Afnorwiiji

Fasalada 1aad ilaa 4aad

Bokbussen

Bokbussen

Dhegayso oo akhri buugaag kala duwan oo ku qoran af noorwiiji(bokmål iyo nynorsk) iyo afkaaga hooyo.

Bokbussen

Bokbussen

Dhegayso oo akhri buugaag kala duwan oo ku qoran af noorwiiji(bokmål iyo nynorsk) iyo afkaaga hooyo.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

Baro af noorwiiji, dhegayso, akhri oo ka shaqee su’aalaha. Waxaa loogu talo galay fasalada 1aad ilaa 4aad iyo fasalada 5aad ilaa 10aad.

Norsk 1-2

Norsk 1-2

Bogga af noorwiijiga ee ku mareegta Elevkanalen waxaad ka baran kartaa alifba’da, dhawaaqyada, xayawaanada iyo sheekooyinka.

Norsk 3-4

Norsk 3-4

Bogga af noorwiijiga ee  mareegta Elevkanalen waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo, sidoo kale waxaad ka heli kartaa tilmaamo la xiriira qorista iyo  kutababarashada dhawaaqyada.

Norsk pluss

Norsk pluss

Baro erayada adiga oo eegaya sawirada, dhegayso oo qor. Waxa laga soo xigtay qaamuuska sawirada. Mawduucyo kala duwan.

Norsk start

Norsk start

Su’aalo ku salaysan saddex heer oo loogu talo galay adiga oo ah qof wax akhrin kara. Liis erayo, sawiro iyo cod. La isticmaal agabka waxbarashada Af noorwiija Bilowga ah 1-4(Norsk Start 1-4).

Salaby

Salaby

Noorwiiji 1-2

Ku tabobaro alifbaada. Dhegayso oo akhri buugaagta caruurta, gabayada iyo sheekooyinka. Dooro afcaawiye.

Fasalada 5aad ilaa 7aad

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

Baro af noorwiiji, dhegayso, akhri oo ka shaqee su’aalaha. Waxaa loogu talo galay fasalada 1aad ilaa 4aad iyo fasalada 5aad ilaa 10aad.

Norsk 5-7

Norsk 5-7

Bogga af noorwiijiga ee  mareegta Elevkanalen waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo, sidoo kale waxaad ka heli kartaa tilmaamo la xiriira sida hadalka loo soo jeediyo iyo sida loo qoro qoraalada, barashada afguriga, afka iyo naxwaha.

Norsk pluss

Norsk pluss

Baro erayada adiga oo eegaya sawirada, dhegayso oo qor. Waxa laga soo xigtay qaamuuska sawirada. Mawduucyo kala duwan.

Salaby

Salaby

Ku tabobaro naxwaha af noorwiijiga iyo qoridda saxda ah. Su’aalo kala duwan oo faro badan oo uu cod la socdo.

Vokabular

Vokabular

Baro erayo cusub. Kala dooro afaf iyo mawduucyo kala duwan. 

Fasalada 8aad ilaa 10aad

Bøkenes verden

Bøkenes verden

Buugaag akhriskoodu fudud yahay.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

Baro af noorwiiji, dhegayso, akhri oo ka shaqee su’aalaha. Waxaa loogu talo galay fasalada 1aad ilaa 4aad iyo fasalada 5aad ilaa 10aad.

Kort forklart

Kort forklart

31 buugaag elektroonik ah oo aad ka baran kartid maaddooyinka sayniska iyo cilmiga bulshada. Liis erayo oo taageeraya 25 luuqadood

Norsk 8-10

Norsk 8-10

Bogga af noorwiijiga ee  mareegta Elevkanalen waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo farabadan, sidoo kale waxaad ka baran kartaa qorista, akhriska, hadalka iyo mawduucyo kale oo muhiim u ah maadada noorwiijiga ee lagu dhigto dugsigga.

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start 8-10: Kom i gang

Barashada bilowga ah ee af noorwiijiga ee loogu talo galay fasalada 8aad ilaa 10aad.

Norsk start: Ordbank

Norsk start: Ordbank

Qaamuus

Fiiri sawirada oo ku dhegayso erayada af noorwiiji

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Baro alifbaada. Samee tababarada akhriska, dhegaysiga iyo qoridda ee uu xaraf kasta leeyahay.

Norsksidene

Norsksidene

Wax ka baro naxwaha, qoraalka iyo afka adiga oo akhrinaya, dhegaysanaya iyo sameynaya waajibaadka.

Uttrykk

Uttrykk

Wax ka baro tibaaxaha(tacbiirada), ha laguu sharxo tibaaxaha oo samee waajibaadka. Sharaxaad af noorwiiji ah.

Vokabular

Vokabular

Baro erayo cusub. Kala dooro afaf iyo mawduucyo kala duwan.