Ordlister

Bildetema
Bildetema

Fleirspråkleg ordliste med lyd og bilde. Mange ulike tema.

Lexin
Lexin

Digital ordbok frå nynorsk til fleire språk.

Tema morsmål
Tema morsmål

Matematikkomgrep. Lær ord om matematikk gjennom tekst.