عرضه مقدماتی در لیسه

خواندن و نوشتن بیاموز.

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

بخوان و بشنو

Bøkenes verden

Bøkenes verden

کتابهای ساده.

Klar tale

Klar tale

اخبار روز را بخوانید. نارویژی ساده و فونت بزرگ.

Kort forklart

Kort forklart

۳۱ کتاب دیجیتال جائیکه تو می توانی علوم طبیعی و اجتماعی را فرا بگیری. لیست کلمات با پشتبانی ۲۵ زبان.

Les norsk!

Les norsk!

این جا تو می توانی متون مختلف به سطوح متفاوت و در باره موضوعات گوناگون بیابید.

Logo for Leseverktøy

Leseverktøy

در خواندن بهتر شوید. سبک های متفاوت را بخوانید، از سطح اول تا سوم را انتخاب کنید.

Norsk A1

Norsk A1

به فیلم ها نگاه کنید، متون در باره موضوعات متفاوت را بخوانید و بشنوید.

Nye ord

Nye ord

کلمات جدید یک سایت دارد. درین جا شخص می تواند تنها بخواند و تمرین کند یا با یک صدای از آپ. شخص می تواند صدای خود را ثبت کند و خواندن خود را بشنود. درین اپ تمرینات برای متون است. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.

Øve til norskprøve - Bli klar

Øve til norskprøve – Bli klar

به آزمون نارویژی در A1-A2, A2-B1  و  B1-B2.تمرین کنید.

Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket

Her kan du finne e-bøker og lydbøker på ditt språk.

Vi snakker

Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

دستور زبان و تلفظ

CALST

CALST

شنیدن و حرف زدن را تمرین کنید. تمرین مناسب به اساس زبان مادری خود.

grammatikk.com

grammatikk.com

دستور زبان نارویژی به انگلیسی و نارویژی را بخوانید و بیاموزید.

Håndbok i grammatikk

Håndbok i grammatikk

سایت انترنیتی با تمرینات متفاوت در مورد گرامر و استفاده زبان.

Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgaver

سطح و نوعیت تمرینات گرامری که شما کار می کنید انتخاب نمائید.

Lesetrener

Lesetrener

به روان خوانی و خواندن کلمات مشکل تمرین کنید. 

Norsk grammatikk

Norsk grammatikk

تمرینات دستور زبان نارویژی برای شما که نارویژی را در سطح بالاتری یاد گرفته اید.

Norsk start: Oppgaver

Norsk start: Oppgaver

تمرینات در سه سطح برای تو که میتوانی بخوانی. فهرست کلمات با تصویر و صدا.

Norsksidene

Norsksidene

در باره دستور زبان، نوشتن و زبان از طریق خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات را بیاموزید. 

NoW - grammatikk

NoW – grammatikk

در باره دستور زبان انگلیسی با مثالهای انگلیسی و نارویژی بخوانید. پی دی اف را دانلود کنید.

Vi snakker

Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

لغات

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ ها و وقت را بیاموزید. از میان چندین زبان انتخاب کنید.

Vokabular

Vokabular

کلمات جدید بیاموزیدمیان زبانها و موضوعات متفاوت انتخاب کنید. زبان کمکی دری نیست، اما تصویر و کلمه به بوکمول دارد.

مطالب آموزشی و کورس نارویژی

!Klart det

!Klart det

منابع کمپیوتری برای کتاب درسی !Klart det سطح ب۱ – ب۲.

!Norsk nå

!Norsk nå

نارویژی در سطح نوآموز بیاموزید. تمرینات کناب درسی، تمرینات شنیدن و کلمات جدید.

Allmenn

Allmenn

بطور عمومی یک کورس نارویژی و  دانستنی های اجتماعی است. کورس در برگیرنده ویدیوها، عکسها و تمرینات است. برای سطوح A1 تا A2 مناسب است.

Basar

Basar

تیوری و تمرینات به نارویژی چون زبان دوم. بخوانید، بشنوید، ویدیو را ببینید و بنویسید.

Godt sagt

Godt sagt

الفا ، گود ساگت ۱ و ۲ را پیاده کنید، متون را بخوانید و بنویسید. سطح: A1-A2

Her på berget

Her på berget

تمرینات را انجام بدهید و به صدای کتاب درسی هرپو برگه در انترنیت گوش بدهید. سطح ب۱ – ب۲.

Hugin og Munin

Hugin og Munin

نارویژی بیاموز. فیلم ها، متن ها و تمرینات برای نوجوانان مناسب است. زبان مادری جهت فهم بهتر به چندین زبان.

Learn now

Learn now

کورس نارویژی برای نوآموزان در انترنیت، با کمک چندین زبان مادری.

Learn NoW 2

Learn NoW 2

یک کورس انلاین در نارویژی به سطح B1. در برگیرنده متون، قواعد زبان، تمرینات و معلومات در باره زبان نارویژی و جامعه می باشد. 

Med tusen ord

Med tusen ord

سریع بیاموزید. تمرین شفاهی و لغات از سطح الف۱ تا ب۲.

Mer norsk

Mer norsk

تمرینات از کتاب Mer norsk با لینکها به کتاب دیجیتال. سطح ب۱.

NorskPluss kort botid

NorskPluss kort botid

Bli kjent med innholdet i norskfaget samtidig som du lærer deg språket.

NorskPluss: Ungdom

NorskPluss: Ungdom

تمرینات در سطوح مختلف. تعلیمات ابتدایی زبان نارویژی برای دو زبانه ها

Ny i Norge

Ny i Norge

بخوانید، بنویسید و دستور زبان را تمرین بکنید و تلفظ کردن در سطح الف۱ و الف ۲.

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei

På vei

کتاب درسی نارویژی برای نوآموزان. موضوعات در مورد زندگی روزمره را تمرین کنید.

Veien fram

Veien fram

کورس انترنیتی نارویژی برای شاگردان در سطح آموزش لیسه، با مودل های خود به نارویژی شغلی.

Veien videre

Veien videre

راه فراتر کورس انلاین نارویژی برای خردسالان و بزرگسالان است که به مکتب پایه ای (از ۱ – ۱۰) می روند. درین کورس انلاین شخص در باره دستور زبان، تکنیک مطالعه،  بخشهای ادبی، تاریخ زبان و تاریخ ادبیات.

Allmenn

Allmenn

بطور عمومی یک کورس نارویژی و  دانستنی های اجتماعی است. کورس در برگیرنده ویدیوها، عکسها و تمرینات است. برای سطوح A1 تا A2 مناسب است.

Creaza samfunn

Creaza samfunn

کار با مضامین اجتماعی بوسیله تنظیم موضوعات، تمرینات و تنظیم مفاهیم. آن مفاهیم که به دری، پشتو، تگرینا، کورمانجی، عربی و سومالی ترجمه شده است.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

یک متن مقدماتی در باره دموکراسی و دیکتاتوری.  این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Grip

Grip

تمرینات علم اجتماعی، علم طبیعی، ریاضی و انگلیسیمی توان بدون کتاب Grip استفاده شود. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

منابع برای کتابهای گریپ در علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی در یکجا جمع شده است.

Historie VGO

Historie VGO

درهمین کانال شاگرد صفحه‌ی تاریخ تومی توانی درباره وقایع متفاوت ازاولین انسانها تا مخالفت های امروزجهان بیاموزی. تومی توانی ویدیوها را ببینی ومتنها را بخوانی. 

I arbeidslivet

I arbeidslivet

در زندگی کاری یک کتاب درسی درباره دانش زندگی کاری برای بزرگسالان مهاجر است.

Kart i skolen

Kart i skolen

نقشه ناروی. به نام جاها نگاه کن. فاصله ها را اندازه بگیر و بیشتر. زبانهای مورد استفاده یا کمکی بوکمول، نینوشک و انگلیسی.

Norge på flere språk

Norge på flere språk

اخباروراپورتاژها ازتمام ناروی به عربی، دری، کرمانجی، سومالی و تیگرینیا. 

Norges historie - En innføring

Norges historie – En innføring

تاریخ ناروی را از زمان دوره یخبندان تا جامعه مدرن ما بیاموزید.  متعلق به کتاب تاریخ ناروی است، اما ورود به سایت انترنیتی برای همه بازاست.

Norsk start 8-10: Samfunnsfag

Norsk start 8-10: Samfunnsfag

با موضوعات علوم اجتماعی کار کنید، صنف ۸. – ۱۰. این منبع یک ذخیره کلمات دارد.

Samfunnsfag VGO

Samfunnsfag VGO

درهمین کانال شاگرد صفحه‌ی اجتماعیات تومی توانی ویدیوها را ببینی ودرباره فرد، جامعه وفرهنگ، سیاسی ودموکراسی، کاروزندگی تولیدی ومناسبات بین المللی بیاموزی.

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

زبان را انتخاب نمائید و دانش مهم در باره جامعه ناروی را بخوانید.

Sikt

Sikt

برای پیدا کردن این که شما چه می خواهید و علاقه ای  که شما را با شغل پیوند می زند، کمک بدست بیاورید.

Verdens historie - En innføring

Verdens historie – En innføring

یک تاریخ مقدماتی از قدیمی ترین زمان ها تا امروز. متعلق به کتاب تاریخ جهان است، اما ورود به سایت انترنیتی برای همه باز است. تنها به نارویژی.

Zmekk

Zmekk

منابع آموزشی علوم اجتماعی برای کلاس های مقدماتی دوره متوسطه

Algebra

Algebra

فیلم در مورد الجبر را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Brøk

Brøk

فیلم در باره کسررا ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ ها و وقت را بیاموزید. از میان چندین زبان انتخاب کنید.

Desimaltall

Desimaltall

فیلم در باره اعداد اعشاری را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

FBU

FBU

این جا تو می توانید یک تصویر کلی بر کلمات و مفاهیم ریاضی به نارویژی و زبان خود، با تصاویر توضیح دهنده بیابی.

Funksjoner

Funksjoner

فیلم در باره توابع را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Geometri

Geometri

فیلم در باره هندسه را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

GRIP

GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

Grip

Grip

تمرینات علم اجتماعی، علم طبیعی، ریاضی و انگلیسیمی توان بدون کتاب Grip استفاده شود. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

منابع برای کتابهای گریپ در علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی در یکجا جمع شده است.

Heltall

Heltall

فیلم در باره اعداد کامل را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

ریاضی برای کلاس ۸ – ۱۰. مرور کلی و توضیحات به کمک زبان مادری.

Likninger

Likninger

فیلم در باره معادلات را ببينید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

درهمین کانال ریاضی تو می توانی ویدیوهای زیادی را مشاهده کنی. تومی توانی در باره اعداد والجبر، هندسه، تابع ها، علم آمار، اقتصاد و احتمالات بیاموزی. درین جا برای هرموضوع کاهوت وجود دارد طوری که می توانی حافظه و توانائی خود را آزمایش کنی.

Matematikkbegreper

Matematikkbegreper

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Velg språk i tabellen.

piccaption_alt text

Matematiske begreper

با مفاهیم و کلمات بازتابی که در درک تمرینات کمک می کنند، آشنا شوید.

NRK Skole: Matte

NRK Skole: Matte

درین جا شما فیلم های زیادی ریاضی از صنف ۱. تا صنف اول لیسه می یابید.

Prosent

Prosent

فیلم در باره فیصدی را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Sandefjordskolen

Sandefjordskolen

به سیستم اعداد با انتخاب 1، 10، 100،1000 تمرین کن.

Statistikk

Statistikk

فیلم در باره آمار را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

درهمین کانال دوزانه صفحه ریاضی تومی توانی ویویوهای زیادی را ببینی. تومی توانی درباره اعداد، کسرو فیصد، الجبر، معادلات واشکال، اندازه گیری، هندسه، گرافها و توابع، استاتستیک، احتمالات واقتصاد بیاموزی. درفهرست تومی توانی میان نارویژی (بوکمول)، عربی، دری، پشتو، کورمانجی و تیگیرنا انتخاب کنی.

Filmer om klima

Filmer om klima

Se korte filmer om klima på norsk og på morsmålet ditt. Gjør oppgaver.

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Grip

Grip

تمرینات علم اجتماعی، علم طبیعی، ریاضی و انگلیسیمی توان بدون کتاب Grip استفاده شود. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

منابع برای کتابهای گریپ در علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی در یکجا جمع شده است.

Naturfag

Naturfag

در مورد موضوعات متفاوت علوم طبیعی، بوسیله متون و انیمیشن های ساده که توضیح می دهند بیاموزید. متن فقط به بوکمول و نینوشک می باشد.

Naturfag VGO

Naturfag VGO

در همین کلنال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متن ها و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

Naturområder

Naturområder

یک متن مقدماتی درباره مناطق طبیعی متفاوت در سطح زمین. این متن به زبان های متفاوت ترجمه شده است.

NRK Skole: Naturfag

NRK Skole: Naturfag

لینک ها در کلیپ های آموزشی دوبله به ۵ زبان، و در سایت انترنیتی NRK در باره ناروی.

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

یک متن مقدماتی در باره منشور و انکسار نور. این متن ترجمه شده است.

Syrer og baser

Syrer og baser

یک متن مقدماتی در باره تیزاب ها و القلی ها. این متن ترجمه شده است.

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

یک متن مقدماتی در باره سرعت جاده و زمان. این متن ترجمه شده است.

Zanzu

Zanzu

در باره بدن بیاموز، با کلمات جدید آشنا شو و عکس ها را استفاده کن.

BBC

BBC

فیلم های کوتاه را نگاه کنید، تلفظ ها و دستور زبان را به کمک چندین زبان تمرین کنید.

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.

British Council Teens

British Council Teens

از طریق بازی و ویدیو بیاموزید. با نوجوانان سراسر جهان تماس بگیرید.

Crossroads 8-10

Crossroads 8-10

مصاحبه ها و متون در باره موضوعات روز را بخوانید. تمرینات را انجام دهید و گرامر را تمرین نمائید.

Engelsk 8-10

Engelsk 8-10

درکانال شاگرد صفحه‌ی انگلیسی تومی توانی ویدیوها را ببینی ودرمورد دموکراسی، انسانها، صحت ودرباره چگونگی کارکرد چیزها بیاموزی.

Engelsk grammatikk

Engelsk grammatikk

گرامر انگلیسی با تمرینات و جوابات. همچنان می توانید فایل پی دی اف آن را دانلود کنید.

Engelsk grammatikk

Engelsk grammatikk

گرامر را با استفاده از «کارکردن با گرامر برای سال ۱. لیسه» تمرین کنید.

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

گریپ ۱ انگلیسی موقتا برای همه باز است.

NDLA: Engelsk Vg1

NDLA: Engelsk Vg1

این جا شما منابع متفاوت و زیادی برای مضمون انگلیسی سال اول لیسه را می یابید.

Norsk start 8-10: Engelsk 1

Norsk start 8-10: Engelsk 1

Norsk start ۱ آموزش نوآموزان به انگلیسی.

Searching 8-10

Searching 8-10

ملت های انگلیسی زبان را از طریق عکس ها، متون و تمرینات مختلف ملاقات کنید.

TV2 Skole: Engelsk 8-10

TV2 Skole: Engelsk 8-10

زبان انگلیسی را از طریق ویدیوها و اخبار کاوش کنید.

Watch - World Wide English

Watch – World Wide English

به ویدیو ها ببینید و انگلیسی بیاموزید. سطح سال ۱ لیسه.