እንቛዕ ብደሓን መጻኹም

እንቛዕ ብደሓን መጻኹም! Skolekassa.no ፡ ኖርወጅኛ፣ ኢንግሊዘኛ ፣ ሕሳብ ፣ ስነ-ፍልጠትን ናይ ሕብረተሰብ ትምህርትን ክትመሃር መታን፡ ባዕልኻ ዕማም ትሰርሓሉ መርበብ ሓበሬታ ኢዩ። ካብቲ ብወገን ጸጋም ዘሎ ዝርዝር ትሕዝቶ፡ ኣርእስቲ ትምህርቲ ክትመርጽ ትኽእል። ንነፍስ ወከፍ ኣርእስቲ፡ ምስ ካልእ፡ ዕማም ትገብረሉ፣ ናይ ድምጺ ፋይላት ትሰምዓሉ፣ ጽሑፍ ተንብበሉ፣ ሙሉእ ሓሳባት ትጽሕፈሉን ከምኡ ድማ ደስ ዘብል ትምህርታዊ ጸወታ ትጻወተሉን መርበብ ሓበሬታ ዘራኽብ መራኸቢ ክትረክብ ትኽእል። ብሓገዝ Skolekassa.no ብዙሕ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ጽቡቕ ዕድል