Siste nytt på Skolekassa

Norsk start 3-4

Norsk start 3-4

Oppgaver på tre nivåer for deg som kan lese + ordlister med bilde og lyd. Hører til læreverket Norsk start. Kun norsk. 

Illustrasjon av dyr som løper i en skog.

Skinnvotten

Les eventyret fra Ukraina om skinnvotten.

Baba dada

Baba dada

Ordbok med bilder og mange språk. Velg område som skole, hus, mat eller annet.

Global digital library engelsk

Global digital library engelsk

Les bøker med fortellinger fra hele verden på engelsk. Velg nivå.

Global Digital Library morsmål

Global Digital Library morsmål

Les bøker med fortellinger fra hele verden på ulike språk. Velg nivå.

bildet inneholder teksten: Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap

Fagstoff til «Samfunnskunnskap for voksne innvandrere» (2021). Les tekstene og jobb med oppgavene. Velg språk øverst.

Logoen til Stein på stein

Stein på Stein

Stein på stein (2021) er tilpasset den nye læreplanen i norsk og samfunnskunnskap og gir gode muligheter for å jobbe på et nivå som passer deg.

Klar, ferdig, norsk

Klar, ferdig, norsk

Dette er nettressursen til Klar, ferdig norsk, med ordliste på 26 språk.