እንቛዕ ብደሓን መጻኹም

ስኩለካሳ ናይ ቋንቋ ኖርወይ፣ ስነፍልጠት፣ ቁጽሪ፣ ታሪኽን ቋንቋ እንግሊዝን ዕዮታት ብምስራሕ ባዕልኻ ነብስኻ ክኢልካ እትመሃረሉ ዓምዲ (መርበብ) መራኸቢ ኢዩ። ስኩለካሳ መእተዊ ኣድራሻ ብምጥቃም ክትግልገለሉ ይከኣል። እዚ ማለት ከኣ ግድን ናትካ ናይ ተጠቃሚ ኣድራሻ ድሕሪ ምጽሓፍ፣ ቀጺልካ «እቶ» ድብል ኣብ ነብሲወከፍ ገጽ ናይ ስኩለካሳ ደሎ ንጹር ምልክት ብምጥዋቕን ኢዩ። ብድሕሪኡ ናብቲ ቤት ትምህርትኻ ንኽትጥቀመሉ ፍቃድ ዝዓደገትሉ ትሕዝቶታት ትኣቱ። ኣብዚ ብምጥዋቕ ንኣጠቓቕማ ዓምዲ መራኸቢ ስኩለካሳ ደርኢ ሓጺር ፊልም ምዕዛብ ይከኣል።

ኣብቲ ዝርዝር ዓይነት ትምህርትን ኣርእስትን ክትመርጽ ትኽእል። ንነብሲ ወከፍ ኣርእስቲ ናብ ዕዮ ትሰርሓሉ፣ ብድምጺ ትሰምዓሉ፣ ጽሑፋት ተንብበሉ፣ ምሉእ ሓሳባት ትጽሕፈሉን እናዘናግዑ ድምህሩ ጸወታታት ትጻወተሉን ድወስዱ መራኸቢታት ኣለዎ። ካብ ሞንጎ ቋንቋታት ኖርወይ፣ እንግሊዝ፣ ዓረብ፣ ዳሪ፣ ፓሽቶ፣ ትግርኛን ኩርማንድጂን ከኣ ክትመርጽ ይከኣል።