Siste nytt på Skolekassa

Samfunnskunnskaps -prøven

Samfunnskunnskaps -prøven

Øv til samfunnskunnskapsprøven. På Kompetanse Norges nettside er det eksempeloppgåver. Vel mellom fleire språk før du startar eksempelprøven.

Nye ord (iOS)

Nye ord (iOS)

Nye ord har ein app. Her kan ein finne ekstra oppgåver til bokserien med same namn. Passar for barn og vaksne som skal lære norsk.

Allmenn

Allmenn

Allmenn er eit norsk- og samfunnskunnskapskurs. Kurset inneheld videoar, lydar, bilete og oppgåver. Passar for nivå A1 til B1.

Alfa

Alfa

Alfa har eit leseprogram for dei som treng lesetrening og som ikkje kjenner det latinske alfabetet. Nettsida har óg videoar om kvardagslivet i Noreg. Rettleiingar finst på fleire språk. Passar for nivået før A1 og nivå A1.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

Ein innføringstekst om demokrati og diktatur. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

Ein innføringstekst om landsdelar og fylke i Noreg. Teksten er omsette til forskjellige språk.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

Ein innføringstekst med oppgåver om Dei sameinte nasjonane. Teksten er omsette til forskjellige språk.

Naturområder

Naturområder

Ein innføringstekst om forskjellige naturområde på landjorda. Teksten er oversette til forskjellige språk.