ولولئ. د دوه ژبو ماشومانو لپاره.

ټولګې ۵. ۷

Ansa og Bansa

Ansa og Bansa

په څوژبو کیسې:  انسا او بنسا – د پاکستان څخه یوه کیسه. ولولئ ، واورئ او فلم یی  وګورئ. دا کیسه په څو ژبو ژباړل شوې ده

Barnebøker norsk

Barnebøker norsk

د ماشومانو لپاره کتابونه ولولئ. څلویښت دانی کیسې د متن، انځورونه او غږ سره په ۱۵ ژبو 

 بوک مول bokmål ، او نی نورشک nynorsk

Bildetema

Bildetema

په 34 ژبو د عکسونو ، متن او آډیو سره متقابل قاموس

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخونه او وختونه زده کړئ. د څو ژبو څخه اړونده ژبه غوره کړئ.

En person sitter ved siden av en katt og en hund.

De ubudne gjestene

په څوژبو کیسې: نابلل شوی میلمانه – د ایران څخه یوه کیسه. ولولئ ، واورئ او فلم یی  وګورئ. دا کیسه په څو ژبو ژباړل شوې ده.

En person går på en vei og bærer hatter med hodet og hendene sine.

Hatteselgeren

په څوژبو کیسې: خولۍ پلورونکی – د سریلانکا څخه یوه کیسه. ولولئ ، واورئ او فلم یی  وګورئ. دا کیسه په څو ژبو ژباړل شوې ده.

En person med ører.

Heksen Dhegdheer

په څوژبو کیسې: جادوگره دیګ دیر – د سومالیا نه یوه کیسه. ولولئ ، واورئ او فلم یی  وګورئ. دا کیسه په څو ژبو ژباړل شوې ده.

Klar ferdig norsk!

Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar, ferdig, norsk

Klar, ferdig, norsk

دا پاڼه  د Klar, ferdig norsk,کتاب لپاره  آنلاین پاڼه ده، چی  په ۲۶ ژبو د لغتونو لست لری. 

Norsk 5-7

Norsk 5-7

د زده کوونکو د چېنل په ناروژی پاڼه کی  تاسو ویډیوګانې لیدلی شئ او د ویناکولو او متن لیکلو لپاره لارښوونې ترلاسه کولی شئ ، دلته د لهجی ، ژبې او ګرامر په اړه زده کړه کولی شی.

Norsk start 5-7

Norsk start 5-7

د ناروېژي ژبی د زده کړې پیل .په دریو کچو. ویب پاڼه د Norsk start  کتاب پورې اړه لري، مګر د کتاب پرته هم کیدی شي چی وکارول شی.

Nye ord

Nye ord

نوې ټکي (Nye ord)  یو ویب پاڼه لري. دلته تاسو کولی شئ د لوستلو تمرین  یواځی اویا ګډ  په اپلیکیشن کې د غږ سره وکړئ . تاسو کولی شئ خپل غږ ثبت کړئ اوخپل لوستل واورئ. په اپلیکیشن کې د متنونو لپاره تمرینونه هم شتون لري. د ماشومانو او لویانو لپاره چې غواړی ناروژې زده کړي مناسب دی.

Vokabular

Vokabular

نوې ټکي زده کړئ. کولای شی د مختلفو ژبو او موضوعاتو ترمینځ غوره کړی.

ټولګې ۸. ۱۰

Barnebøker norsk

Barnebøker norsk

د ماشومانو لپاره کتابونه ولولئ. څلویښت دانی کیسې د متن، انځورونه او غږ سره په ۱۵ ژبو 

 بوک مول bokmål ، او نی نورشک nynorsk

Bildetema

Bildetema

په 34 ژبو د عکسونو ، متن او آډیو سره متقابل قاموس

Bøkenes verden

Bøkenes verden

کتابونو چی لوستل یی اسانه دي.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخونه او وختونه زده کړئ. د څو ژبو څخه اړونده ژبه غوره کړئ.

Klar ferdig norsk!

Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar, ferdig, norsk

Klar, ferdig, norsk

دا پاڼه  د Klar, ferdig norsk,کتاب لپاره  آنلاین پاڼه ده، چی  په ۲۶ ژبو د لغتونو لست لری. 

Kort forklart

Kort forklart

یو دیرش ډیجیټل کتابونه چې تاسو کولی شئ دلته د ساینس او ​​اجتماعیات مضامین زده کړئ. په ۲۵ ژبو د لغاتو د لست سره . 

Kunnskap.no

Kunnskap.no

د لومړۍ ورځی نه د انځور په لیدلو ، اوریدلو ، لوستلو او لیکلو کلمی زده کړئ. د عکس او متن د لست څخه اقتباس. مختلفه موضوعات. 

Kunnskap.no

Kunnskap.no

کلیمی د لومړنی ورځي نه زده کړه، له انځورنو په کتلو ، اورېدل، لوستل او لیکل سره.. نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱تر ۳ کچه پورې

Norsk 8-10

Norsk 8-10

د زده کوونکو د چېنل په ناروژی پاڼه کی  تاسو ډیری ویډیوګانې لیدلی شئ او په ښوونځي کې د ناروژې په مضمون کی  لیکل، لوستل، ویل او نورو مهمو موضوعات زده کړئ.

Norsk start 5-7

Norsk start 5-7

د ناروېژي ژبی د زده کړې پیل .په دریو کچو. ویب پاڼه د Norsk start  کتاب پورې اړه لري، مګر د کتاب پرته هم کیدی شي چی وکارول شی.

Norsk start 8-10

Norsk start 8-10

د ناروېژي ژبی د زده کړې پیل .په دریو کچو. ویب پاڼه د Norsk start  کتاب پورې اړه لري، مګر د کتاب پرته هم کیدی شي چی وکارول شی.

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start 8-10: Kom i gang

د 8-10کچې لپاره د ناروېژی ژبې مقدماتي زده کړه.

Norsk start 8-10: Oppgaver

Norsk start 8-10: Oppgaver

دندې په دریو کچو د هغو کسانو لپاره چې نارویژي ژبه لوستلی شي. بای د نارویژي ژبې پیل8-10 تدریس سره ترسره کړئ.

Norsk start: Ordbank

Norsk start: Ordbank

د کلماتو ذخیره. موضوعاتي واژه د غږ او انځورونودانفرادی کلیمو او مفاهیمو د پاره

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

توری زده کړئ. هر یو توری ولولی ، غو ږ ورته کیږدی او لیکل یی تمرین کړئ 

Norsksidene

Norsksidene

د لوستلو ، اوریدلو او د دندو د ترسره کولو په مرسته ګرامر ، لیکل او ژبه زده کړئ. 

Ord 2

Ord 2

تلفظ او لغاتونو باندې تمرین وکړئ. البته له کلمې، او دتمرین له کتابونوڅخه استفاده وکړئ.

Ord1

Ord1

لومړني كلمه د زده كونكي سر چيني له متقابله تمرينو نه پيليږ ي تر څو چه ږغوته ، توري ، مفاهيم او مطالب په نارويژي كي وپوهيږي

Uttrykk

Uttrykk

اصطلاحات زده کړئ ، اصطلاحات څرګند او تشریح کړئ او تمرینونه اجرا کړئ. په نارویژې  ژبه توضیحات ورکړی.  

Vi snakker

Vi snakker

نارویژی زده کړه. په شفاهی یا زبانی ژبی روزنه او دهڅونې تمرینو په ذريعه ، له ورځنۍ موضوعاتو سره، د هر عمر ګروپونو لپاره سمون خوری یا مناسبه ده

Vokabular

Vokabular

نوې ټکي زده کړئ. کولای شی د مختلفو ژبو او موضوعاتو ترمینځ غوره کړی.