ریاضي

ټولګې ۱. ۴

.Matematikk.org spill 1.-4

.Matematikk.org spill 1.-4

په سوالونو حل کولو کې تکړه شه

Bildetema

Bildetema

د اندازه کولو د واحدونو، وزن او هندسې نومونه په ناروېژي او انګلېسي ژبو زده کړئ

Jeg kan regne

Jeg kan regne

د ۱- ۱۰ پوری عددونه وپیژني . جمع او تفريق.

Jeg kan regne 1-4

Jeg kan regne 1-4

دلومړی نه تر څلورمی ۱ ۴ ټولګي لپاره د ریاضی تمرینونه  

Matematikk 1-4

Matematikk 1-4

د زده کوونکو د چېنل د ریاضیاتو په پاڼه کې  ، تاسو کولی شئ ویډیوګانې وګورئ او په ریاضیاتو کې د بیلابیل شیانو په اړه لکه حساب کول ، جمع او منفي کول زده  کړئ ، او په ریاضیاتوکی د نورو مطالبوسره آشنا شئ.

NRK Super

NRK Super

د شمېرلو ډله له عددونو او شمېرلو، مقدار او اندازې سره لوبې کوي.

NRK Super

NRK Super

ماته کوده ایکس (Mattekode-x) د هغو ماشومانو لپاره د ریاضي یو مناسب پروګرام دی، چې عمرونه یې ۶-۷ کاله دي او ښوونځي پېلوي.

Tall og mengde - memoryspill

Tall og mengde – memoryspill

شمیرل په مختلفو ژبو زده کړئ.متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.

ټولګې ۵. ۷

.Matematikk.org spill5.-7

.Matematikk.org spill5.-7

په سوالونو حل کولو کې تکړه شه

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخونه او وختونه زده کړئ. د څو ژبو څخه اړونده ژبه غوره کړئ.

Matematikk 5-7

Matematikk 5-7

د زده کوونکو د چېنل د ریاضیاتو په پاڼه کې  تاسو ویډیوګانې لیدلی شئ او د عدد، مساوات، هندسه ، اندازه کولو ، احصاییو او احتمالاتو په اړه زده کولی شئ.

Matematikk.org

Matematikk.org

د سوال حل کولو ماهر (Regnemesteren)، پنځم او شپږم ټولګی.

Matematikk.org

Matematikk.org

د سوال حل کولو ماهر (Regnemesteren)، اووم ټولګی.

Matematikk.org

Matematikk.org

د ضرب د کوچني او لوی جدول ماهر شه.

Matematikk.org

Matematikk.org

Regneregn 5-7 دلته تاسو د جمعې، منفي، ضرب او تقسیم تمرین کولای شئ.

MatteMestern

MatteMestern

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

NRK

NRK

تاسو دلته دریاضی بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Tema morsmål

Tema morsmål

Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

Tema morsmål

Tema morsmål

Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

ټولګې ۸. ۱۰

.Matematikk.org spill 8.-10

.Matematikk.org spill 8.-10

په سوالونو حل کولو کې تکړه شه

Algebra

Algebra

د الجبرپه اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ روزنې له پروژې څخه.

Brøk

Brøk

د ویش په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ روزنې له پروژې څخه.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخونه او وختونه زده کړئ. د څو ژبو څخه اړونده ژبه غوره کړئ.

Desimaltall

Desimaltall

د کسراعشار په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

FBU

FBU

دلته تاسو د ریاضي د مضمون لغتونو او مفاهیم د توضیحي انځورونو سره په ناروژې او خپله مورنی ژبه موندلی شئ.

Funksjoner

Funksjoner

د وضعیه کمیات په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Geometri

Geometri

د هندسې په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

GRIP

GRIP

په نینوشک (Nynorsk) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې

GRIP

GRIP

په بوکمول (Bokmål) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې

Grip

Grip

داجتماعی علومو ، ساینس ، ریاضي او انګلیسي مضامینو تمرینونه. چی  پرته  له Grip د کتاب نه کارولی شی .  

Heltall

Heltall

د مساوات په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

د اتم نه تر لسم ټولګی لپاره ریاضیات. په مورنۍ ژبه د   توضیحات او عمومي کتنی سره.

Likninger

Likninger

د مساوات په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

MatteMestern

MatteMestern

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

NRK

NRK

تاسو دلته دریاضی بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Prosent

Prosent

د فیصد په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Sandefjordskolen

Sandefjordskolen

د۱، ۱۰ ، ۱۰۰، ۱۰۰۰په غوره کولو سره د سلیز- یا لسګوني سیستم تمرین وکړئ.

Statistikk

Statistikk

د احصايې په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Tema morsmål

Tema morsmål

Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

Tema morsmål

Tema morsmål

Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

د زده کونکي چینل د د دوه ژبو ریاضي په پا ڼه کې ډیری ویډیوګانې کتلئ شئ. تاسو دعدد ، کسر او فیصدی ، الجبرا ، معادلی او فورمولونو ، اندازه ، هندسه، ګرافونو او تابع، احصائیه او احتمالاتو او اقتصاد په اړه زده کړه کولی شئ. د ژبوپه لست کې تاسو کولی شئ د ناروژې (بوک مول) ، عربي ، دري ، پښتو ، کورمانجي او تیګرینیا د منځ نه یوه ژبه وټاکئ.