Kombinasjonsklassar / innføringstilbod (vgo)

Lær å lese og skrive

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Lær bokstavane. Gjer lese-, lytte- og skriveoppgåver til kvar bokstav.

Les og lytt

Bøkenes verden

Bøkenes verden

Lettlesne bøker.

Klar ferdig norsk!

Klar ferdig norsk!

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange kvardagslege emne.

Kort forklart

Kort forklart

31 digitale bøker der du kan lære naturfag og samfunnsfag. Ordliste med støtte for 25 språk.

Les norsk!

Les norsk!

Her kan du lese forskjellige tekstar på ulike nivå og om ulike tema.

Les norsk! Youtube

Les norsk! Youtube

Øv til norskprøven. Les og lytt til tekst. Ulike nivå.

Leseverktøy

Leseverktøy

Bli betre til å lese. Les ulike sjangrar, vel frå første til tredje nivå.

Norsk A1

Norsk A1

Sjå filmar, les og lytt til tekstar om ulike tema.

Nye ord

Nye ord

Nye ord har ei netside. Her kan ein øvepå å lese aleine eller saman med ei stemme i appen. Ein kan ta opptak av eiga stemme for lytte til eiga opplesing. I appen er det óg oppgåver til tekstar. Passar til barn og vaksne som skal lære norsk.

Øve til norskprøve - Bli klar

Øve til norskprøve – Bli klar

Øv til norskprøve i A1-A2, A2-B1 og B1-B2.

Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket

På Verdensbiblioteket kan du finne e-bøker og lydbøker på språket ditt.

Grammatikk og uttale

CALST

CALST

CALST Øv på å lytte og uttale. Få tilpassa trening med utgangspunkt i morsmålet ditt.

grammatikk.com

grammatikk.com

Les og lær norsk grammatikk på norsk (bokmål) og engelsk.

Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgåver. Vel nivå og kva type grammatikkoppgåver du vil jobbe med.

Klar ferdig norsk!

Klar ferdig norsk!

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange kvardagslege emne.

KLAR, FERDIG, NORSK! - Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

NoW - grammatikk

NoW – grammatikk

Les om grammatikk på engelsk med norske og engelske eksempel.
Praktisk norsk 1

Praktisk norsk 1

Gjer lytteøvingar og øv på grammatikk og ordtilfang.

Uttale.no

Uttale.no

Øv på uttale gjennom å sjå uttalevideoar og gjere oppgåver om vokalar og konsonantar. 

Uttrykk

Uttrykk

Lær om uttrykk, få uttrykka forklart og gjer oppgåver. Forklaring på norsk.  

Ordforråd

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd.

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoar og klokkeslett. Vel mellom fleire språk.

KLAR, FERDIG, NORSK! - Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Kunnskap.no

Kunnskap.no

Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag frå bildeordbanken. Ulike tema.

Norsk start 8-10

Norsk start 8-10

Begynnaropplæring i norsk. 3 nivå. Nettsida høyrer til boka Norsk start, men kan også brukast utan boka.

Norsk start 8-10: Ordbank

Norsk start 8-10: Ordbank

Tematisk ordliste med lyd og bilde til enkeltord og omgrep.

Læreverk og norskkurs

Allmenn

Allmenn

Allmenn er eit norsk- og samfunnskunnskapskurs. Kurset inneheld videoar, lydar, bilete og oppgåver. Passar for nivå A1 til B1.

Godt sagt

Godt sagt

Last ned Alfa, Godt sagt 1 og 2, les tekstene og lytt. Nivå: A1-A2.

Hugin og Munin

Hugin og Munin

Lær norsk. Filmar, tekstar og oppgåver tilpassa ungdom. Morsmålsstøtte på fleire språk.  

Klart det!

Klart det!

Nettressurs med varierte interaktive oppgåver. B2-nivå. NB! Kun Bokmål.

Norsk start 8-10

Norsk start 8-10

Begynnaropplæring i norsk. 3 nivå. Nettsida høyrer til boka Norsk start, men kan også brukast utan boka.

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start 8-10: Kom i gang

Begynnaropplæring i norsk for 8.-10. trinn.

NorskPluss kort botid

NorskPluss kort botid

Bli kjent med innholdet i norskfaget samtidig som du lærer deg språket.

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei

På vei

Gjer lytte- og leseoppgåver. Øv på grammatikk og uttale. Nivå A1-A2.

Vegen fram

Vegen fram

Nettkurs i norsk for elevar i vidaregåande opplæring, med eigne modular i yrkesnorsk.

Veien videre

Veien videre

Veien videre er nettkurs i norsk for unge og vaksne som går på grunnskolen. I dette nettkurset lærer ein om grammatikk, studieteknikk, sjangrar, språkhistorie og litteraturhistorie.

Allmenn

Allmenn

Allmenn er eit norsk- og samfunnskunnskapskurs. Kurset inneheld videoar, lydar, bilete og oppgåver. Passar for nivå A1 til B1.

Creaza samfunn

Creaza samfunn

Jobb med samfunnsfag gjennom temakart, oppgåver og omgrepskart. Omgrepa er omsette til dari, pashto, tigrinja, kurmanji, arabisk og somali.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

Ein innføringstekst om demokrati og diktatur. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Grip

Grip

Oppgåver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukast utan boka Grip. 

GRIP 1

GRIP 1

Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som lover og reglar, likestilling, forskjellige familiar og kulturar.

GRIP 2

GRIP 2

Tekst og oppgåver om samfunnet, menneskerettane, demokrati og diktatur.

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte er samla på ein stad.

Historie VGO

Historie VGO

På historiesida på Elevkanalen kan du lære om ulike hendingar, frå dei første menneska til konfliktar i dag. Du kan sjå videoar og lese tekstar.

Kart i skolen

Kart i skolen

Kart over Noreg. Sjå på stadsnamn. Mål avstandar og meir. Støttespråk bokmål, nynorsk og engelsk.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

Ein innføringstekst om landsdelar og fylke i Noreg. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Ny i Norge - nyheter på flere språk

Ny i Norge – nyheter på flere språk

Nyhende og reportasjonar frå heile Noreg på arabisk, dari, kurmandji, somali og tigrinja.

Samfunnsfag VGO

Samfunnsfag VGO

På samfunnsfagsida på Elevkanalen kan du sjå videoar og lære om individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati, arbeids- og næringsliv og internasjonale forhold.

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

Les om det norske samfunnet på fleire språk.

Zmekk

Zmekk

Lær om temaa politikk og demokrati, lov og rett, Noreg og verda og familie og samliv gjennom oppgåver, filmar, ordlister og kvissar.

Algebra

Algebra

Sjå filmar om algebra. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Brøk

Brøk

Sjå filmar om brøk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoar og klokkeslett. Vel mellom fleire språk.

Desimaltal

Desimaltal

Sjå filmar om desimaltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

FBU

FBU

Her kan du finne oversyn over ord og begrep i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarande teikningar.

Funksjonar

Funksjonar

Sjå filmar om funksjonar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Geometri

Geometri

Sjå filmar om geometri. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

GRIP

GRIP

Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar

Grip

Grip

Oppgåver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukast utan boka Grip. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte er samla på ein stad.

Heiltal

Heiltal

Sjå filmar om heiltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

Matematikk for 8.-10. trinn. Oversikter og forklaringar med morsmålsstøtte.

Likningar

Likningar

Sjå filmar om likningar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

På matematikksida på Elevkanalen kan du sjå mange videoar. Du kan lære om tal og algebra, geometri, funksjonar, statistikk, økonomi og sannsyn. Det er også kahoot i kvart tema slik at du kan teste kor mykje du kan og hugsar.

Matematikkomgrep

Matematikkomgrep

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Vel språk i tabellen.

NRK Skule: Matte

NRK Skule: Matte

Her finn du mange filmar i matematikk frå 1. trinn til Vg1.

Prosent

Prosent

Sjå filmar om prosent. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Statistikk

Statistikk

Sjå filmar om statistikk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

På den tospråklege matematikksida på Elevkanalen kan du sjå mange videoar. Du kan lære om tal, brøk og prosent, algebra, likningar og formlar, måling, geometri, grafar og funksjonar, statistikk, sannsyn og økonomi. I menyen kan du velje mellom norsk (bokmål), arabisk, dari, pashto, kurmandji og tigrinja.

Førstehjelp

Førstehjelp

Lær deg førstehjelp og korleis du kan redde liv.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

Lær deg førstehjelp og korleis du kan redde liv.

Grip

Grip

Oppgåver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukast utan boka Grip. 

GRIP 1

GRIP 1

Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som lover og reglar, likestilling, forskjellige familiar og kulturar.

GRIP 2

GRIP 2

Tekst og oppgåver om samfunnet, menneskerettane, demokrati og diktatur.

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte er samla på ein stad.

Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm

Filmar og oppgåver om klima på ulike språk. Vel språk under filmen til høgre. 

Naturfag

Naturfag

Lær om ulike tema i naturfag, gjennom tekstar og enkle animasjonar som forklarer. Tekst kun på bokmål og nynorsk.

Naturfag VGO

Naturfag VGO

På Elevkanalen finn du filmar, tekstar og oppgåver til naturfag.

Naturområder

Naturområder

Ein innføringstekst om forskjellige naturområde på landjorda. Teksten er oversette til forskjellige språk.

NRK Skule: Naturfag

NRK Skule: Naturfag

Sjå videoar om ulike tema i naturfag.

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

Ein innføringstekst om grunnstoff og periodesystemet. Teksten er omsett til fleire språk, ikkje nynorsk, kun bokmål. 

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

Ein innføringstekst om prismeeffektar og bryting av ljos. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

Ein innføringstekst om veg, fart og tid. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Zanzu

Zanzu

Lær om kroppen, bli kjend med nye ord og bruk bilete.

BBC

BBC

Sjå korte filmar, øv på ordtilfang og grammatikk med støtte på fleire språk.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd.

British Council Teens

British Council Teens

Lær gjennom spel og videoar. Ta kontakt med tenåringar i heile verda.

Core English

Core English

Jobb med viktige ferdigheiter i engelsk. Gjer oppgåver, høyr og les tekstar og sjå film

Engelsk 8-10

Engelsk 8-10

På engelsksida på Elevkanalen kan du sjå videoar og lære om demokrati, menneske, helse og om korleis ting fungerer.

Engelsk grammatikk

Engelsk grammatikk

Øv på grammatikken ved å bruke Working with grammar for Vg1.

Grip 1 engelsk - gratis tilgang

Grip 1 engelsk – gratis tilgang

Grip 1 engelsk er mellombels open for alle.

IXL

IXL

Fleire fag på engelsk, frå begynnarnivå til vidaregåande.

Lingua Planet 8-10

Lingua Planet 8-10

Fleire fag på engelsk, frå begynnarnivå til vidaregåande.

NDLA: Engelsk Vg1

NDLA: Engelsk Vg1

Her finn du mange ulike ressursar for faget engelsk på Vg1-nivå.

Norsk start 8-10: engelsk - oppgåver

Norsk start 8-10: engelsk – oppgåver

Oppgåver i engelsk for nybegynnarar, som kan brukast til Norsk start 8-10: Engelsk 1.

Norsk start 8-10: Engelsk 1

Norsk start 8-10: Engelsk 1

Begynnaropplæring i engelsk med tekst, lyd og oppgåver.

Searching 8-10

Searching 8-10

Møt engelskspråklege nasjonar gjennom bilde, tekstar og ulike oppgåver.

Språkporten: Engelsk

Språkporten: Engelsk

Intensiv øving i engelsk grammatikk, med skriveoppgåver og ordbok.

Tracks

Tracks

Supplement til læreboka. Engelsk for Vg1 SF og Vg1/Vg2 YF.

TV2 Skole: Engelsk 8-10

TV2 Skole: Engelsk 8-10

Utforsk engelsk språk gjennom videoar og nyheitssendingar.

Voices in Time

Voices in Time

Tekstar og oppgåver der du kan setje opp eit mål og vurdere deg sjølv.

Watch - World Wide English

Watch – World Wide English

Sjå på videoar og lær engelsk. Vg1-nivå.