Velkommen

Illustrasjon av en gutt som står utenfor et klasserom og kikker inn på tre elever.

Velkommen til skolestart


Skolekassa er ein nettstad der du sjølv kan gjere oppgåver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk.

I menyen kan du velje fag og emne. For kvart emne finn du lenker til nettstader der du kan gjere oppgåver, høyre på lydfiler, lese tekstar, skrive setningar og spele artige læringsspel.Du kan velje mellom språka norsk, engelsk, arabisk, dari, pashto, tigrinja og kurmandji.

Siste nytt på Skolekassa

Salaby samfunnsfag

Salaby samfunnsfag

Bli kjend med ulike tema i samfunnsfag. Vel mellom bokmål og nynorsk. Fleire støttespråk. 
Uttrykk

Uttrykk

Lær om uttrykk, få uttrykka forklart og gjer oppgåver. Forklaring på norsk.