Matematikk

Algebra

Algebra

Sjå filmar om algebra. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Brøk

Brøk

Sjå filmar om brøk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoar og klokkeslett. Vel mellom fleire språk.

Desimaltal

Desimaltal

Sjå filmar om desimaltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

FBU

FBU

Her kan du finne oversyn over ord og begrep i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarande teikningar.

Funksjonar

Funksjonar

Sjå filmar om funksjonar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Geometri

Geometri

Sjå filmar om geometri. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

GRIP

GRIP

Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar

Grip

Grip

Oppgåver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukast utan boka Grip. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte er samla på ein stad.

Heiltal

Heiltal

Sjå filmar om heiltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

Matematikk for 8.-10. trinn. Oversikter og forklaringar med morsmålsstøtte.

Jeg kan regne 1-4

Jeg kan regne 1-4

Matteoppgåver for 1-4.klasse. 

Likningar

Likningar

Sjå filmar om likningar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Matematikk 1-4

Matematikk 1-4

På matematikksida på Elevkanalen kan du sjå videoar og lære om forskjellige ting i matematikk, som å telje, rekne med pluss og minus, og bli kjend med andre ting i matematikk.

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

På matematikksida på Elevkanalen kan du sjå mange videoar. Du kan lære om tal og algebra, geometri, funksjonar, statistikk, økonomi og sannsyn. Det er også kahoot i kvart tema slik at du kan teste kor mykje du kan og hugsar.

Matematikk 5-7

Matematikk 5-7

På matematikksida på Elevkanalen kan du sjå videoar og lære om tal, likningar, geometri, måling, statistikk og sannsyn.

Matematikkomgrep

Matematikkomgrep

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Vel språk i tabellen.

NRK Skule: Matte

NRK Skule: Matte

Her finn du mange filmar i matematikk frå 1. trinn til Vg1.

Prosent

Prosent

Sjå filmar om prosent. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Statistikk

Statistikk

Sjå filmar om statistikk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

På den tospråklege matematikksida på Elevkanalen kan du sjå mange videoar. Du kan lære om tal, brøk og prosent, algebra, likningar og formlar, måling, geometri, grafar og funksjonar, statistikk, sannsyn og økonomi. I menyen kan du velje mellom norsk (bokmål), arabisk, dari, pashto, kurmandji og tigrinja.