ቋንቋ ኣደ

Almater
Almater

ምድማጽ(ምጽማዕ)/ ምምሃር ምጽሐፍ ብጸወታ ብትግሪኛ ቃንቃ 1-2 ደረጃ ክፍሊ

Almater
Almater

ምስማዕ ን ምምሃር ፡ምንባብ፡ ምጽሐፍን ብጸወታ፡ ብትግሪኛ ቃንቃ ካብ 3-4 ደረጃ ክፍሊ

Almater
Almater

ምስማዕ ን ምምሃር፡ምንባብ ምጽሐፍን ብጸወታ ብትግሪንጃ ቃንቃ ካብ 5-7 ደረጃ ክፍሊ

Bokbussen
Bokbussen

ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ብኖዉርጂያን ቃንቃ ብላህጃ ቡክሞል ን ንይኖሽክ ከምኡዉን አደ ቃንቃ። ምረጽ አብቲ መጽሐፍ ዘሎ ሰሌዳ ቃንቃ። እዚ ንምንባብ ከምኡዉን ቁጽሪ/አሃዝ/(መላመዲ/መሰልጠኒ ኢዩ

Salaby
Salaby

ኣንብብን ጽሓፍን ብ ትግርኞ። ተምሃር ፊደላት፣ ቃላት ከምኡ ድማ ሓሳባት። ስማዕ ፣ ኣንብብ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ዕዮ ገዛ ስራሕ።

Tema morsmål
Tema morsmål

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ቴማ ሙሽሞል ትግርኛ ንድርብልሳናዊ ቋንቋ ትግርኛ ተዛረብቲ ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ንትምህርቲ ዝሕግዙ ጸጋታት ይርከቡ።

Verdensbiblioteket
Verdensbiblioteket

ኣብ ቨርደንስቢብሎተክ አለክትሮኒካዊ መጽሓፍን ናይ ድምጺ መጽሓፍን ብቋንቋኻ ክትረክብ ትኽእል።