Velkommen

Nyhet: ressurser for kombinasjonsklasser!

Kombinasjonsklasser er et opplæringstilbud til nyankomne ungdommer mellom 16 og 24 år. Nå finner du ressurser for kombinasjonsklasser og innføringstilbud på videregående på Skolekassa!


Skolekassa.no er et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. På Skolekassa finner du både læringsressurser som ligger åpent, og læringsressurser som krever Feide-innlogging. De fleste ressursene på Skolekassa er åpne. Disse er fritt tilgjengelige for alle. Hvis du logger deg inn på Skolekassa med din Feide-bruker, får du også tilgang til de ressursene som din skole har kjøpt lisens på. Feide-knappen ligger synlig på hver side i Skolekassa.

I menyen til venstre kan du velge fag og temaer. For hvert tema finner du lenker til nettsteder der du kan gjøre oppgaver, høre på lydfiler, lese tekster, skrive setninger og spille morsomme læringsspill. Du kan velge mellom språkene norsk, engelsk, arabisk, dari, pashto, tigrinja og kurmandji. Du kan også skifte fra et språk til et annet i språkmenyen – øverst til høyre.

Siste nytt på Skolekassa

kunnskap.no
Jeg kan regne 1-4

Bli kjent med tall og gjør oppgaver med tall fra 0 til 10.

kunnskap.no
Friends 1-6

Lær å snakke engelsk gjennom sang, samtaler og spill.