Barashada qoraalka iyo akhrinta afka hooyo

Bokbussen

Bokbussen

Dhegayso oo akhri buugaag kala duwan oo ku qoran af noorwiiji(bokmål iyo nynorsk) iyo afkaaga hooyo.