Gelidda Skolekassa

Skolekassa er en åpen lenkeportal. Siden lenker til læringsressurser som har åpen tilgang eller er lisensbelagte. De lisenbelagte ressursene er merket med et rødt lisensmerke og krever FEIDE-bruker eller annen innlogging.
Dersom du har spørsmål vedrørende pris eller tilgang, kan du kontakte de enkelte forlagene.