Vaksenopplæring


Yrkesnorsk
Lær å lese og skrive
Les og lytt
Grammatikk og uttale
Ordforråd
Læreverk og norskkurs

Yrkesnorsk

Arbeidsliv

Arbeidsliv

Arbeidsliv gir deg ein innføring i arbeidsnorsk for fleire ulike yrkesgrupper. Inneheld nyttig informasjon for nytilsette og for dei som er på veg inn i det norske arbeidslivet.
Helsenorsk

Helsenorsk

Eit nettbasert helsekurs i norsk. For vaksne innvandrarar med helsefagleg bakgrunn eller unge som ønskjer å kvalifisere seg for å jobbe i helsesektoren i Noreg. Nivå A1+/A2 og nivå B1/B2.

Learn NoW 2 - helsenorsk

Learn NoW 2 – helsenorsk

Eit nettkurs i helsenorsk i helsenorsk på B1-nivå. Inneheld tekstar med dialog og fakta, grammatikk, uttale, lytting og oppgåver.

Mitt yrke

Mitt yrke

Korte filmar frå NRK som fortel om ulike yrke.

Norsk på jobben

Norsk på jobben

Norsk på jobben er eit digitalt kurs i norsk som andrespråk som førebur deg på eit aktivt liv i Noreg, både med tanke på jobb, økonomi og familieliv.

 

Vegen fram - yrkesfag

Vegen fram – yrkesfag

Veien fram – yrkesfag er eit nettkurs i yrkesborsk for unge og vaksne som går programfag på VG1/Vg2 (bygg- og anleggsteknikk, design og handverk, elektrofag, helse- og sosialfag, medie og kommunikasjon, naturbruk, restaurant- og matfag, service og samferdsel, teknologi og industriell produksjon).

Yrkesnorsk

Yrkesnorsk

Lær om ulike yrke, arbeidsliv, jobbsøking og mykje anna. 

Lær å lese og skrive

Alfa

Alfa

Alfa har eit leseprogram for dei som treng lesetrening og som ikkje kjenner det latinske alfabetet. Nettsida har óg videoar om kvardagslivet i Noreg. Rettleiingar finst på fleire språk. Passar for nivået før A1 og nivå A1.

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Lær bokstavane. Gjer lese-, lytte- og skriveoppgåver til kvar bokstav.

Les og lytt

Bøkenes verden

Bøkenes verden

Lettlesne bøker.

Kort forklart

Kort forklart

31 digitale bøker der du kan lære naturfag og samfunnsfag. Ordliste med støtte for 25 språk.

Les norsk!

Les norsk!

Her kan du lese forskjellige tekstar på ulike nivå og om ulike tema.

Les norsk! Youtube

Les norsk! Youtube

Øv til norskprøven. Les og lytt til tekst. Ulike nivå.

Norsk A1

Norsk A1

Sjå filmar, les og lytt til tekstar om ulike tema.

Norskprøven

Norskprøven

Øv til norskprøven nivå A1-A2, A2-B1 og B1-B2. På Kompetanse Norge si nettside er det oppgåver til lytteforståing, leseforståing og skriving¨. Ein får vite kor  mange oppgåver ein svarar riktig på. Vel mellom bokmål og nynorsk når du vel oppgåve.

Norskprøven C1

Norskprøven C1

Øv til C1-prøven.

Nye ord

Nye ord

Nye ord har ei netside. Her kan ein øvepå å lese aleine eller saman med ei stemme i appen. Ein kan ta opptak av eiga stemme for lytte til eiga opplesing. I appen er det óg oppgåver til tekstar. Passar til barn og vaksne som skal lære norsk.

Øve til norskprøve - Bli klar

Øve til norskprøve – Bli klar

Øv til norskprøve i A1-A2, A2-B1 og B1-B2.

Øve til norskprøve - Yrkesnorsk

Øve til norskprøve – Yrkesnorsk

Øv til A1-A2 eller A2-B1-prøven.

Illustrasjon av dyr som løper i en skog.

Skinnvotten

Les eventyret frå Ukraina om skinnvotten. Tospråkleg.

Tospråklig norskopplæring

Tospråklig norskopplæring

På norsksida for vaksenopplæring på Elevkanalen kan du sjå mange videoar og lære om viktige tema i norsk og samfunnskunnskap.

Grammatikk og uttale

CALST

CALST

CALST Øv på å lytte og uttale. Få tilpassa trening med utgangspunkt i morsmålet ditt.

grammatikk.com

grammatikk.com

Les og lær norsk grammatikk på norsk (bokmål) og engelsk.

Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgåver. Vel nivå og kva type grammatikkoppgåver du vil jobbe med.

NoW - grammatikk

NoW – grammatikk

Les om grammatikk på engelsk med norske og engelske eksempel.
På nivå

På nivå

Norsk grammatikk. Lær og få oversikt over norsk grammatikk.

Praktisk norsk 1

Praktisk norsk 1

Gjer lytteøvingar og øv på grammatikk og ordtilfang.

Uttale.no

Uttale.no

Øv på uttale gjennom å sjå uttalevideoar og gjere oppgåver om vokalar og konsonantar. 

Uttrykk

Uttrykk

Lær om uttrykk, få uttrykka forklart og gjer oppgåver. Forklaring på norsk.  

Ordforråd

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd.

Start

Start

Start gir ei enkel innføring i det norske språket og eit godt grunnlag for vidare språkopplæring. Sida inneheld videoar og oppgåver kor ein kan lære viktige omgrep, fraser, uttale og enkel grammatikk. Passar for nivå A1-A2.

Læreverk og norskkurs

Allmenn

Allmenn

Allmenn er eit norsk- og samfunnskunnskapskurs. Kurset inneheld videoar, lydar, bilete og oppgåver. Passar for nivå A1 til B1.

God i norsk 1

God i norsk 1

Nettsida inneheld delar av boka God i norsk. Kan òg brukast utan bok. Videoar, oppgåver, øvingar. Gratis tilgang. To nivå.

God i norsk 2

God i norsk 2

Nettsida inneheld delar av boka God i norsk. Kan òg brukast utan bok. Videoar, oppgåver, øvingar. Gratis tilgang. To nivå.

Godt sagt

Godt sagt

Last ned Alfa, Godt sagt 1 og 2, les tekstene og lytt. Nivå: A1-A2.

HEI

HEI

Læreboka HEI har nivå abc- A1, A2 og B1, øvingar i lesing, lytting, skriving, grammatikk og meir.

Hugin og Munin

Hugin og Munin

Lær norsk. Filmar, tekstar og oppgåver tilpassa ungdom. Morsmålsstøtte på fleire språk.  

Klart det!

Klart det!

Nettressurs med varierte interaktive oppgåver. B2-nivå. NB! Kun Bokmål.

Norsk no!

Norsk no!

Oppgåvene til «Norsk no». Kan også brukast utan leseboka. Vel A1 eller A2.

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei

På vei

Gjer lytte- og leseoppgåver. Øv på grammatikk og uttale. Nivå A1-A2.

Logoen til Stein på stein

Stein på Stein

Stein på stein (2021) er tilpassa den nye læreplanen i norsk og samfunnskunnskap og gjer det mogleg å jobbe på eit nivå som passar deg.

Vegen fram

Vegen fram

Veien fram er eit nettkurs i norsk. Passar for unge og vaksne som går på studiespesialiserande utdanningsprogram på vidaregåande. Tilgjengeleg på bokmål og nynorsk.

Veien inn

Veien inn

Veien inn er eit nettkurs der du lærer å lese, skrive, snakke og forstå norsk. Her lærer ein óg om det norske samfunnet. Kursa er frå nivå A1 til C1.

Allmenn

Allmenn

Allmenn er eit norsk- og samfunnskunnskapskurs. Kurset inneheld videoar, lydar, bilete og oppgåver. Passar for nivå A1 til B1.

Creaza samfunn

Creaza samfunn

Jobb med samfunnsfag gjennom temakart, oppgåver og omgrepskart. Omgrepa er omsette til dari, pashto, tigrinja, kurmanji, arabisk og somali.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

Ein innføringstekst med oppgåver om Dei sameinte nasjonane. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

Ein innføringstekst om demokrati og diktatur. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Grip

Grip

Oppgåver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukast utan boka Grip. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte er samla på ein stad.

Historie VGO

Historie VGO

På historiesida på Elevkanalen kan du lære om ulike hendingar, frå dei første menneska til konfliktar i dag. Du kan sjå videoar og lese tekstar.

Kart i skolen

Kart i skolen

Kart over Noreg. Sjå på stadsnamn. Mål avstandar og meir. Støttespråk bokmål, nynorsk og engelsk.

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

Kan du namna på alle fylka i Noreg eller alle landa i Afrika? Er du glad i konkurranse kan du gjere det på tid.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

Ein innføringstekst om landsdelar og fylke i Noreg. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Ny i Norge - nyheter på flere språk

Ny i Norge – nyheter på flere språk

Nyhende og reportasjonar frå heile Noreg på arabisk, dari, kurmandji, somali og tigrinja.

Samfunnsfag VGO

Samfunnsfag VGO

På samfunnsfagsida på Elevkanalen kan du sjå videoar og lære om individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati, arbeids- og næringsliv og internasjonale forhold.

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

Les om det norske samfunnet på fleire språk.

bildet inneholder teksten: Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap

Fagstoff til «Samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar» (2021). Les tekstane og jobb med oppgåvene. Vel språk øvst.

Samfunnskunnskaps -prøven

Samfunnskunnskaps -prøven

Øv til samfunnskunnskapsprøven. På Kompetanse Norges nettside er det eksempeloppgåver. Vel mellom fleire språk før du startar eksempelprøven.

Tospråklig norskopplæring

Tospråklig norskopplæring

På norsksida for vaksenopplæring på Elevkanalen kan du sjå mange videoar og lære om viktige tema i norsk og samfunnskunnskap.

Zmekk

Zmekk

Lær om temaa politikk og demokrati, lov og rett, Noreg og verda og familie og samliv gjennom oppgåver, filmar, ordlister og kvissar.

Algebra

Algebra

Sjå filmar om algebra. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Brøk

Brøk

Sjå filmar om brøk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Desimaltal

Desimaltal

Sjå filmar om desimaltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

FBU

FBU

Her kan du finne oversyn over ord og begrep i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarande teikningar.

Funksjonar

Funksjonar

Sjå filmar om funksjonar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Geometri

Geometri

Sjå filmar om geometri. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Grip

Grip

Oppgåver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukast utan boka Grip. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte er samla på ein stad.

Heiltal

Heiltal

Sjå filmar om heiltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

Matematikk for 8.-10. trinn. Oversikter og forklaringar med morsmålsstøtte.

Likningar

Likningar

Sjå filmar om likningar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

På matematikksida på Elevkanalen kan du sjå mange videoar. Du kan lære om tal og algebra, geometri, funksjonar, statistikk, økonomi og sannsyn. Det er også kahoot i kvart tema slik at du kan teste kor mykje du kan og hugsar.

Matematikkomgrep

Matematikkomgrep

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Vel språk i tabellen.

Prosent

Prosent

Sjå filmar om prosent. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Statistikk

Statistikk

Sjå filmar om statistikk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

På den tospråklege matematikksida på Elevkanalen kan du sjå mange videoar. Du kan lære om tal, brøk og prosent, algebra, likningar og formlar, måling, geometri, grafar og funksjonar, statistikk, sannsyn og økonomi. I menyen kan du velje mellom norsk (bokmål), arabisk, dari, pashto, kurmandji og tigrinja.

Illustrasjon av atom

Atomer og molekyler

Ein innføringstekst om atom og molekyl. Teksten er omsett til fleire språk, ikkje på nynorsk.

Førstehjelp

Førstehjelp

Lær deg førstehjelp og korleis du kan redde liv.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

Lær deg førstehjelp og korleis du kan redde liv.

Grip

Grip

Oppgåver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukast utan boka Grip. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte er samla på ein stad.

Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm

Filmar og oppgåver om klima på ulike språk. Vel språk under filmen til høgre. 

Naturfag

Naturfag

Lær om ulike tema i naturfag, gjennom tekstar og enkle animasjonar som forklarer. Tekst kun på bokmål og nynorsk.

Naturfag VGO

Naturfag VGO

På Elevkanalen finn du filmar, tekstar og oppgåver til naturfag.

Naturområder

Naturområder

Ein innføringstekst om forskjellige naturområde på landjorda. Teksten er oversette til forskjellige språk.

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

Ein innføringstekst om grunnstoff og periodesystemet. Teksten er omsett til fleire språk, ikkje nynorsk, kun bokmål. 

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

Ein innføringstekst om prismeeffektar og bryting av ljos. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

Ein innføringstekst om veg, fart og tid. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Zanzu

Zanzu

Lær om kroppen, bli kjend med nye ord og bruk bilete.

BBC

BBC

Sjå korte filmar, øv på ordtilfang og grammatikk med støtte på fleire språk.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd.

Engelsk 8-10

Engelsk 8-10

På engelsksida på Elevkanalen kan du sjå videoar og lære om demokrati, menneske, helse og om korleis ting fungerer.

Engelsk på elevkanalen

Engelsk på elevkanalen

Les tekstar på engelsk knytt til tema som engelsk språk og kommunikasjon, globale utfordringar og utdanning og arbeid.

Global digital library engelsk

Global digital library engelsk

Les bøker med forteljingar frå heile verda på engelsk. Vel nivå.

Grip 1 engelsk - gratis tilgang

Grip 1 engelsk – gratis tilgang

Grip 1 engelsk er mellombels open for alle.

Loecsen engelsk

Loecsen engelsk

د ژبې ابتدایی کورس. په ډراپ ډاون مینو کې مورنی  ژبه غوره کړئ.