Samfunnskunnskap

1. – 4. trinn

Her finner du filmer, tekster og bilder om trafikkopplæring på 7 språk.
Redd barna har utviklet nettsiden «Det magiske klasserommet». Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattig/rik og klima.
Les og lær om valget, partiene og politikerne, og hold til slutt deres eget valg i klassen.

 

Samefolkets dag er 6. februar. Salaby har egne sider der du kan lære om samene.
Lær om FN, barns rettigheter og FN's bærekraftsmål.
Lær om FN, barns rettigheter og FN’s bærekraftsmål.
Her kan du lære om Tv-aksjonen og Røde kors. 1.-2. trinn
Hvorfor må noen flykte fra landet sitt? Bli kjent med Bara’a og hverdagen hennes i flyktningeleir i Libanon. 1.-2. trinn
Hvorfor må noen flykte fra landet sitt? Lær om Syria og hvilke rettigheter som gjelder i områder der det er krig. 3.-4.trinn
Hvorfor må noen flykte fra landet sitt? Lær om Syria og hvilke rettigheter som gjelder i områder der det er krig. 3.-4.trinn

5. – 7. trinn

Det magiske klasserommet. Her kan du kan jobbe med temaene fred, flykninger, fattig/rik og klima. Nettsiden er utviklet av Redd barna.
Les og lær om valget, partiene og politikerne, og hold til slutt deres eget valg i klassen.
Lær om grunnloven, øv på 17. mai sanger og mye mer.
Lær om FN, barns rettigheter og FN's bærekraftsmål.
Lær om FN og FN’s historie, barns rettigheter og FN’s bærekraftsmål.
Her kan du lære om Tv-aksjonen og Røde kors. 5. - 7. trinn
Hva vil det si å være på flukt? Lær om konflikten i Syria, regler i krig og asylprosessen i Norge. 5.-7. trinn
Lær om barns rettigheter.
Lær om barns rettigheter.

8. – 10. trinn

Det magiske klasserommet. Her kan du kan jobbe med temaene fred, flykninger, fattig/rik og klima. Nettsiden er utviklet av Redd barna.
Her kan du lære om Tv-aksjonen og Røde kors. 8. - 10. trinn
Å være på flukt. Regler i krig. Integrering. Asylprosessen. 8. – 10. trinn
Her kan du lese om Norges tradisjoner og høytider.
Her kan du lese om norske tradisjoner og høytider.
Norge er et demokrati. Her kan du lese om hvilke rettigheter og friheter en har i dette demokratiet.
Norge er et demokrati. Her kan du lese om hvilke rettigheter og friheter en har i dette demokratiet.
Les om religioner og livssyn i Norge.
Les om religioner og livssyn i Norge.
Her finner du en kort tekst om bosetting og befolkning i Norge.
Her finner du en kort tekst om bosetting og befolkning i Norge.
Film: Klimaavtaler. Film og oppgaver på flere språk
Film: Klimaavtaler.
Film og oppgaver på flere språk
Lær om 17. mai. Klikk på bildet, lytt og les. Fra CappelenDamms NOA-nett.
Lær om 17. mai. Klikk på bildet, lytt og les.
Fra CappelenDamms NOA-nett.
Kapittel 3: Samfunnskunnskap. Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
Kapittel 3.Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som lover og regler, likestilling, forskjellige familier og kulturer.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som istid, stein- og jernalder, samane og 17. mai – Noregs nasjonaldag
Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som lover og reglar, likestilling, ulike familiar og kulturar.
Kapittel 2: Samfunnskunnskap. Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
Kapittel 2: Samfunnskunnskap.
Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som antikken, religionar, vikingtid, renessansen, koloniar og opplysningstida.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som samfunnet, menneskerettane, demokrati og diktatur.
Zmekk 8-10. Et nettsted med læringsressurser i samfunnsfag for innføringsklasser på ungdomstrinnet
Snasen er et digitalt læringsspill om lokaldemokrati fra KS Ung. Spilles på PC eller nettbrett (Android/iOS), på nynorsk eller bokmål.