ምንባብን ምጽሓፍን ትምህርቲ ብትግርኛ

På Verdensbiblioteket kan du finne e-bøker og lydbøker på ditt språk
Som privatperson har du tilgang til alle DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek. Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i
 Lytt og lær, les og skriv gjennom spill og lek. På tigrinja 1.-2. trinn.
ምድማጽ(ምጽማዕ)/ ምምሃር ምጽሐፍ ብጸወታ ብትግሪኛ ቃንቃ 1-2 ደረጃ ክፍሊ
 Lytt og lær, les og skriv gjennom spill og lek. På tigrinja 3.-4. trinn.
ምስማዕ ን ምምሃር ፡ምንባብ፡ ምጽሐፍን ብጸወታ፡ ብትግሪኛ ቃንቃ ካብ 3-4 ደረጃ ክፍሊ
 Lytt og lær, les og skriv gjennom spill og lek. På tigrinja 5.-7. trinn.
ምስማዕ ን ምምሃር፡ምንባብ ምጽሐፍን ብጸወታ ብትግሪንጃ ቃንቃ ካብ 5-7 ደረጃ ክፍሊ
ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ብኖዉርጂያን ቃንቃ ብላህጃ ቡክሞል ን ንይኖሽክ ከምኡዉን አደ ቃንቃ። ምረጽ አብቲ መጽሐፍ ዘሎ ሰሌዳ ቃንቃ። እዚ ንምንባብ ከምኡዉን ቁጽሪ/አሃዝ/(መላመዲ/መሰልጠኒ ኢዩ
Lese- og skriveopplæring på tigrinja.
ኣንብብን ጽሓፍን ብ ትግርኞ። ተምሃር ፊደላት፣ ቃላት ከምኡ ድማ ሓሳባት። ስማዕ ፣ ኣንብብ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ዕዮ ገዛ ስራሕ።
Tema Morsmål TIGRINJA. Undervisningsopplegg og ressurser på TIGRINJA
ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ቴማ ሙሽሞል ትግርኛ ንድርብልሳናዊ ቋንቋ ትግርኛ ተዛረብቲ ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ንትምህርቲ ዝሕግዙ ጸጋታት ይርከቡ።