Velkommen

Skolekassa er ein nettstad der du sjølv kan gjere oppgåver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk.
Skolekassa bruker Feide-pålogging. Det inneber at du må logge deg på med Feide-brukaren din ved å trykkje på Feide-knappen som du ser på kvar side i Skolekassa.
Då får du tilgang til dei ressursane som skulen din har kjøpt lisens på. Klikk her for å sjå ein liten film om korleis du bruker nettstaden skolekassa.no.
I menyen kan du velje fag og emne. For kvart emne finn du lenker til nettstader der du kan gjere oppgåver, høyre på lydfiler, lese tekstar, skrive setningar og spele artige læringsspel.
Du kan velje mellom språka norsk, engelsk, arabisk, dari, pashto, tigrinja og kurmandji.