Samfunnsfag

1 – 4. trinn

Salaby

Salaby

Samefolkets dag er 6. februar. Salaby har eigne sider der du kan lære om samane.
Salaby

Salaby

Kvifor må nokon flykte frå landet sitt? Bli kjent med Bara’a og kvardagen hennar i flyktningeleir i Libanon. 1. – 2. trinn

Salaby

Salaby

Lær om FN, barn sine rettar og berekraftsmåla til FN. 1.- 4. trinn

Samfunnsfag 1-2

Samfunnsfag 1-2

Samfunnsfagsida på Elevkanalen inneheld samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du sjå videoar og lære om deg sjølv og andre, tid og stad.

Samfunnsfag 3-4

Samfunnsfag 3-4

Samfunnsfagsida på Elevkanalen inneheld samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du sjå videoar og lære om tid og stad, deg sjølv og andre, og om å tenkje kritisk.

5. – 7. trinn

De forente nasjoner

De forente nasjoner

Ein innføringstekst med oppgåver om Dei sameinte nasjonane. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

Ein innføringstekst om demokrati og diktatur. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Kart i skolen

Kart i skolen

Kart over Noreg. Sjå på stadsnamn. Mål avstandar og meir. Støttespråk bokmål, nynorsk og engelsk.

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

Kan du namna på alle fylka i Noreg eller alle landa i Afrika? Er du glad i konkurranse kan du gjere det på tid.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

Ein innføringstekst om landsdelar og fylke i Noreg. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Salaby

Salaby

Samefolkets dag er 6. februar. Salaby har eigne sider der du kan lære om samane.

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfagsida på Elevkanalen inneheld samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du sjå videoar og lære om deg sjølv, andre, tid, stad, demokrati, samfunn og om å tenkje kritisk.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

Les om religionar og livssyn i Noreg.

8. – 10. trinn

Creaza samfunn

Creaza samfunn

Jobb med samfunnsfag gjennom temakart, oppgåver og omgrepskart. Omgrepa er omsette til dari, pashto, tigrinja, kurmanji, arabisk og somali.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

Ein innføringstekst med oppgåver om Dei sameinte nasjonane. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

Ein innføringstekst om demokrati og diktatur. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Grip

Grip

Oppgåver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukast utan boka Grip. 

GRIP 1

GRIP 1

Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som lover og reglar, likestilling, forskjellige familiar og kulturar.

GRIP 2

GRIP 2

Tekst og oppgåver om samfunnet, menneskerettane, demokrati og diktatur.

Kart i skolen

Kart i skolen

Kart over Noreg. Sjå på stadsnamn. Mål avstandar og meir. Støttespråk bokmål, nynorsk og engelsk.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

Ein innføringstekst om landsdelar og fylke i Noreg. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Samfunnsfag 8-10

Samfunnsfag 8-10

Samfunnsfagsida på Elevkanalen består av samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du sjå videoar og lære om fellesskap, bærekraftig samfunn, krig og fred, og internasjonale forhold.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

Her kan du lese om geografi, befolkning og klimaet i Noreg.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

Noreg er eit demokrati. Her kan du lese om kva for rettigheiter og fridomar ein har i dette demokratiet.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

Her finn du ein kort tekst om klimaet i Noreg.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

Her kan du lese om norske tradisjonar og høgtider.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

Les om religionar og livssyn i Noreg.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

Her finn du ein kort tekst om busetting og befolkning i Noreg.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

Her kan du lese om Noregs historie.

Snasen

Snasen

Spel det digitale læringsspelet om lokaldemokrati på PC.

Zmekk

Zmekk

Lær om temaa politikk og demokrati, lov og rett, Noreg og verda og familie og samliv gjennom oppgåver, filmar, ordlister og kvissar.