ናይ ሕብረተሰብ ትምህርቲ

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

Salaby

Salaby

መዓልቲ ሕብረተሰብ ሳመ የካቲት 6፣ ሳላቢ ብዛዕባ እቶም ሳመውያን ክትመሃረሉ ትኽእል ናይ ገዛእ ርእሱ መርበብ ኣለዎ።
Samfunnsfag 1-2

Samfunnsfag 1-2

እቲ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ትሕዝቶኡ ማሕበራዊ ትምህርቲ ፣ ታሪኽን ጆግራፍን ኢዩ። ኣብዚ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ካለኦትን ፣ ብዛዕባ ግዜን ቦታን ክትመሃር ከምኡውን ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርኢ ትኽእል

Samfunnsfag 3-4

Samfunnsfag 3-4

እቲ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ትሕዝቶኡ ማሕበራዊ ትምህርቲ ፣ ታሪኽን ጆግራፍን ኢዩ። ኣብዚ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርእን ብዛዕባ ግዜን ቦታን ፣ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ካለኦትን ክትመሃር ከምኡውን ነቐፌታዊ ክትሓስብን ትኽእል

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

De forente nasjoner

De forente nasjoner

ዲ ፎረንተ ናሹነር- (ውድብ ሕቡራት ሃገራት) መእተዊ ጽሑፍ ምስ ዕዮታት ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

ደሞክራቲ ኦግ ዲክታቱር- መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ጨቋኒን። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Kart i skolen

Kart i skolen

ካርታ ናይ ኖርወይ። ኣስማት ናይ ቦታ ተዓዘብ። ርሕቀታት ዓቅን ከምኡውን ተወሳኺ ካልእ። ደገፍቲ ቋንቋታት ቡክሞል ፡ ኒኖስክን እንግሊዝን።

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

ዞባታት ናይ ኖርወይ ወይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ክትጠቅስ ትኽእልዶ? ውድድር ትፈቱ እንተኾንካ ፡ ኣብ ግዚኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

ላንድስ ደለር ኢ ኖርገ- (ዞባታት ኖርወይ) መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ክፋላትን ዞባታትን ኖርወይ። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Salaby

Salaby

ብዛዕባ ቅዋም ተማሃር፣ ኣብ መዛሙር መበል 17 ግንቦት ብዙሕ ካልእን ተለማመድ።

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7

እቲ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ትሕዝቶኡ ማሕበራዊ ትምህርቲ ፣ ታሪኽን ጆግራፍን ኢዩ። ኣብዚ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርእን ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ፣ ካለኦት ፣ ግዜ ፣ ቦታ ፣ ዲሞክራሲ ፣ ሕብረተሰብን ብዛዕባ ብነቐፌታዊ ኣገባብ ምሕሳብን ክትመሃር ትኽእል

Skolekassa

Skolekassa

ኣብዚ ብትግርኛን ብኖስክን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ውልቀመላኽን ዲሞክራሲን ደሎ ፍልልይ ከተንብብ ትኽእል።

Skolekassa

Skolekassa

ኣብዚ ብትግርኛን ኖስክን ብዛዕባ ብኸመይን ስለምንታይን ሓደ ግንቦት ነብዕል ድገልጽ ጽሑፍ ከተንብብ ትኽእል።

Trygg trafikk

Trygg trafikk

ኣብዚ ብሸውዓተ ቋንቋታት ስእሊ፣ ፊልምን ጽሑፍን ብዛዕባ ትምህርቲ ተራፊክ ትረክብ፣ ኣብ የማናይ ላዕሊ ናቲ ገጽ ቋንቋ ትግርኛ ምረጽ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

De forente nasjoner

De forente nasjoner

ዲ ፎረንተ ናሹነር- (ውድብ ሕቡራት ሃገራት) መእተዊ ጽሑፍ ምስ ዕዮታት ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

ደሞክራቲ ኦግ ዲክታቱር- መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ጨቋኒን። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Kart i skolen

Kart i skolen

ካርታ ናይ ኖርወይ። ኣስማት ናይ ቦታ ተዓዘብ። ርሕቀታት ዓቅን ከምኡውን ተወሳኺ ካልእ። ደገፍቲ ቋንቋታት ቡክሞል ፡ ኒኖስክን እንግሊዝን።

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

ዞባታት ናይ ኖርወይ ወይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ክትጠቅስ ትኽእልዶ? ውድድር ትፈቱ እንተኾንካ ፡ ኣብ ግዚኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

ላንድስ ደለር ኢ ኖርገ- (ዞባታት ኖርወይ) መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ክፋላትን ዞባታትን ኖርወይ። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Salaby

Salaby

ብዛዕባ ቅዋም ተማሃር፣ ኣብ መዛሙር መበል 17 ግንቦት ብዙሕ ካልእን ተለማመድ።

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7

እቲ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ትሕዝቶኡ ማሕበራዊ ትምህርቲ ፣ ታሪኽን ጆግራፍን ኢዩ። ኣብዚ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርእን ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ፣ ካለኦት ፣ ግዜ ፣ ቦታ ፣ ዲሞክራሲ ፣ ሕብረተሰብን ብዛዕባ ብነቐፌታዊ ኣገባብ ምሕሳብን ክትመሃር ትኽእል

Skolekassa

Skolekassa

ኣብዚ ብትግርኛን ብኖስክን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ውልቀመላኽን ዲሞክራሲን ደሎ ፍልልይ ከተንብብ ትኽእል።

Skolekassa

Skolekassa

ኣብዚ ብትግርኛን ኖስክን ብዛዕባ ብኸመይን ስለምንታይን ሓደ ግንቦት ነብዕል ድገልጽ ጽሑፍ ከተንብብ ትኽእል።

Trygg trafikk

Trygg trafikk

ኣብዚ ብሸውዓተ ቋንቋታት ስእሊ፣ ፊልምን ጽሑፍን ብዛዕባ ትምህርቲ ተራፊክ ትረክብ፣ ኣብ የማናይ ላዕሊ ናቲ ገጽ ቋንቋ ትግርኛ ምረጽ።