Siste nytt på Skolekassa

Bokbussen -NY
Bokbussen -NY

Lytt og les ulike bøker på bokmål, nynorsk og morsmålet ditt.

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei
På vei – ny

ንሓደሽቲ ጀመርቲ ድተዳለወ መምሃሪ ጽሑፍ ኖሽክ። ኣብቶም ብዛዕባ መዓልታዊ ሂወትካ ድኾኑ ኣርእስታት ተለማመድ።

Illustrasjon av atom
Atomer og molekyler

መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣቶማትን ሞልክዩላትን። 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

Periodesystemet og grunnstoffer
Periodesystemet og grunnstoffer

መእተዊ ጽሑፍ ንፐርዮዲክ ሲስተምን መሰረታዊ ግዛዓትን 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

Klart det
Klart det

ድተፈላለየ ኣሳታፊ ዕዮታት ደለዎ ምንጪ ኣብ ኢንተርኔት።

ደረጃ B2 ።

Hverdagsnorsk
Hverdagsnorsk

Lydbok til boka «Hverdagsnorsk». Øv på å kommunisere presentasjon, arbeidsliv og lokalmiljø. Lydstøtte på flere språk.

Hugin og Munin
Hugin og Munin

ኖስክ ተማሃር።  

ምስ መንእሰያት ድሳነ ጽሑፋት ፊልምታትን ዕዮታትን። 

ሓገዝ ቋንቋ ኣደ ብድተፈላለየ ቋንቋታት። 

Kart og geografiske navn
Kart og geografiske navn

ዞባታት ናይ ኖርወይ ወይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ክትጠቅስ ትኽእልዶ? ውድድር ትፈቱ እንተኾንካ ፡ ኣብ ግዚኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።