Velkommen

Bilde av trær i høstfarger. Det står høst på mange språk.


Skolekassa er ein nettstad med lenkjer som skal hjelpe deg å finne fram til gode sider og appar der du kan lære norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag. Nokre av sidene har språkstøtte på fleire språk. Andre sider er berre på norsk eller engelsk. Når du klikkar på ei lenkje, kjem du til ei ny nettside utanfor Skolekassa. Nokre av sidene vi lenkjer til er opne. Desse kan du bruke utan innlogging. Andre sider krev at du logg inn med FEIDE. Spør nokon på skolen din om du treng hjelp med dette.

På venstre sida finn du ein meny. Her kan du velje fag. Går du i kombinasjonsklasse eller på vaksenopplæring, klikkar du først på nivået ditt og så på fag. Du kan velje mellom språka norsk bokmål, norsk nynorsk, arabisk, dari, engelsk, kurmanji, pashto, tigrinja, somali, ukrainsk og russisk. Du kan også skifte frå eitt språk til eit anna i språkmenyen øvst til høgre.

Siste nytt på Skolekassa

Global digital library engelsk

Global digital library engelsk

Les bøker med forteljingar frå heile verda på engelsk. Vel nivå.

Global Digital Library morsmål

Global Digital Library morsmål

Les bøker med forteljingar frå heile verda på ulike språk. Vel nivå.