Matematikk

Algebra

Algebra

Sjå filmar om algebra. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Brøk

Brøk

Sjå filmar om brøk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Desimaltal

Desimaltal

Sjå filmar om desimaltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Funksjonar

Funksjonar

Sjå filmar om funksjonar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Geometri

Geometri

Sjå filmar om geometri. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

GRIP

GRIP

Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

Ressursar til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte er samla på ein stad.

Heiltal

Heiltal

Sjå filmar om heiltal. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Likningar

Likningar

Sjå filmar om likningar. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Matematikkomgrep

Matematikkomgrep

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Vel språk i tabellen.

NRK Skule: Matte

NRK Skule: Matte

Her finn du mange filmar i matematikk frå 1. trinn til Vg1.

Prosent

Prosent

Sjå filmar om prosent. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.

Statistikk

Statistikk

Sjå filmar om statistikk. Frå prosjektet Fleksibel opplæring.