Velkommen

Les teksten på nynorsk her.


Skolekassa er en nettside der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. De fleste ressursene på skolekassa ligger åpne. Disse er fritt tilgjengelige for alle. På skolekassa kan du også logge deg på med din FEIDE-bruker. Feideknappen ligger synlig på hver side i Skolekassa. Da får du tilgang til de ressursene som din skole har kjøpt lisens på, i tillegg til de som ligger åpne.
I menyen kan du velge fag og emner. For hvert emne finner du lenker til nettsteder hvor du kan gjøre oppgaver, høre på lydfiler, lese tekster, skrive setninger og spille morsomme læringsspill.

Du kan velge mellom språkene norsk, engelsk, arabisk, dari, pashto, tigrinja og kurmandji.

Siste nytt

Demokrati og diktatur. Tekst, oppgaver, ordliste, film og lenker på norsk, arabisk, dari og pashto.
Samefolkets dag er 6. februar. Salaby har egne sider der du kan lære om samene.
Ulike undervisningsopplegg på pashto og norsk innenfor flere fag.
Ulike undervisningsopplegg på pashto og norsk innenfor flere fag.
Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.
Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.
Her finner du flere filmer innenfor tema matematikk og naturfag. Dubbet på ulike språk.
Her finner du flere filmer innenfor tema matematikk og naturfag. Dubbet på ulike språk.
Bildeordbok med lydstøtte på pashto.
Bildeordbok med lydstøtte på pashto.
Her kan du finne lenker til naturfagtemaer på ulike språk. Skroll nedover på siden.
Her kan du finne lenker til naturfagtemaer på ulike språk. Skroll nedover på siden.
Her finner du lenker til ulike områder innenfor matematikk på mange språk. Skroll nedover på siden.
Her finner du lenker til ulike områder innenfor matematikk på mange språk. Skroll nedover på siden.
Lær om FN, barns rettigheter og FN's bærekraftsmål.
Lær om FN, barns rettigheter og FN’s bærekraftsmål.