Velkommen

Et teppe av hvitveis i skogen. Det står: Kom, mai, du skjønne, milde, på bildet.

Skolekassa er ein nettstad der du sjølv kan gjere oppgåver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk.

I menyen kan du velje fag og emne. For kvart emne finn du lenker til nettstader der du kan gjere oppgåver, høyre på lydfiler, lese tekstar, skrive setningar og spele artige læringsspel.Du kan velje mellom språka norsk, engelsk, arabisk, dari, pashto, tigrinja og kurmandji.

Siste nytt på Skolekassa

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

På matematikksida på Elevkanalen kan du sjå mange videoar. Du kan lære om tal og algebra, geometri, funksjonar, statistikk, økonomi og sannsyn. Det er også kahoot i kvart tema slik at du kan teste kor mykje du kan og hugsar.
Bøkenes verden

Bøkenes verden

Lettlesne bøker.