Siste nytt på Skolekassa

Godt sagt

Godt sagt

 Alfa ፣ godt sagt 1 2 ድብሉ ጽሑፋት ኣውሪድካ ስምዓዮም። ድረጃ A1-A2

Øve til norskprøve - Yrkesnorsk

Øve til norskprøve – Yrkesnorsk

ንፈተናታት A1-A2 ወይ A2-B1 መዳለዊ ተለማመድ። 

Øve til norskprøve - Lokus

Øve til norskprøve – Lokus

ንፈተናታት A1-A2 ወይ A2-B1 መዳለዊ ተለማመድ። 

Språkrådets ordbok

Språkrådets ordbok

ኣቀያይራ ግሲ  ስምን ቅጽልን ወዘተ ደለዎ መዝገበ ቃላት ብቡክሞልን ኒኖስክን። 

Bøkenes verden

Bøkenes verden

ንምንባቡ ቀለልቲ መጻሕፍቲ 

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

ቁጽሪ ወይ ሕሳብ ካብ 8ይ – 10ይ ክፍሊ ብቋንቋ ኣደ ዝተደገፈ ክለሳታትን መብርሂታትን/መግለጺታትን 

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

ቁጽሪ ወይ ሕሳብ ካብ 8ይ – 10ይ ክፍሊ ብቋንቋ ኣደ ዝተደገፈ ክለሳታትን መብርሂታትን/መግለጺታትን 

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

ኣብቲ ናይ ሕሳብ ወይ ቁጽሪ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ብዙሓት ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርኢ ትኽእል። ብዛዕባ ኣሃዛትን ኣልጀብራን ፣ ጂኦሜትሪ ፣ ፋንክሽን ወይ ተዛምዶ ፣ ስታትስቲክ ወይ ኣሃዛዊ ገምጋም ፣ ቁጠባን ተኽእሎታትን ክትመሃር ትኽእል። መታን ክሳብ ክንደይ ከምድኸኣልካን ከምትዝክርን ተፍተነሉ ከኣ ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣርእስቲ ከኣ ካሁት ኣለዎ።