Samfunnsfag

1. – 4. trinn

Salaby
Salaby

Samefolkets dag er 6. februar. Salaby har eigne sider der du kan lære om samane.

Salaby
Salaby

Kvifor må nokon flykte frå landet sitt? Bli kjent med Bara’a og kvardagen hennar i flyktningeleir i Libanon. 1. – 2. trinn

Salaby
Salaby

Kvifor må nokon flykte frå landet sitt? Lær om Syria og kva for rettigheiter som gjelde i område der det er krig. 3. – 4. trinn

Salaby
Salaby

Lær om FN, barns rettigheiter og berekraftsmåla til FN. 1.- 4. trinn

5. – 7. trinn

Salaby
Salaby

Samefolkets dag er 6. februar. Salaby har eigne sider der du kan lære om samane.

Salaby
Salaby

Lær om FN og FN’s historie, barns rettigheiter og berekraftsmåla til FN. 5.- 7. trinn

Salaby
Salaby

Lær om kva for rettigheiter barn har.

Salaby
Salaby

Historia om Noreg. Frå år 872 til no.

Salaby
Salaby

Utforsk fylka og byane i Noreg. Lær namn på land og hovudstader i heile verda.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

Les om religionar og livssyn i Noreg.

8. – 10. trinn

GRIP 1
GRIP 1

Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som lover og reglar, likestilling, forskjellige familiar og kulturar.

GRIP 2
GRIP 2

Tekst og oppgåver om samfunnet, menneskerettane, demokrati og diktatur.

Salaby
Salaby

Å vere på flukt. Reglar i krig. Integrering. Asylprosessen. 8. – 10. trinn

Salaby
Salaby

Lær om kva for rettigheiter barn har.

Salaby
Salaby

Historia om Noreg. Frå år 872 til no.

Salaby
Salaby

Utforsk fylka og byane i Noreg. Lær namn på land og hovudstader i heile verda.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

Her kan du lese om geografi, befolkning og klimaet i Noreg.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

Noreg er eit demokrati. Her kan du lese om kva for rettigheiter og fridomar ein har i dette demokratiet.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

Her finn du ein kort tekst om klimaet i Noreg.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

Her kan du lese om norske tradisjonar og høgtider.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

Les om religionar og livssyn i Noreg.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

Her finn du ein kort tekst om busetting og befolkning i Noreg.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

Her kan du lese om Noregs historie.

Zmekk
Zmekk

Lær om temaa Politikk og demokrati, Lov og rett, Noreg og verda og Familie og samliv gjennom filmar, ordlister og kvissar.