Velkommen

Skolekassa med bursdagskrone omgitt av ballonger og bannere.

Hurra! Skolekassa er 5 år!


Skolekassa er ein nettstad der du sjølv kan gjere oppgåver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk.

I menyen kan du velje fag og emne. For kvart emne finn du lenker til nettstader der du kan gjere oppgåver, høyre på lydfiler, lese tekstar, skrive setningar og spele artige læringsspel.Du kan velje mellom språka norsk, engelsk, arabisk, dari, pashto, tigrinja og kurmandji.

Siste nytt på Skolekassa

Samfunnskunnskaps -prøven

Samfunnskunnskaps -prøven

Øv til samfunnskunnskapsprøven. På Kompetanse Norges nettside er det eksempeloppgåver. Vel mellom fleire språk før du startar eksempelprøven.
Nye ord (iOS)

Nye ord (iOS)

Nye ord har ein app. Her kan ein finne ekstra oppgåver til bokserien med same namn. Passar for barn og vaksne som skal lære norsk.