Siste nytt på Skolekassa

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

På matematikksida på Elevkanalen kan du sjå mange videoar. Du kan lære om tal og algebra, geometri, funksjonar, statistikk, økonomi og sannsyn. Det er også kahoot i kvart tema slik at du kan teste kor mykje du kan og hugsar.

Bøkenes verden

Bøkenes verden

Lettlesne bøker.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

Matematikk for 8.-10. trinn. Oversikter og forklaringar med morsmålsstøtte.

Kort forklart

Kort forklart

31 digitale bøker der du kan lære naturfag og samfunnsfag. Ordliste med støtte for 25 språk.

Historie VGO

Historie VGO

På historiesida på Elevkanalen kan du lære om ulike hendingar, frå dei første menneska til konfliktar i dag. Du kan sjå videoar og lese tekstar.

Samfunnsfag VGO

Samfunnsfag VGO

På samfunnsfagsida på Elevkanalen kan du sjå videoar og lære om individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati, arbeids- og næringsliv og internasjonale forhold.

Samfunnsfag 8-10

Samfunnsfag 8-10

Samfunnsfagsida på Elevkanalen består av samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du sjå videoar og lære om fellesskap, bærekraftig samfunn, krig og fred, og internasjonale forhold.

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfagsida på Elevkanalen inneheld samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du sjå videoar og lære om deg sjølv, andre, tid, stad, demokrati, samfunn og om å tenkje kritisk.