Tilgang til Skolekassa

Tilgang til Skolekassa – FEIDE

Skolekassa består både av ressursar som er gratis, og dermed opne for alle, og av ressursar som det er lisens på, og som derfor berre er opne for brukarar med lisens. Dersom elevane skal få tilgang til dei ressursane som krev lisens, må dei logge seg på med Feide-brukaren sin ved å trykkje på Feide-knappen, som står på kvar side i Skolekassa. Då får dei tilgang til dei ressursane som skulen deira har kjøpt lisens på.
Dersom du har spørsmål om Feide-pålogging og/eller brukarkonto for elevane, kan du kontakte skulen eller den IKT-ansvarlege i kommunen. Om elevar opplever utfordringar med Feide-brukaren, er det fint om lærarar og tilsette på skulen hjelper elevane.

Databehandleravtale

Avtalen regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse i forbindelse med bruk av skolekassa.no.

Trykk her for å laste ned en ferdig utfylt versjon av Databehandleravtalen