ቋንቋ ኣደ

Almater

Almater

ምድማጽ(ምጽማዕ)/ ምምሃር ምጽሐፍ ብጸወታ ብትግሪኛ ቃንቃ 1-2 ደረጃ ክፍሊ
Almater

Almater

ምስማዕ ን ምምሃር ፡ምንባብ፡ ምጽሐፍን ብጸወታ፡ ብትግሪኛ ቃንቃ ካብ 3-4 ደረጃ ክፍሊ

Almater

Almater

ምስማዕ ን ምምሃር፡ምንባብ ምጽሐፍን ብጸወታ ብትግሪንጃ ቃንቃ ካብ 5-7 ደረጃ ክፍሊ

Ansa og Bansa

Ansa og Bansa

ኣንሳ ኦግ ባንሳ- ድተፈላለዩ ዛንታታት፣ ናይ ፓኪስታን ጽንጽዋይ ኣንሳን ባንሳን። ኣንብብ ፣ ስማዕ ከምኡውን ፊልምታት ረአ። እዚ ጽንጽዋይ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

De ubudne gjestene

De ubudne gjestene

ብዝሐ ቋንቋዊት ዛንታ፣ ዲ ኡቡድነ የስተነ- (እቶም ዘይዕዱማት ኣጋይሽ) ዛንታ ካብ ኢራን። ኣንብብ ፣ ስማዕ ከምኡውን ፊልም ረአ። እዛ ዛንታ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጒማ ትርከብ።

Hatteselgeren

Hatteselgeren

ብዝሐ ቋንቋዊት ዛንታ፣ ሃተ ሰልገረን- (እቲ ሸያጢ ቆብዕ) ዛንታ ካብ ስሪላንካ። ኢራን። ኣንብብ ፣ ስማዕ ከምኡውን ፊልም ረአ። እዛ ዛንታ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጒማ ትርከብ።

Tema morsmål

Tema morsmål

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ቴማ ሙሽሞል ትግርኛ ንድርብልሳናዊ ቋንቋ ትግርኛ ተዛረብቲ ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ንትምህርቲ ዝሕግዙ ጸጋታት ይርከቡ።

Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket

ኣብ ቨርደንስቢብሎተክ አለክትሮኒካዊ መጽሓፍን ናይ ድምጺ መጽሓፍን ብቋንቋኻ ክትረክብ ትኽእል።