Vaksenopplæring

Norsk

Yrkesnorsk
Lær å lese og skrive
Les og lytt
Grammatikk og uttale
Ordforråd
Læreverk og norskkurs

Yrkesnorsk

Vegen fram - yrkesfag
Vegen fram – yrkesfag

Vegen fram yrkesfag er eit nettkurs i yrkesnorsk for unge og voksne som går programfag på VG1/VG2 (bygg og anleggsteknikk, design og handverk, elektrofag, helse- og sosialfag, media og kommunikasjon, naturbruk, restaurant- og matfag, service og samferdsel, teknologi og industriell produksjon).

Lær å lese og skrive

NorskPluss Alfa
NorskPluss Alfa

Lær bokstavane. Gjer lese-, lytte- og skriveoppgåver til kvar bokstav.

Les og lytt

Norskprøven
Norskprøven

Øv til norskprøven nivå A1-A2, A2-B1 og B1-B2. På Kompetanse Norge si nettside er det oppgåver til lytteforståing, leseforståing og skriving. Ein får vite kor mange oppgåver ein svarer riktig på. Vel bokmål eller nynorsk når du vel oppgåve.

Grammatikk og uttale

CALST
CALST

CALST Øv på å lytte og uttale. Få tilpassa trening med utgangspunkt i morsmålet ditt.

grammatikk.com
grammatikk.com

Les og lær norsk grammatikk på norsk og engelsk.

Interaktive grammatikkoppgaver
Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgåver. Vel nivå og kva type grammatikkoppgåver du vil jobbe med.

Norsklærer Karense - YouTube
Norsklærer Karense – YouTube

Sjå YouTube-videoar om grammatikk, ord og uttrykk, uttale og norsk kultur.

På nivå
På nivå

Norsk grammatikk. Lær og få oversikt over norsk grammatikk.

Praktisk norsk 1
Praktisk norsk 1

Gjer lytteøvingar og øv på grammatikk og ordtilfang.

Ordforråd

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd på 34 språk.

Læreverk og norskkurs

HEI
HEI

Læreboka HEI har nivå abc- A1, A2 og B1, øvingar i lesing, lytting, skriving, grammatikk og meir.

Hugin og Munin
Hugin og Munin

Lær norsk. Filmar, tekstar og oppgåver tilpassa ungdom. Morsmålsstøtte på fleire språk.  

Klart det!
Klart det!

Nettressurs med varierte interaktive oppgåver. B2-nivå. NB! Kun Bokmål.

Norsk no!
Norsk no!

Oppgåvene til «Norsk no». Kan også brukast utan leseboka. Vel A1 eller A2.

Vegen fram
Vegen fram

Vegen fram er eit nettkurs i norsk. Passar for unge og voksne som går på studiespesialiserande utdanningsprogram. Tilgjengeleg på bokmål og nynorsk.

Samfunnsfag

Creaza samfunn
Creaza samfunn

Jobb med samfunnsfag gjennom temakart, oppgåver og omgrepskart. Omgrepa er omsette til dari, pashto, tigrinja, kurmanji, arabisk og somali.

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ein stad.

Kart i skolen
Kart i skolen

Kart over Noreg. Sjå på stadsnamn. Mål avstandar og meir. Støttespråk bokmål, nynorsk og engelsk.

Kart og geografiske navn
Kart og geografiske navn

Kan du namna på alle fylka i Noreg eller alle landa i Afrika? Er du glad i konkurranse kan du gjere det på tid.

Samfunnskunnskap
Samfunnskunnskap

Les om det norske samfunnet på fleire språk.

Zmekk
Zmekk

Lær om temaa politikk og demokrati, lov og rett, Noreg og verda og familie og samliv gjennom oppgåver, filmar, ordlister og kvissar.

Matematikk

Algebra
Algebra

Sjå filmar om algebra. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Brøk
Brøk

Sjå filmar om brøk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Desimaltal
Desimaltal

Sjå filmar om desimaltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Funksjonar
Funksjonar

Sjå filmar om funksjonar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Geometri
Geometri

Sjå filmar om geometri. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ein stad.

Heiltal
Heiltal

Sjå filmar om heiltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Likningar
Likningar

Sjå filmar om likningar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Matematikkomgrep
Matematikkomgrep

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Vel språk i tabellen.

Prosent
Prosent

Sjå filmar om prosent. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Statistikk
Statistikk

Sjå filmar om statistikk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Naturfag

Illustrasjon av atom
Atomer og molekyler

Ein innføringstekst om atom og molekyl. Teksten er omsett til fleire språk, ikkje på nynorsk.

Førstehjelp
Førstehjelp

Lær deg førstehjelp og korleis du reddar liv. 

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ein stad.

Kromo Zoom
Kromo Zoom

Lær om celler, kromosom, DNA og meir med opplesne tekstar, skrivne tekstar og enkle animasjonar. Programmet krev Flash.

Menneskekroppen
Menneskekroppen

Lær namna på dei ulike delane av kroppen, til dømes skjelett, organ, fordøyingssystemet og musklar. Klikk og sjå. Programmet krev Flash. Bokmål og nynorsk.

Naturfag
Naturfag

Lær om ulike tema i naturfag, gjennom tekstar og enkle animasjonar som forklarer. Tekst kun på bokmål og nynorsk.

Periodesystemet og grunnstoffer
Periodesystemet og grunnstoffer

Ein innføringstekst om grunnstoff og periodesystemet. Teksten er omsett til fleire språk, ikkje nynorsk, kun bokmål. 

Illustrasjon av regnbue.
Prismeeffekter og brytning av lys

Ein innføringstekst om prismeeffektar og bryting av ljos. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Vei, fart og tid
Vei, fart og tid

Ein innføringstekst om veg, fart og tid. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Zanzu
Zanzu

Lær om kroppen, bli kjend med nye ord og bruk bilete.

Engelsk

BBC
BBC

Sjå korte filmar, øv på ordtilfang og grammatikk med støtte på fleire språk.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd på 34 språk.

Engelsk på elevkanalen
Engelsk på elevkanalen

Les tekstar på engelsk knytt til tema som engelsk språk og kommunikasjon, globale utfordringar og utdanning og arbeid.

Grip 1 engelsk- gratis tilgang
Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk er midlertidig åpent for alle.