መዝገበ ቃላት

ኣብ ታሕቲ ዘሎ መርበብ መወከሲ ባዕልኻ ኖርወጂያን ቃላት ክትመሃር ትኽእል

book2
book2

ካልኣይ መጽሓፍ፣ ናይ ቋንቋ ኮርስ ተመሃር ነርወጂያን ቋንቋ ከምኡውን ብዙሓት ካልኦት ቋንቋታት ብ ትግርኛ። ምረጽ ክትመሃሮ እትደሊ ቋንቋ ከምኡ ድማ ጀምሮ።

Lexin
Lexin

ለክሲን ዲጂታል መዝገበ ቃላት Bokmål

Lexin
Lexin

ለክሲን ዲጂታል መዝገበ ቃላት Nynorsk

Lexin
Lexin

Digital ordbok frå nynorsk til fleire språk.

Norsk start
Norsk start

መአከቢ ቃላት ስእሊ ርኤ ከምኡ ድማ ኣዳምጽ ቃላት ብነርወጂያን ቋንቋ።

Tema morsmål
Tema morsmål

ናይ ቁጽሪ ኣምር
ናይ ቁጽሪ ቃላት ካብቲ መምርሒ ኣርእስቲ ተመሃር Bokmål

Tema morsmål
Tema morsmål

ናይ ቁጽሪ ኣምር
ናይ ቁጽሪ ቃላት ካብቲ መምርሒ ኣርእስቲ ተመሃር Nynorsk

Tema morsmål
Tema morsmål

ድርብ ልሳን ግሲ ቓላት ብዛዕባ ጸወታ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር

Tema morsmål
Tema morsmål

ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 1 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር

Tema morsmål
Tema morsmål

ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 2 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር

Tema morsmål
Tema morsmål

ድርብ ልሳን ግሲ ፣ምውስዋስ ኣካላት ቓላት ብዛዕባ ምውስዋስ ኣካላት ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስ ን ተመሃር

Tema morsmål
Tema morsmål

Matematikkomgrep. Lær ord om matematikk gjennom tekst.