Matematikk

GRIP
GRIP

Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar

Tema morsmål
Tema morsmål

Matematikkomgrep. Lær ord om matematikk gjennom tekst.