Kombinasjonsklassar / innføringstilbod (vgo)

Norsk

Lær å lese og skrive
Les og lytt
Grammatikk og uttale
Ordforråd
Læreverk og norskkurs

Lær å lese og skrive

NorskPluss Alfa
NorskPluss Alfa

Lær bokstavane. Gjer lese-, lytte- og skriveoppgåver til kvar bokstav.

Les og lytt

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange kvardagslege emne.

Leseverktøy
Leseverktøy

Bli betre til å lese. Les ulike sjangrar, vel frå første til tredje nivå.

Verdensbiblioteket
Verdensbiblioteket

På Verdensbiblioteket kan du finne e-bøker og lydbøker på språket ditt.

Grammatikk og uttale

CALST
CALST

CALST Øv på å lytte og uttale. Få tilpassa trening med utgangspunkt i morsmålet ditt.

grammatikk.com
grammatikk.com

Les og lær norsk grammatikk på norsk og engelsk.

Interaktive grammatikkoppgaver
Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgåver. Vel nivå og kva type grammatikkoppgåver du vil jobbe med.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange kvardagslege emne.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Norsklærer Karense - YouTube
Norsklærer Karense – YouTube

Sjå YouTube-videoar om grammatikk, ord og uttrykk, uttale og norsk kultur.

Praktisk norsk 1
Praktisk norsk 1

Gjer lytteøvingar og øv på grammatikk og ordtilfang.

Ordforråd

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd på 34 språk.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange daglegdagse emne.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag frå bildeordbanken. Ulike tema.

Norsk start 8-10: Ordbank
Norsk start 8-10: Ordbank

Tematisk ordliste med lyd og bilde til enkeltord og omgrep.

Læreverk og norskkurs

Hugin og Munin
Hugin og Munin

Lær norsk. Filmar, tekstar og oppgåver tilpassa ungdom. Morsmålsstøtte på fleire språk.  

Klart det!
Klart det!

Nettressurs med varierte interaktive oppgåver. B2-nivå. NB! Kun Bokmål.

Norsk start 8-10: Kom i gang
Norsk start 8-10: Kom i gang

Begynnaropplæring i norsk for 8.-10. trinn.

Norsk start 8-10: Tekstbok
Norsk start 8-10: Tekstbok

Oppgåver på tre nivå. Bruk saman med læreverket Norsk start 8-10.

NorskPluss kort botid
NorskPluss kort botid

Bli kjent med innholdet i norskfaget samtidig som du lærer deg språket.

Vegen fram
Vegen fram

Nettkurs i norsk for elevar i vidaregåande opplæring, med eigne modular i yrkesnorsk.

Samfunnsfag

Creaza samfunn
Creaza samfunn

Jobb med samfunnsfag gjennom temakart, oppgåver og omgrepskart. Omgrepa er omsette til dari, pashto, tigrinja, kurmanji, arabisk og somali.

GRIP 1
GRIP 1

Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som lover og reglar, likestilling, forskjellige familiar og kulturar.

GRIP 2
GRIP 2

Tekst og oppgåver om samfunnet, menneskerettane, demokrati og diktatur.

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ein stad.

Kart i skolen
Kart i skolen

Kart over Noreg. Sjå på stadsnamn. Mål avstandar og meir. Støttespråk bokmål, nynorsk og engelsk.

Salaby
Salaby

Å vere på flukt. Reglar i krig. Integrering. Asylprosessen. 8. – 10. trinn

Samfunnskunnskap
Samfunnskunnskap

Les om det norske samfunnet på fleire språk.

Zmekk
Zmekk

Lær om temaa politikk og demokrati, lov og rett, Noreg og verda og familie og samliv gjennom oppgåver, filmar, ordlister og kvissar.

Matematikk

Algebra
Algebra

Sjå filmar om algebra. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Brøk
Brøk

Sjå filmar om brøk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Desimaltal
Desimaltal

Sjå filmar om desimaltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Funksjonar
Funksjonar

Sjå filmar om funksjonar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Geometri
Geometri

Sjå filmar om geometri. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

GRIP
GRIP

Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ein stad.

Heiltal
Heiltal

Sjå filmar om heiltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Likningar
Likningar

Sjå filmar om likningar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Matematikkomgrep
Matematikkomgrep

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Vel språk i tabellen.

NRK Skule: Matte
NRK Skule: Matte

Her finn du mange filmar i matematikk frå 1. trinn til Vg1.

Prosent
Prosent

Sjå filmar om prosent. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Statistikk
Statistikk

Sjå filmar om statistikk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Naturfag

Førstehjelp
Førstehjelp

Lær deg førstehjelp og korleis du reddar liv. 

GRIP 1
GRIP 1

Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som lover og reglar, likestilling, forskjellige familiar og kulturar.

GRIP 2
GRIP 2

Tekst og oppgåver om samfunnet, menneskerettane, demokrati og diktatur.

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ein stad.

Menneskekroppen
Menneskekroppen

Lær namna på dei ulike delane av kroppen, til dømes skjelett, organ, fordøyingssystemet og musklar. Klikk og sjå. Programmet krev Flash. Bokmål og nynorsk.

Naturfag
Naturfag

Lær om ulike tema i naturfag, gjennom tekstar og enkle animasjonar som forklarer. Tekst kun på bokmål og nynorsk.

NRK Skule: Naturfag
NRK Skule: Naturfag

Sjå videoar om ulike tema i naturfag.

Periodesystemet og grunnstoffer
Periodesystemet og grunnstoffer

Ein innføringstekst om grunnstoff og periodesystemet. Teksten er omsett til fleire språk, ikkje nynorsk, kun bokmål. 

Illustrasjon av regnbue.
Prismeeffekter og brytning av lys

Ein innføringstekst om prismeeffektar og bryting av ljos. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Vei, fart og tid
Vei, fart og tid

Ein innføringstekst om veg, fart og tid. Teksten er omsett til fleire språk. NB! Ikkje på nynorsk.

Zanzu
Zanzu

Lær om kroppen, bli kjend med nye ord og bruk bilete.

Engelsk

BBC
BBC

Sjå korte filmar, øv på ordtilfang og grammatikk med støtte på fleire språk.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilde, tekst og lyd på 34 språk.

British Council Teens
British Council Teens

Lær gjennom spel og videoar. Ta kontakt med tenåringar i heile verda.

Core English
Core English

Jobb med viktige ferdigheiter i engelsk. Gjer oppgåver, høyr og les tekstar og sjå film

Engelsk grammatikk
Engelsk grammatikk

Øv på grammatikken ved å bruke Working with grammar for Vg1.

Grip 1 engelsk- gratis tilgang
Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk er midlertidig åpent for alle.

IXL
IXL

Fleire fag på engelsk, frå begynnarnivå til vidaregåande.

Key English 8-10
Key English 8-10

Les spanande tekstar av ulik lengd om forskjellige tema. Gjer grammatikkoppgåver.

Lingua Planet 8-10
Lingua Planet 8-10

Fleire fag på engelsk, frå begynnarnivå til vidaregåande.

NDLA: Engelsk Vg1
NDLA: Engelsk Vg1

Her finn du mange ulike ressursar for faget engelsk på Vg1-nivå.

New Flight Extra 8-10
New Flight Extra 8-10

Oppgåver, spel og lenkjer til kvart kapittel i lærebøkene New Flight 8-10.

New Flight Extra 8-10
New Flight Extra 8-10

Oppgåver, spel og lenkjer til kvart einaste kapittel i lærebøkene.

Norsk start 8-10: engelsk - oppgåver
Norsk start 8-10: engelsk – oppgåver

Oppgåver i engelsk for nybegynnarar, som kan brukast til Norsk start 8-10: Engelsk 1.

Norsk start 8-10: Engelsk 1
Norsk start 8-10: Engelsk 1

Begynnaropplæring i engelsk med tekst, lyd og oppgåver.

Searching 8-10
Searching 8-10

Møt engelskspråklege nasjonar gjennom bilde, tekstar og ulike oppgåver.

Språkporten: Engelsk
Språkporten: Engelsk

Intensiv øving i engelsk grammatikk, med skriveoppgåver og ordbok.

Stunt
Stunt

Engelsk for studieførebuande Vg1. Supplement til læreboka.

Targets
Targets

Tekstar om livet og kulturar i den engelskspråklege verda.

Tracks
Tracks

Supplement til læreboka. Engelsk for Vg1 SF og Vg1/Vg2 YF.

TV2 Skole: Engelsk 8-10
TV2 Skole: Engelsk 8-10

Utforsk engelsk språk gjennom videoar og nyheitssendingar.

Voices in Time
Voices in Time

Tekstar og oppgåver der du kan setje opp eit mål og vurdere deg sjølv.

Watch - World Wide English
Watch – World Wide English

Sjå på videoar og lær engelsk. Vg1-nivå.