Tilgang til Skolekassa

Skolekassa er en åpen lenkeportal. Siden lenker til læringsressurser som har åpen tilgang eller er lisensbelagte. De lisenbelagte ressursene er merket med et rødt lisensmerke og krever FEIDE-bruker eller annen innlogging.
Dersom du har spørsmål vedrørende pris eller tilgang, kan du kontakte de enkelte forlagene.