Matematikk

Algebra
Algebra

Sjå filmar om algebra. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Brøk
Brøk

Sjå filmar om brøk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Desimaltal
Desimaltal

Sjå filmar om desimaltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Funksjonar
Funksjonar

Sjå filmar om funksjonar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Geometri
Geometri

Sjå filmar om geometri. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

GRIP
GRIP

Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ein stad.

Heiltal
Heiltal

Sjå filmar om heiltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Likningar
Likningar

Sjå filmar om likningar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Matematikkomgrep
Matematikkomgrep

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Vel språk i tabellen.

NRK Skule: Matte
NRK Skule: Matte

Her finn du mange filmar i matematikk frå 1. trinn til Vg1.

Prosent
Prosent

Sjå filmar om prosent. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Statistikk
Statistikk

Sjå filmar om statistikk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.