Samfunnskunnskap

1 – 4. trinn

Salaby

Salaby

Her kan du lære om samene og Samefolkets dag 6. februar.
Samfunnsfag 1-2

Samfunnsfag 1-2

Elevkanalens samfunnsfagside innholder samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du se videoer og lære om deg selv og andre, tid og sted.

Samfunnsfag 3-4

Samfunnsfag 3-4

Elevkanalens samfunnsfagside innholder samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du se videoer og lære om tid og sted, deg selv og andre, og tenke kritisk.

Trygg trafikk

Trygg trafikk

Her finner du filmer, tekster og bilder om trafikkopplæring på 7 språk.

5. – 7. trinn

De forente nasjoner

De forente nasjoner

En innføringstekst med oppgaver om De forente nasjoner. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

En innføringstekst om demokrati og diktatur. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet

Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattigdom, rikdom og klima.

Salaby

Salaby

Lær om grunnloven, øv på 17. mai-sanger og mye mer.

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7

Elevkanalens samfunnsfagside inneholder samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du se videoer og lære om deg selv, andre, tid, sted, demokrati, samfunn og om å tenke kritisk.

8. – 10. trinn

Creaza samfunn

Creaza samfunn

Jobb med samfunnsfag gjennom temakart, oppgaver og begrepskart. Begrepene er oversatt til dari, pashto, tigrinja, kurmanji, arabisk og somali.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

En innføringstekst med oppgaver om De forente nasjoner. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

En innføringstekst om demokrati og diktatur. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet

Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattigdom, rikdom og klima.

Grip

Grip

Oppgaver i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.  Kan brukes uten boka Grip.

GRIP 2

GRIP 2

Les tekster og gjør oppgaver. Bruk ordbokfunksjonen på flere språk. Del 2.

Samfunnsfag 8-10

Samfunnsfag 8-10

Elevkanalens samfunnsfagside består av samfunnsfag, historie og geografi. Her kan du se videoer og lære om fellesskap, bærekraftig samfunn, krig og fred, og internasjonale forhold.

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

Norge er et demokrati. Her kan du lese om hvilke rettigheter og friheter en har i dette demokratiet.

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

Her kan du lese om norske tradisjoner og høytider.

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

Les om religioner og livssyn i Norge.

Snasen

Snasen

Spill det digitale læringsspillet om lokaldemokrati på PC.

Zmekk

Zmekk

Lær om politikk og demokrati, lov og rett, Norge og verden og familie og samliv gjennom oppgaver, filmer, ordlister og kvisser.