Siste nytt på Skolekassa

Uttrykk

Uttrykk

Wax ka baro tibaaxaha(tacbiirada), ha laguu sharxo tibaaxaha oo samee waajibaadka. Sharaxaad af noorwiiji ah.

Norsksidene

Norsksidene

Wax ka baro naxwaha, qoraalka iyo afka adiga oo akhrinaya, dhegaysanaya iyo sameynaya waajibaadka.

NoW - grammatikk

NoW – grammatikk

Wax ku saabsan naxwaha ku akhri af ingiriis, iyada oo ay la socdaan tusaalooyin af noorwiiji iyo ingiriisi ah. Soo degso PDF.

Lesetrener

Lesetrener

Ku tababaro inaad si fasiix u akhrisid iyo inaad akhrisid erayada adag.

Ordtrener

Ordtrener

Ku tababaro dhawaaqyada adiga oo dhegaysanaya, daawanaya  iyo ku dhawaaqaya.

Learn NoW 2

Learn NoW 2

Koorso internet-ka ah oo ah af noorwiiji  heerka-B1. Waxay ka kooban tahay qoraallo, naxwe, waajibaadyo iyo xog ku saabsan afka noorwiijiga iyo bulshada.

Uttale.no

Uttale.no

Ku tababaro dhawaaqa adiga oo daawanaaya fiidiyowyada dhawaaqa oo samee waajibaadka ku saabsan shaqallada iyo shibanayaasha.

Norskprøven C1

Norskprøven C1

Ku tababaro imtixaanka C1.